Rouwen om het einde van je huwelijk

 • door Petra Delhez
 • 23 mrt, 2017

Rouwen is: weer leren leven.

Verdriet

Je staat er plotseling alleen voor. Je verdriet kan onpeilbaar zijn. Je verliest de toekomst zoals je die bewust of onbewust voor ogen had. Je hele leven staat op zijn kop en zal nooit meer hetzelfde worden. Je zult vrienden verliezen omdat zij niet goed om kunnen gaan met een alleenstaande. Een scheiding gaat vaak gepaard met een grote schok, zelfs al komt het niet totaal onverwacht, het kan toch zijn dat je er niet op voorbereid bent. Vaak wordt bij een scheiding niet onderkend dat je rouwt om het verlies van je man/vrouw, je huwelijk, het leven zoals je dat kende. Hij/Zij is toch niet dood, je bent toch kwaad op hem/haar, dus hoe kun je dan rouwen? Men begrijpt het niet en dat doet pijn. Je denkt misschien daardoor dat je gevoelens van rouw niet normaal zijn. Toch hoort een rouwproces bij het einde van je huwelijk. Je sluit een deel van je leven onvrijwillig af, je verliest je man/vrouw precies zoals bij een overlijden. En ook al is hij/zij niet dood, voor jou is hij/zij wel overleden als echtgenoot/echtgenote.

Waarom moeten we rouwen bij het einde van ons huwelijk?

Wij mensen leven niet alleen. Wanneer wij ons leven alleen zouden leven, totaal onafhankelijk van anderen, dan zou het verlies van een van onze medemensen, zoals het verlies van onze echtgenoot/echtgenote, ons niets doen. Maar we zijn sociale wezens. Het zit in onze genen om sterke banden aan te gaan met andere mensen. We voelen ons meestal beter in gezelschap dan alleen. We verlangen naar liefde en vriendschap die hopelijk ons leven lang zal duren. Als het goed is hebben wij ook het verlangen om anderen te beschermen en te helpen.

Banden worden doorbroken

De banden die hieruit ontstaan helpen ons wanneer wij het nodig hebben. Samen staan we sterker. De prijs die we hiervoor betalen is de pijn die we voelen bij het verlies van iemand waar we aan gehecht zijn. We zijn afhankelijk van anderen, anderen zijn belangrijk voor ons, daarom nemen zij een speciale plaats in ons hart in. Ze worden als het ware een deel van onszelf. Als we hen kwijtraken kunnen we hen daarom ook maar niet zomaar vergeten en/of vervangen.

Verlies

Wanneer we iemand verliezen waar we van hebben gehouden voelt het alsof we een deel van onszelf kwijt zijn. Het is alsof we een wond hebben op de plaats waar de ander aan ons zat vastgegroeid. Deze wond moet helen. Door te rouwen zorgt onze geest ervoor dat onze wond geneest. Het rouwproces zorgt ervoor dat we langzamerhand het verlies gaan accepteren. We gaan accepteren dat onze echtgenoot/echtgenote geen deel meer uitmaakt van ons leven. Toch zal er ook na onze rouwperiode nog steeds verdriet zijn om wat we verloren hebben; dat verdriet zal een deel van ons worden. Maar het zal ons leven niet meer zo beheersen als in het begin. We hebben ermee leren leven.

Verdriet is als eb en vloed, het komt en gaat. In het begin komt het als grote overweldigende golven en langzamerhand verandert dat in kabbelende golfjes en dan…. op een gegeven moment, wordt het water stil.

Wat doet rouwen met je?

Rouw om het einde van je huwelijk raakt je in alle onderdelen van je leven, in heel je wezen. Er zitten verstandelijke, lichamelijke, emotionele, geestelijke en sociale aspecten aan je rouw.

Verstandelijk

Een scheiding brengt je in verwarring. Je huwelijk beheerst soms heel je denken, er is niets anders belangrijk. Soms ontken je je verlies. Je blijft hopen dat hij/zij zijn/haar vergissing in zal zien en weer terug zal komen bij je.

Lichamelijk

Je lichaam rouwt mee, het kan zijn dat je slecht slaapt, je kunt je eetlust verliezen en in korte tijd veel gewicht kwijtraken. Het kan zijn dat je voortdurend een bepaalde vorm van pijn in je hoofd of in je buik voelt. Je bent continu gespannen. Je concentratievermogen staat op een nul punt. Meldt deze klachten aan je huisarts, in veel gevallen zal deze je kunnen helpen. Gun jezelf die ‘luxe’.

Emotioneel

Je kunt last krijgen van schuldgevoelens, woede, verdriet, onzekerheid en angst.

Geestelijk

Waarom gebeurt dit? Wat heb ik gedaan om dit te verdienen. Is het mijn schuld? Is het de schuld van mijn opvoeding? Is het de schuld van zijn/haar opvoeding? Is dit een onderdeel van het plan van mijn leven, heeft een hogere macht dit zo bedoeld? En zo ja, waarom moet ik dit meemaken, wat is de reden voor dit lijden, deze pijn?

Sociaal:

Je gedrag verandert, je gedraagt je anders naar anderen toe. Het kan zijn dat je je gedurende een periode wilt afsluiten. Je bent bang om jezelf te geven aan een ander omdat je bang bent voor weer een afwijzing. Misschien gedraag je je daardoor agressief naar anderen. Misschien word je bang om ook andere relaties te verliezen en klamp je je juist aan hen vast.

Rouwverwerking volgens Elisabeth Kübler-Ross

De fases die door Elizabeth Kübler-Ross bij rouwverwerking onderkend worden zijn:

 • Ontkenning:   Ontkenning gebruik je als afweermechanisme. Door te ontkennen dat je man/vrouw je wil verlaten, bescherm je jezelf. Deze fase zorgt ervoor dat de waarheid in kleine stukjes tot je doordringt en je het niet allemaal in één keer hoeft te behappen. Je kunt het niet in één keer tot je doorlaten dringen, dat zou misschien te veel voor je zijn. Het voelt allemaal heel onwerkelijk, bizar. Dit gebeurt niet in een leven als het jouwe. Je wilt en kunt gewoon niet geloven dat dit gebeurt. Je voelt je verdoofd.
 • Woede:   Je protesteert tegen de scheiding. Je ervaart hierbij veel woede, je WILT het gewoon niet. Dit MAG niet gebeuren. Je bent niet van plan om te aanvaarden dat dit gebeurt. Wie denkt hij/zij wel dat hij/zij is, ik zal hem/haar eens een lesje leren! Ook woede is een afweermechanisme tegen verdriet. Woede is voor sommigen makkelijker te hanteren dan verdriet.
 • Onderhandelen:   Je merkt dat het niet helpt om te protesteren, dat ondanks het feit dat jij dit niet wilt, het toch gebeurt. Dan kan het zijn dat je een andere weg probeert te bewandelen. Je probeert je man/vrouw over te halen, om nog een keer…. en wat als ik nu beloof dat…. Misschien probeer je het via een ander, je denkt “als zijn/haar vader, zus, broer, goede vriend nu eens met hem/haar praat, dan zal hij/zij wel gaan inzien dat hij/zij verkeerd bezig is”. Je probeert misschien op zijn/haar schuldgevoel te werken, door het verdriet van de kinderen te laten zien.
 • Depressie:   Je weet nu dat het echt zo is. Hij/Zij heeft je verlaten en is een nieuw leven begonnen zonder jou. Je weet nu dat je protest niet geholpen heeft en dat je onderhandelingspogingen niets uithalen. Het kan zijn dat je daardoor in een vorm van depressie terecht komt. Je voelt je machteloos, het heeft allemaal geen zin, het gebeurt toch zoals en omdat hij/zij dat wil. Je trekt je misschien terug en vermijdt alle contact met iedereen. Je sluit je op in jezelf. Wanneer je merkt dat je niet zelf uit deze fase kunt komen, of wanneer het allemaal te erg voor je wordt, moet je nu echt deskundige hulp in gaan roepen. Ook al denk je nu dat niets of niemand je kan helpen, dat niemand je verdriet erkent of begrijpt, dat is niet zo. Praat er over, bijvoorbeeld met je huisarts of maak een afspraak met een psycholoog of deskundige op het gebied van rouwverwerking. Probeer een lotgenoot te vinden, het zal je goed doen om te horen dat je niet de enige bent die dit overkomt en dat anderen net zo machteloos zijn als jij, dat het ook hen niet gelukt is om hun man/vrouw op andere gedachten te brengen. Maar je zult ook horen van iemand die al verder in dit proces is dat dit gevoel op den duur voorbij gaat, dat het beter zal worden, ook al wil je dat nu absoluut nog niet geloven.
 • Aanvaarding:   Je weet nu dat de scheiding niet te vermijden en onherroepelijk is. Hij/Zij komt niet meer bij je terug, ook niet door een wonder of wanneer zijn/haar nieuwe relatie stuk zou lopen. Je weet misschien ook dat je hem/haar niet meer terug zou willen. Er is teveel gebeurd, teveel beschadigd. Je weet dat je niet deze man/vrouw meer wilt die je deze pijn en verdriet aangedaan heeft, die zo tegen je kon liegen, die alleen aan zichzelf dacht. Dat zou nooit meer goed kunnen komen. Je weet ook dat je in staat bent om zelf je leven op te bouwen. Je ontdekt dat je over een groot herstellend vermogen beschikt. Dat het je lukt om alleen te leven of dat je weet dat je op termijn klaar zult zijn voor een nieuwe relatie. En hoewel de pijn, het verdriet en de woede nog niet weg zijn, weet je dat je de eerste stappen gezet hebt naar het vervolg van je leven. Je gaat je richten op de vraag wat je met de rest van je leven wilt. Het kan zijn dat je al deze fases doorloopt, in een willekeurige, jouw eigen, volgorde. Het kan zijn dat sommige fases wat minder intensief voor je zijn en het kan zijn dat je sommige fases overslaat. Het kan zijn dat wanneer je in de fase van aanvaarding bent je ineens overvallen wordt door gevoelens uit de woede- of ontkenningsfase. Het kan zijn dat wanneer je nog helemaal aan het begin staat, je ineens weet en kunt aanvaarden dat het voorbij is.

Uitleg over de rouwcurve volgens Elisabeth Kübler-Ross

  Een gouden regel in het rouwproces is: probeer ruimte te geven aan je gevoelens zoals en zolang ze zich voordoen. Jij bepaalt de voortgang en alleen jij weet of je aan een volgende stap toe bent.

Rouwtaken volgens W. Worden

De Amerikaanse psychiater W. Worden onderkent vier rouwtaken die een rouwende moet uitvoeren:

 • Taak 1: Het aanvaarden van het verlies.
 • Taak 2: Het doorleven van de pijn en het verdriet.
 • Taak 3: Het aanpassen aan een nieuw leven waarin je man/vrouw niet meer aanwezig is.
 • Taak 4: Je stukgelopen huwelijk emotioneel een plaats geven en het oppakken van de draad van het leven.

Taak 1 – Het aanvaarden van het verlies

De realiteit van de scheiding dringt geleidelijk tot je door. Je weet dat hij/zij niet meer terugkomt, maar je beseft het op een ander niveau nog niet. In de regel vraagt deze taak bij een niet verwachte scheiding meer tijd. Een aspect van de aanvaarding is het van binnen weten dat hereniging niet meer zal gebeuren. Zolang je ontkent dat je man/vrouw bij je weggaat, of het niet wilt weten en zolang je hoopt op een hereniging, heb je geen reden om te rouwen en kom je dus ook niet verder in het proces. Je taak hier is het gaan beseffen van de onomkeerbaarheid; dit is nodig om de pijn van het gemis te kunnen voelen.

Taak 2 – Het doorleven van de pijn en het verdriet

Volgens Worden is het noodzakelijk om de pijn te voelen en er niet voor weg te lopen. ‘Het is onmogelijk om iemand te verliezen van wie je veel hebt gehouden en geen pijn te voelen.’ Je gaat nu de leegte voelen en kunt overspoeld worden door intens verdriet om het grote gemis. Het gemis doet zoveel pijn. Je voelt de leegte om je heen, geen man/vrouw meer om samen boodschappen te doen, om samen op vakantie mee te gaan. Gevoelens van ontwrichting en reddeloosheid kunnen je op de gekste momenten overspoelen. Je kunt je afvragen of het leven nog wel zin heeft voor jou nu hij/zij er geen rol meer in speelt. Je vraagt je af of de pijn ooit over zal gaan. Of je ooit kunt leren leven in een wereld zonder je man/vrouw.

Hoe kom je hier doorheen, hoe voer je deze rouwtaak uit?

Helaas is de enige manier om dit te verwerken en recht doorheen te gaan, dwars door de pijn te gaan. Dat wil zeggen je moet de pijn in alle hevigheid voelen. Je kunt proberen er niet aan te denken, het weg te duwen. Druk bezig te zijn met andere dingen die je rondom je scheiding moet regelen. Je kunt het verlies minimaliseren, je kunt denken, ach zoveel deden we nu ook niet meer samen, echt missen doe ik hem niet. Je kunt je teveel te concentreren op het verdriet van je kinderen of andere familieleden. Allemaal redenen, smoezen, uitvluchten om geen aandacht geven aan je eigen verdriet, manieren om te proberen de pijn te ontlopen. Het kan zijn dat je dit gedurende een bepaalde tijd doet of probeert. Je wilt gewoon de pijn niet voelen.

Rouw uitstellen

Het kan zijn dat je deze rouwtaak uit moet stellen omdat je nu al je aandacht nodig hebt om de boedelverdeling niet in je nadeel uit te laten vallen. Toch is het een noodzakelijk onderdeel van het rouwproces. Op een of ander moment, vroeg of laat, zul je de pijn moeten voelen, er dwars doorheen moeten gaan. Laat de pijn toe, voel de pijn, voel de leegte. Wanneer deze taak te moeilijk en pijnlijk voor je is om alleen te volbrengen, vraag dan om hulp.

Hoe voelt het?

Je kunt de rouw voelen doordat je tijdelijke en hevige pijnscheuten ervaart. Je gaat door dagen, uren van hevige angst en psychologische pijn. Je mist je man/vrouw op die momenten ineens verschrikkelijk en kunt soms niet ophouden met huilen. Deze pijnmomenten kunnen zich in het begin van het rouwproces vaak voordoen. Bijvoorbeeld elke avond wanneer je weer alleen naar bed moet. Of elke maaltijd die je kookt waar hij/zij niet van zal eten. Of wanneer je ineens een stuk achtergebleven was vindt dat hij/zij vergeten is mee te nemen naar zijn/haar nieuwe huis. Na verloop van tijd komen deze scherpe en diepe pijnmomenten minder vaak voor. Hoeveel tijd je daarvoor moet rekenen is voor iedereen weer anders. Het kan gebeuren dat je denkt dat je deze taak volbracht hebt en dat dan ineens het verdriet en het gemis zich in alle hevigheid weer voordoet. Dat kan gebeuren door een songtekst die je hoort op de radio, of je ziet iemand die je aan je man/vrouw doet denken. Je komt op een plaats waar jullie samen goede herinneringen aan hebben. Of door een opmerking die iemand terloops plaatst.

Boosheid en agressie

Je kunt een ontzettende boosheid gaan ervaren in deze fase. Je kunt kwaad zijn op alles en iedereen, of juist alleen op je man/vrouw. Deze boosheid kan zo sterk zijn dat het op echte haat gaat lijken, je wilt over lijken gaan. Je kunt ook agressief gaan reageren naar mensen die nog wel samen zijn. De reden voor al deze boosheid, agressie en haat is de pijn die je ervaart. Het is een normale menselijke reactie om op deze pijn te reageren met kwaadheid. Het kan zijn dat je omgeving schrikt van deze reactie van je, ze zijn het niet gewend van je. Weet dat het erbij hoort en weer overgaat. Op jouw tijd, wanneer jij er klaar voor bent.

Schuldgevoel

Je kunt ook last krijgen van schuldgevoelens, ook dat is een gevolg van de pijn die je ervaart. In een huwelijk is er altijd wel iets wat je achteraf een schuldgevoel kan geven. De perfecte relatie bestaat namelijk alleen in sprookjes. We zijn allemaal mensen en iedereen maakt fouten. Je kunt gaan denken “Had ik hem/haar maar meer aandacht, liefde, vrijheid enz. enz. gegeven”. Het is goed om daarover na te denken, om je huwelijk te analyseren. Om te zien wat je fout gedaan hebt, wat je beter had kunnen doen, hoe je wel had moeten reageren. Daar kun je van leren. Maar gebruik het nooit om jezelf de schuld te geven van het mislukken van je huwelijk. En geef jezelf zeker niet de schuld wanneer je man/vrouw je bedrogen heeft met iemand anders, er is niets wat dat rechtvaardigt.

Taak 3 – Het aanpassen aan een nieuw leven waarin je man/vrouw niet meer aanwezig is

Je moet je leren instellen op alle veranderingen die zich nu voordoen. Je moet leren leven zonder je man/vrouw. Het kan wel maanden duren voor je je realiseert wat het betekent om nu alles allen te moeten doen. Je man/vrouw had verschillende betekenissen en functies voor jou. Misschien was hij /zijdegene die het initiatief nam om met vrienden op stap te gaan, misschien was hij/zij degene die uitzocht welke schilder jullie zouden inhuren, of welke wasmachine er gekocht ging worden. Hij/zij was je sexuele partner, degene met wie je de onhebbelijkheden van je baas besprak, die de olie peilde in je auto. Je zult nieuwe vaardigheden moeten gaan leren. Je moet op zoek gaan naar oplossingen voor problemen die je vroeger aan je man/vrouw overliet. Je zult ook merken dat de sociale omgeving anders reageert op een paar dan op een alleenstaande. Je bent nu een gescheiden man/vrouw en geen echtgenoot/echtgenote meer. Het gaat hier dus niet alleen om veranderingen in het dagelijks leven maar ook om veranderingen in de wijze waarop de maatschappij naar jou en jij naar jezelf kijkt. Deze aanpassingen kunnen ook weer voor veel emotionele momenten zorgen, ze kunnen je ook weer boos of verdrietig maken.

Taak 4 – Je stukgelopen huwelijk emotioneel een plaats geven en het oppakken van de draad van het leven

Het hoeft niet te betekenen dat je je man/vrouw en je huwelijksjaren vergeet. Dat is na zoveel jaren huwelijk ook onmogelijk. Jullie hebben zoveel jaren samen gedeeld, zoveel belangrijke jaren. Het betekent wel dat de intensiteit van de herinnering langzamerhand minder wordt. Langzamerhand, en dit kan wel jaren duren in sommige gevallen, krijg je weer belangstelling voor het gewone leven. Stapje voor stapje leer je weer om van het leven te houden en te genieten. Heel voorzichtig kun je andere mensen weer aandacht en liefde geven en gaat niet meer al je aandacht naar je verloren huwelijk en je man/vrouw.

Herinneringen

Of je je scheiding verwerkt hebt, kun je voor een deel afmeten aan het feit dat je nu op een rustige manier aan je man/vrouw en aan je huwelijk kunt terugdenken. Je voelt niet meer die intense pijn wanneer er een herinnering naar boven komt, of wanneer er iets gebeurt wat jullie vroeger samen beleefd zouden hebben. De pijn zal je wel nooit helemaal verlaten, het zal je op bepaalde momenten, en tijdens bepaalde gebeurtenissen blijven overvallen, maar het zijn niet meer die allesoverstijgende steken in je hart die je in het begin voelde en je zult merken dat de pijn je steeds sneller verlaat. Je zult langzaamaan leren leven met het feit dat je nu gescheiden bent, leren leven met het verlies van je man/vrouw, van je gezin zoals dat eens was.

Hulp

Wanneer je voelt dat je hulp nodig hebt, schroom dan niet om die te zoeken. Ga naar je husarts, een psycholoog of wie je dan ook maar kan helpen. Je bent het waard en je kunt alle hulp gebruiken die er maar te vinden is.   Bron:   Cambriana

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u vragen over mediation, neem dan   contact   op met Sabobo Mediation & Coaching.


Andere berichten van Sabobo Mediation Zoetermeer

door Petra Delhez 20 okt, 2017

Onlangs kwam ik erachter dat mijn werkloze broer meer krijgt dan de rest. Moet ik mijn moeder hierop wijzen? 

Elk jaar mogen ouders hun kinderen een bepaald bedrag belastingvrij schenken. In 2017 is dat € 5.320.

Wordt er in een jaar meer geschonken dan belastingvrij is toegestaan, dan zal er schenkingsbelasting betaald moeten worden. Hoe hoog die is kan nagegaan worden via de "Rekenhulp schenkbelasting" op de website van de belastingdienst.

Indien uw werkloze broer een bijstandsuitkering heeft is het verstandig om uw moeder erop te wijzen dat de kans aanwezig is dat deze financiële steun gevolgen kan hebben voor de bijstandsuitkering van uw broer.

In het algemeen geldt dat een incidentele schenking geen gevolgen heeft, zolang het vermogen van uw broer maar onder de vrijstelling van
€ 5.320 van het jaar 2017 blijft.

Komt het daarboven dan wordt de uitkering tijdelijk stopgezet en moet uw broer interen op zijn spaargeld.

Geeft uw moeder regelmatig geld, bijvoorbeeld maandelijks, dan kan de gemeente dit als inkomen beschouwen - en dat wordt gekort op de uitkering van uw broer.

Gaat uw broer een bijstandsuitkering aanvragen en heeft hij meer vermogen dan de vrijstelling, dan moet er eerst ingeteerd worden op dat vermogen voordat er een recht op bijstand is.

Als vermogen tellen alle bestanddelen waarover uw broer redelijkerwijs kan beschikken.
Gemeenten mogen echter zelf hun beleid bepalen wat betreft vermogen; het is dus verstandig om eerst bij de eigen gemeente na te gaan wat daar het beleid aangaande vermogen is.

Heeft uw werkloze broer een WW-uitkering dan heeft het vermogen daar geen invloed op.

Voor elke belastingplichtige, werkloos of niet, gelden de onderstaande Voor de belastingvrije schenkingsbedragen voor het jaar 2017 voor elke belastingplichtige, werkloos of niet verwijs ik naar belastingvrij-schenken-vrijstellingen -2017


Vindt u het lastig om over een dergelijke situatie in gesprek te gaan met betrokkenen, dan kan Sabobo Mediation & Coaching wat voor u betekenen. Neem vrijblijvend contact op. 


Bron: Petra Delhez , MfN registermediator, aangesloten bij het Mediators Collectief (een landelijk samenwerkingsverband van MfN registermediators)


door Petra Delhez 27 aug, 2017

Je gaat scheiden en dat is niet de leukste periode van je leven. Daarom willen heel veel mensen ook dat deze scheidingsprocedure snel wordt afgerond. Er zijn veel juridische zaken waar je rekening mee moet houden. Een ellenlange procedure over welk recht van toepassing is op je huwelijksvermogen heb je waarschijnlijk al helemaal geen zin in.

Ander recht?
Kan er dan een ander recht dan het Nederlandse recht van toepassing zijn op het huwelijksvermogen? Ja dat kan! Als er bijvoorbeeld een Nederlandse/Marokkaanse vrouw trouwt met een Belgisch/Marokkaanse man. Dan kan het namelijk zijn dat het Marokkaans recht van toepassing is omdat de Marokkaanse nationaliteit de enige nationaliteit is die ze gemeenschappelijk hebben. Het kan heel veel verschil maken of het Marokkaans recht van toepassing is op je huwelijksvermogen in plaats van het Nederlandse recht. Dit kan namelijk betekenen dat jullie niet in gemeenschap van goederen zijn getrouwd (Nederlands recht) maar onder huwelijkse voorwaarden (Marokkaans recht).


Chelouche/Van Leer arrest
Welk recht van toepassing is hangt af van heel veel factoren. In het arrest van de Hoge Raad genaamd: ‘Chelouche/Van Leer’ wordt uiteengezet van welke factoren dat dan afhangt.

De man (Van Leer) komt oorspronkelijk uit Nederland, maar hij is geëmigreerd naar de Verenigde Staten waar hij in 1949 werd genaturaliseerd tot Amerikaan. Meneer Van Leer trouwt in 1960 met een Franse vrouw (Chelouche) in Londen. De eerste twee jaar van hun huwelijk hebben ze geen vaste woonplaats, maar daarna verhuizen ze naar Nederland en blijven ze tot het einde van hun huwelijk in Nederland wonen. Meneer Van Leer en mevrouw Chelouche willen uiteindelijk gaan scheiden. De vraag is dus nu: welk recht is van toepassing op hun huwelijksvermogen?

Nationaliteit
De Hoge Raad oordeelt dat de rechtskeuze van beide partijen allereerst bepalend is om na te gaan welk recht van toepassing is. Als meneer Van Leer en mevrouw Chelouche van tevoren hadden afgesproken welk recht van toepassing was op hun huwelijksvermogen, was deze procedure niet nodig geweest. Maar dit hebben ze niet gedaan. Daarna kijkt de rechter naar welke nationaliteit ze gemeenschappelijk hebben tijdens het huwelijk. Is er geen gemeenschappelijke nationaliteit of zijn er meerdere gemeenschappelijke nationaliteiten? Dan is het recht van toepassing van het land waar de echtgenoten als eerste samenwonen. Is dit ook niet van toepassing? Dan is het recht van toepassing van het land waarmee beiden de nauwste band hebben. In de zaak van meneer Van Leer en mevrouw Chelouche zijn de eerste 3 punten niet van toepassing.

Onaanvaardbaarheid exceptie
Er moest dus worden afgewogen met welk land zij de nauwste band hebben. Volgens de Hoge Raad was dit Nederland. Dat zou dus betekenen dat ze in gemeenschap van goederen zijn getrouwd. Maar omdat beide partijen heel erg rijk zijn wilde mevrouw Chelouche niet in gemeenschap van goederen getrouwd zijn. De Hoge Raad heeft daarom iets geïntroduceerd dat de ‘onaanvaardbaarheid exceptie’ heet. Dit betekent dat als partijen worden overvallen door een regime waar ze totaal geen rekening mee hebben gehouden, het in bijzondere gevallen onaanvaardbaar zou zijn om dat regime toe te passen. Mevrouw Chelouche had er totaal geen rekening mee gehouden dat ze in gemeenschap van goederen zouden zijn getrouwd. Daarom werd de ‘onaanvaardbaarheid exceptie’ in deze zaak toegepast.

Wat hierboven beschreven staat is van toepassing op huwelijken die voltrokken zijn vóór 1 september 1992. Is de datum waarop het huwelijk voltrokken is ná 1 september 1992, dan is het Haags Huwelijksvermogensverdrag 1978 van toepassing om te bepalen welk recht van toepassing is.

Internationaal huwelijk
Zoals je ziet is het niet zo simpel om na te gaan welk recht van toepassing is op je huwelijksvermogen als je huwelijk een internationaal tintje heeft. Daarom is het belangrijk om een rechtskeuze te maken voor of tijdens je huwelijk als je trouwt met iemand die een andere nationaliteit bezit.

Wil je gaan scheiden en heb je geen rechtskeuze gemaakt? Neem dan contact met op met Sabobo Mediation & Coaching. Wij kunnen voor je nagaan welk recht van toepassing is op je huwelijksvermogen!

Bron: Nisrine Lkoundi

door Petra Delhez 22 jun, 2017

Wilt u goed scheiden in Zoetermeer?

Iedereen die bereid is met de aankomende ex-partner te willen blijven overleggen, juist in deze moeilijke periode, kan samen met een MfN Registermediator scheiden.

Deze MfN Registermediator weet namelijk niet alleen wat volgens de wet wel en niet mogelijk is bij een scheiding, maar stelt zich ook volkomen neutraal op naar beide partners en is bovendien in staat om de gemeenschappelijke belangen zichtbaar te maken.

Wat moet er allemaal geregeld worden om goed te scheiden in Zoetermeer?   

 • Ouderschapsplan: gaan de kinderen bij pappa of mamma wonen, ouderlijk gezag, kinderalimentatie, verdeling van opvoedings- en zorgtaken
 • Waar gaan de ouders wonen
 • Partneralimentatie
 • Pensioen
 • Afwikkelen gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden


Wanneer wordt goed scheiden in Zoetermeer een succes? Wanneer u bereid bent:

 • echt te luisteren naar elkaar. De MfN Registermediator helpt u daarbij
 • openheid van zaken te geven over uw inkomen, schulden en bezittingen
 • op een goede, respectvolle manier uit elkaar te gaan
 • samen voor de kinderen te blijven zorgen 

Want ook scheiden doe je samen, hoe gek dat misschien ook klinkt. 

Door goed te scheiden in Zoetermeer wordt er langzaam maar zeker weer perspectief gezien, wordt schade bij kinderen voorkomen, weet u wat u te wachten staat, krijgt u weer hoop en wilt u weer investeren in een nieuw leven, wordt de kinderen meer stabiliteit geboden en kunt u weer de draad van het leven oppakken.

Wilt u goed scheiden in Zoetermeer? Neem dan contact op met Sabobo Mediation & Coaching .

 


door Petra Delhez 24 mrt, 2017


Vanaf 1 januari 2012 is in de wet bepaald dat voor onderlinge vergoedingsrechten de zogenaamde beleggingsleer geldt (tenzij jullie iets anders zijn overeengekomen). Voor vergoedingsrechten die na 1 januari 2012 zijn ontstaan, heb je dus niet alleen recht op teruggave van het geïnvesteerde bedrag, maar ook op de waardeontwikkeling van het goed (zie onderstaand rekenvoorbeeld). De nominale vergoeding komt hiermee te vervallen. Als je vóór 2012 eigen geld hebt geïnvesteerd in een woning en deze is ondertussen in de waarde gestegen of gedaald, is het raadzaam om te kijken wat hierover is afgesproken in jullie huwelijkse voorwaarden. Bekijk onze voorbeeld berekening vergoedingsrechten zodat je weet hoe de berekening tot stand komt.

Voorbeeld berekening vergoedingsrechten vóór 2012

Stel jullie zijn in gemeenschap van goederen getrouwd en jullie hebben in 2000 een huis gekocht voor € 500.000,-. Jij hebt uit een erfenis met uitsluitingsclausule € 100.000,- eigen geld in bezit en je investeert dit in jullie nieuwe woning. Voor het resterende bedrag van € 500.000,- minus € 100.000,- = € 400.000,- sluiten jullie samen een hypotheek af.

Bij investeringen vóór 2012 zag de berekening van de vergoedingsrechten er als volgt uit: Stel dat jullie woning op het moment van scheiden € 100.000,- in waarde is gestegen, dus nu € 500.000,- + € 100.000,- = € 600.000,- waard is.

Jij hebt dan recht op de nominale waarde van jouw investering in het huis van € 100.000,-. Aan overwaarde blijft er dan over: € 600.000,- minus € 100.000,- (jouw investering) = € 500.000,-. Na het aflossen van de hypotheek blijft er dan € 500.000 minus € 400.000,- = € 100.000,- over dat jullie nog moeten verdelen. Jij krijgt dan € 100.000 (je eigen investering) + € 50.000,- (de helft van de overwaarde) = € 150.000,-.

Jouw investering stijgt dus niet mee met de waarde van de woning.

Voorbeeld berekening vergoedingsrechten na 2012

In de nieuwe wet is geregeld dat jouw investering wél meestijgt met de waarde van de woning. Je krijgt dan niet alleen je geïnvesteerde bedrag terug, maar ook het rendement op deze investering. De berekening ziet er dan als volgt uit:
Jouw investering inclusief het rendement wordt berekend door jouw investering te delen met de aankoopprijs van de woning en vervolgens te vermenigvuldigen met de nieuwe waarde van de woning. Dus: investering/aanschafwaarde woning x nieuwe waarde van de woning. In ons voorbeeld komt dit neer op: € 100.000,- / € 500.000,- x € 600.000 = € 120.000,-.

Aan overwaarde blijft er dan over: € 600.000,- minus € 120.000,- (jouw investering) = € 480.000,-. Na het aflossen van de hypotheek blijft er dan € 480.000 minus € 400.000,- = € 80.000,- over dat jullie nog moeten verdelen. Jij krijgt dan € 120.000 (je eigen investering + rendement) + € 40.000,- (de helft van de overwaarde) = € 160.000,-.

door Petra Delhez 23 mrt, 2017

“Ik ben getrouwd met een vrouw die een minderjarig kind heeft uit een vorige relatie. Dien ik na mijn echtscheiding kinderalimentatie te betalen, terwijl ik geen gezag over het kind heb?”

Antwoord:

Nee, na een echtscheiding hoeft een stiefouder zonder gezag geen kinderalimentatie te betalen. We zullen dit toelichten.

Onderhoudsplicht stiefouder

Een stiefouder heeft naar zijn stiefkind dezelfde financiële verplichting als een eigen ouder. Wel dient dan aan een tweetal voorwaarden te zijn voldaan. Deze onderhoudsplicht geldt alleen indien de stiefvader met de moeder van het kind is getrouwd of een geregistreerd partnerschap is aangegaan.

Naast de voorwaarde dat het moet gaan om een huwelijk of geregistreerd partnerschap, dient het kind waarvoor alimentatie wordt betaald ook tot het gezin van de stiefouder en de moeder te behoren. De onderhoudsplicht van een stiefouder geldt overigens ook als de stiefouder geen gezag over het kind uitoefent.

Onderhoudsplicht na echtscheiding

De financiële verplichting van de stiefouder die geen gezag over het kind uitoefent, houdt echter op als het huwelijk of geregistreerd partnerschap eindigt. Dit geldt uitdrukkelijk niet voor partneralimentatie.

Bron:   Jurofoon.nl

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u vragen over mediation, neem dan   contact   op met Sabobo Mediation & Coaching.

door Petra Delhez 23 mrt, 2017

De keuze om te gaan scheiden is een lastige keuze die veel vervelende gevolgen met zich meebrengt. Bovendien brengt een scheiding vaak veel twijfels en onzekerheid met zich mee. Een overhaaste scheiding levert dikwijls spijt op. Beantwoord daarom onderstaande vragen om er achter te komen of u werkelijk klaar bent om te gaan scheiden.

Meest voorkomende dilemma’s bij scheidingen

U wilt scheiden, maar u bent er niet zeker van of het de juiste beslissing is.

Een scheiding zal invloed hebben op uw leefstijl, kinderen, financiën, etc.

 • U wilt niet scheiden, maar uw partner wil dat wel. In dit geval hebt u er zelf weinig invloed op en zult u zich vaak machteloos voelen.
 • U wilt alleen scheiden omdat uw huwelijk niet werkt.

Klinkt één van bovenstaande dilemma’s u bekend in de oren? Dan wordt uw wens om te gaan scheiden geleid door angstgevoelens. In het eerste voorbeeld bent u bang om een verkeerde keuze te maken, in het tweede geval bent u bang om de liefde van uw leven te verliezen en in het derde geval bent u bang om de verantwoordelijkheid op u te nemen en om knopen door te hakken.

Welke vragen moet u zichzelf stellen?

Hebt u nog gevoelens voor uw partner?

Veel mensen die zeggen te willen scheiden, hebben eigenlijk nog sterke gevoelens voor hun partner maar willen scheiden als gevolg van een voortdurende machtsstrijd. Vanwege deze machtsstrijd is er een gebrek aan intimiteit ontstaan. Indien beide partners nog gevoelens voor elkaar hebben, is het wellicht een beter idee om de scheiding uit te stellen en om te kijken of het niet te laat is om de relatie te herstellen.

Om welke reden(en) bent u getrouwd?

Bent u getrouwd omdat u en uw partner zich verbonden voel(d)en? Binnen een huwelijk is een bepaalde verbondenheid van groot belang. Zijn jullie twee volwassenen met ieder een volledig eigen leven en staan jullie los van elkaar of houden jullie genoeg rekening met elkaar? Zijn beide partners wel flexibel genoeg voor een huwelijk?

Is er sprake van emotionele chantage?

Een echtscheiding komt vaak ter sprake in de vorm van een dreiging naar de partner toe omdat men er bepaald gedrag mee wilt bereiken. Door te chanteren probeert de ene partner macht en controle over de andere partner te verwerven.

Is het een objectieve beslissing?

Indien u van plan bent te gaan scheiden, dient u er goede argumenten voor te hebben waar u volkomen achter staat. Als er sprake is van hevige emoties, dan maakt u een emotioneel geladen beslissing die de oorzaak van het probleem niet op zal lossen. Maakt u de keuze om te gaan scheiden uit woede, dan zal de woede zelfs na de scheiding aanhouden.

Wat is uw intentie om te willen scheiden?

Na verloop van tijd verdwijnt de verliefdheid in iedere relatie en het is aan u om hiermee om te leren gaan. Zou u er mogelijk achteraf spijt van kunnen krijgen?

Hebt u vrede met de beslissing om te gaan scheiden?

Voelt u zich schuldig over de eventuele scheiding? Indien u negatieve gevoelens zoals angst, verdriet, onzekerheid, woede etc. ervaart, is het verstandig om langer na te denken over uw beslissing. Op het moment waarop u de gevoelens hevig ervaart, voelt een scheiding wellicht als de juiste keuze, maar het kan zijn dat u van mening verandert wanneer u de gelegenheid heeft gehad om er over na te denken.

Kunt u omgaan met de onaangename gevolgen van de echtscheiding?

Echtscheiding brengt vaak vervelende gevolgen mee zoals teleurstellingen, eenzaamheid, gevoelens van mislukking, afwijzing, verdriet, woede, spijt etc. Heeft u ook rekening gehouden met de andere gevolgen van uw scheiding, zoals op financieel gebied?

Conclusie

De keuze om al dan niet te gaan scheiden is een keuze die grote gevolgen zal hebben. Overweeg de opties daarom zorgvuldig zodat u de juiste keuze maakt. Succes!

door Petra Delhez 23 mrt, 2017

Jaarlijks zijn er 70.000 kinderen wiens ouders gaan scheiden. SIRE is een campagne gestart om ouders bewust te maken van de consequenties van een scheiding voor hun kinderen, en om ouders te helpen om een scheiding vanuit het oogpunt van de kinderen goed te laten verlopen.

De campagne maakt indringend duidelijk hoeveel invloed de woorden van scheidende ouders kunnen hebben op hun kinderen. De geportretteerde kinderen zijn getatoeëerd door de woorden van hun ouders, letterlijk. Dit maakt duidelijk dat de conflicten in scheiding niet alleen op het moment zelf grote impact hebben, maar mogelijk een leven lang invloed zullen hebben op het kind.

Bekijk de SIRE campagne   “Kinderen in een scheiding”

door Petra Delhez 23 mrt, 2017

Van de mensen die zich ziek melden doet één derde dat wegens psychische klachten, één vierde van deze mensen meldt zich ziek wegens een arbeidsconflict. Als het ziekteverzuim in een bedrijf 6% is dan wordt 0,5% van dit verzuim dus veroorzaakt door arbeidsconflicten. Vrijwel nooit is een conflict direct een reden om het werk te staken, dat gebeurt pas nadat het conflict geëscaleerd is. Arbeidsconflicten tussen een werknemer en een leidinggevende brengen veel kosten met zich mee. Behalve de kosten van het verzuim komen daarbij kosten door verloren tijd, werkstress, verminderde productie en slechte motivatie. Daarnaast blijkt uit recent onderzoek, wordt er in bedrijven 15% van de bruto loonsom uitgeven aan arbeidsconflicten, dit zijn de kosten voor juridische bijstand en afvloeiingsregelingen. Hoewel het percentage mensen dat zich ziek meldt wegens een arbeidsconflict slechts een klein percentage is van het totale verzuim, zijn de kosten die gemaakt worden wegens conflicten vele malen hoger dan de kosten die het totale verzuim met zich mee brengt.

Petra Delhez is gespecialiseerd Arbeidsmediator .

door Petra Delhez 23 mrt, 2017

Elk jaar krijgen meer dan 60.000 kinderen te maken met een scheiding. Een derde van hen ondervindt problemen door langdurige en heftige conflicten tussen de ouders. Problemen waardoor kinderen het risico lopen sneller te stoppen met school, depressief raken of agressief worden. Ook hebben ze later twee keer zoveel kans om zelf te scheiden van hun partner.

Petra Delhez is gespecialiseerd   MTi Scheidingsmediator .

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u vragen over mediation, neem dan   contact   op met Sabobo Mediation & Coaching.

door Petra Delhez 23 mrt, 2017

Misschien stampen de kinderen van de buren niet expres op de trap.

Lees het volledige artikel over  buurtbemiddeling in Halderberge  in BN DeStem.

Meer berichten
Share by: