Echtscheiding

Echtscheiding

Begeleiding bij echtscheiding

Echtscheiding is één van de meest ingrijpende gebeurtenissen in een leven. Vaak voelt het alsof je in een emotionele achtbaan terecht bent gekomen. Ook als je het er samen over eens bent om uit elkaar te gaan, blijft het een emotionele stap. Het kost heel veel energie om echtscheiding in je leven in te passen en je te schikken in je nieuwe situatie. Het is dan ook van belang je in een vroegtijdig stadium te laten begeleiden. Ik help je bij het doorlopen van het proces op een snelle, deskundige en gestructureerde manier. Van begin tot eind.

Kinderen en echtscheiding

Kinderen zijn bij een scheiding vaak de dupe, terwijl voor hen de impact van de scheiding mogelijk nog veel groter is. Het is het begin van een reeks grote veranderingen in hun leven. Tijdens het proces van echtscheiding is het daarom belangrijk dat jullie als ouders praten over de gevolgen van scheiding en plannen maken voor de zorg voor de kinderen. De kinderen moeten alle kansen krijgen om zich goed te ontwikkelen en veilig en met plezier op te groeien. Ook als de ouders gaan scheiden. De verantwoordelijkheid voor de zorg van de kinderen ligt bij de ouders zelf. Zorgvuldig omgaan met een echtscheiding en gezamenlijk het ouderschap voortzetten is in de praktijk echter niet altijd even gemakkelijk. Het is soms heel moeilijk om het belang van de kinderen voor te laten gaan en concessies te doen. Soms kom je er gewoon niet uit. Als MfN Registermediator en als geaccrediteerd familiemediator kan ik je tijdens dit proces begeleiden en het voor alle partijen zo werkzaam mogelijk maken. Zo doet echtscheiding het minste pijn. Dat is niet alleen in het belang van jezelf, maar ook die van de kinderen.

Tips bij echtscheiding

Ga je scheiden, dan raden wij je aan op de volgende punten te letten:

 • Maak geen ruzie waar de kinderen bij zijn;
 • Spreek niet slecht over de andere ouder;
 • Stimuleer de omgang met de andere ouder;
 • Blijf de andere ouder als ouder erkennen;
 • Maak duidelijke afspraken over de zorg voor de kinderen;
 • Houd je aan de afspraken.

Wil je meer informatie over hoe Sabobo Mediation & Coaching kan bijdragen aan een fijne omgangsregeling bij echtscheiding, neem dan vrijblijvend contact op. Je kinderen zijn het meer dan waard!

vechtend-stel echtscheiding geschaald
door Petra Delhez 24 mrt, 2017


Vanaf 1 januari 2012 is in de wet bepaald dat voor onderlinge vergoedingsrechten de zogenaamde beleggingsleer geldt (tenzij jullie iets anders zijn overeengekomen). Voor vergoedingsrechten die na 1 januari 2012 zijn ontstaan, heb je dus niet alleen recht op teruggave van het geïnvesteerde bedrag, maar ook op de waardeontwikkeling van het goed (zie onderstaand rekenvoorbeeld). De nominale vergoeding komt hiermee te vervallen. Als je vóór 2012 eigen geld hebt geïnvesteerd in een woning en deze is ondertussen in de waarde gestegen of gedaald, is het raadzaam om te kijken wat hierover is afgesproken in jullie huwelijkse voorwaarden. Bekijk onze voorbeeld berekening vergoedingsrechten zodat je weet hoe de berekening tot stand komt.

Voorbeeld berekening vergoedingsrechten vóór 2012

Stel jullie zijn in gemeenschap van goederen getrouwd en jullie hebben in 2000 een huis gekocht voor € 500.000,-. Jij hebt uit een erfenis met uitsluitingsclausule € 100.000,- eigen geld in bezit en je investeert dit in jullie nieuwe woning. Voor het resterende bedrag van € 500.000,- minus € 100.000,- = € 400.000,- sluiten jullie samen een hypotheek af.

Bij investeringen vóór 2012 zag de berekening van de vergoedingsrechten er als volgt uit: Stel dat jullie woning op het moment van scheiden € 100.000,- in waarde is gestegen, dus nu € 500.000,- + € 100.000,- = € 600.000,- waard is.

Jij hebt dan recht op de nominale waarde van jouw investering in het huis van € 100.000,-. Aan overwaarde blijft er dan over: € 600.000,- minus € 100.000,- (jouw investering) = € 500.000,-. Na het aflossen van de hypotheek blijft er dan € 500.000 minus € 400.000,- = € 100.000,- over dat jullie nog moeten verdelen. Jij krijgt dan € 100.000 (je eigen investering) + € 50.000,- (de helft van de overwaarde) = € 150.000,-.

Jouw investering stijgt dus niet mee met de waarde van de woning.

Voorbeeld berekening vergoedingsrechten na 2012

In de nieuwe wet is geregeld dat jouw investering wél meestijgt met de waarde van de woning. Je krijgt dan niet alleen je geïnvesteerde bedrag terug, maar ook het rendement op deze investering. De berekening ziet er dan als volgt uit:
Jouw investering inclusief het rendement wordt berekend door jouw investering te delen met de aankoopprijs van de woning en vervolgens te vermenigvuldigen met de nieuwe waarde van de woning. Dus: investering/aanschafwaarde woning x nieuwe waarde van de woning. In ons voorbeeld komt dit neer op: € 100.000,- / € 500.000,- x € 600.000 = € 120.000,-.

Aan overwaarde blijft er dan over: € 600.000,- minus € 120.000,- (jouw investering) = € 480.000,-. Na het aflossen van de hypotheek blijft er dan € 480.000 minus € 400.000,- = € 80.000,- over dat jullie nog moeten verdelen. Jij krijgt dan € 120.000 (je eigen investering + rendement) + € 40.000,- (de helft van de overwaarde) = € 160.000,-.

door Petra Delhez 23 mrt, 2017

“Ik ben getrouwd met een vrouw die een minderjarig kind heeft uit een vorige relatie. Dien ik na mijn echtscheiding kinderalimentatie te betalen, terwijl ik geen gezag over het kind heb?”

Antwoord:

Nee, na een echtscheiding hoeft een stiefouder zonder gezag geen kinderalimentatie te betalen. We zullen dit toelichten.

Onderhoudsplicht stiefouder

Een stiefouder heeft naar zijn stiefkind dezelfde financiële verplichting als een eigen ouder. Wel dient dan aan een tweetal voorwaarden te zijn voldaan. Deze onderhoudsplicht geldt alleen indien de stiefvader met de moeder van het kind is getrouwd of een geregistreerd partnerschap is aangegaan.

Naast de voorwaarde dat het moet gaan om een huwelijk of geregistreerd partnerschap, dient het kind waarvoor alimentatie wordt betaald ook tot het gezin van de stiefouder en de moeder te behoren. De onderhoudsplicht van een stiefouder geldt overigens ook als de stiefouder geen gezag over het kind uitoefent.

Onderhoudsplicht na echtscheiding

De financiële verplichting van de stiefouder die geen gezag over het kind uitoefent, houdt echter op als het huwelijk of geregistreerd partnerschap eindigt. Dit geldt uitdrukkelijk niet voor partneralimentatie.

Bron:   Jurofoon.nl

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u vragen over mediation, neem dan   contact   op met Sabobo Mediation & Coaching.

door Petra Delhez 23 mrt, 2017

De keuze om te gaan scheiden is een lastige keuze die veel vervelende gevolgen met zich meebrengt. Bovendien brengt een scheiding vaak veel twijfels en onzekerheid met zich mee. Een overhaaste scheiding levert dikwijls spijt op. Beantwoord daarom onderstaande vragen om er achter te komen of u werkelijk klaar bent om te gaan scheiden.

Meest voorkomende dilemma’s bij scheidingen

U wilt scheiden, maar u bent er niet zeker van of het de juiste beslissing is.

Een scheiding zal invloed hebben op uw leefstijl, kinderen, financiën, etc.

 • U wilt niet scheiden, maar uw partner wil dat wel. In dit geval hebt u er zelf weinig invloed op en zult u zich vaak machteloos voelen.
 • U wilt alleen scheiden omdat uw huwelijk niet werkt.

Klinkt één van bovenstaande dilemma’s u bekend in de oren? Dan wordt uw wens om te gaan scheiden geleid door angstgevoelens. In het eerste voorbeeld bent u bang om een verkeerde keuze te maken, in het tweede geval bent u bang om de liefde van uw leven te verliezen en in het derde geval bent u bang om de verantwoordelijkheid op u te nemen en om knopen door te hakken.

Welke vragen moet u zichzelf stellen?

Hebt u nog gevoelens voor uw partner?

Veel mensen die zeggen te willen scheiden, hebben eigenlijk nog sterke gevoelens voor hun partner maar willen scheiden als gevolg van een voortdurende machtsstrijd. Vanwege deze machtsstrijd is er een gebrek aan intimiteit ontstaan. Indien beide partners nog gevoelens voor elkaar hebben, is het wellicht een beter idee om de scheiding uit te stellen en om te kijken of het niet te laat is om de relatie te herstellen.

Om welke reden(en) bent u getrouwd?

Bent u getrouwd omdat u en uw partner zich verbonden voel(d)en? Binnen een huwelijk is een bepaalde verbondenheid van groot belang. Zijn jullie twee volwassenen met ieder een volledig eigen leven en staan jullie los van elkaar of houden jullie genoeg rekening met elkaar? Zijn beide partners wel flexibel genoeg voor een huwelijk?

Is er sprake van emotionele chantage?

Een echtscheiding komt vaak ter sprake in de vorm van een dreiging naar de partner toe omdat men er bepaald gedrag mee wilt bereiken. Door te chanteren probeert de ene partner macht en controle over de andere partner te verwerven.

Is het een objectieve beslissing?

Indien u van plan bent te gaan scheiden, dient u er goede argumenten voor te hebben waar u volkomen achter staat. Als er sprake is van hevige emoties, dan maakt u een emotioneel geladen beslissing die de oorzaak van het probleem niet op zal lossen. Maakt u de keuze om te gaan scheiden uit woede, dan zal de woede zelfs na de scheiding aanhouden.

Wat is uw intentie om te willen scheiden?

Na verloop van tijd verdwijnt de verliefdheid in iedere relatie en het is aan u om hiermee om te leren gaan. Zou u er mogelijk achteraf spijt van kunnen krijgen?

Hebt u vrede met de beslissing om te gaan scheiden?

Voelt u zich schuldig over de eventuele scheiding? Indien u negatieve gevoelens zoals angst, verdriet, onzekerheid, woede etc. ervaart, is het verstandig om langer na te denken over uw beslissing. Op het moment waarop u de gevoelens hevig ervaart, voelt een scheiding wellicht als de juiste keuze, maar het kan zijn dat u van mening verandert wanneer u de gelegenheid heeft gehad om er over na te denken.

Kunt u omgaan met de onaangename gevolgen van de echtscheiding?

Echtscheiding brengt vaak vervelende gevolgen mee zoals teleurstellingen, eenzaamheid, gevoelens van mislukking, afwijzing, verdriet, woede, spijt etc. Heeft u ook rekening gehouden met de andere gevolgen van uw scheiding, zoals op financieel gebied?

Conclusie

De keuze om al dan niet te gaan scheiden is een keuze die grote gevolgen zal hebben. Overweeg de opties daarom zorgvuldig zodat u de juiste keuze maakt. Succes!

door Petra Delhez 23 mrt, 2017

Jaarlijks zijn er 70.000 kinderen wiens ouders gaan scheiden. SIRE is een campagne gestart om ouders bewust te maken van de consequenties van een scheiding voor hun kinderen, en om ouders te helpen om een scheiding vanuit het oogpunt van de kinderen goed te laten verlopen.

De campagne maakt indringend duidelijk hoeveel invloed de woorden van scheidende ouders kunnen hebben op hun kinderen. De geportretteerde kinderen zijn getatoeëerd door de woorden van hun ouders, letterlijk. Dit maakt duidelijk dat de conflicten in scheiding niet alleen op het moment zelf grote impact hebben, maar mogelijk een leven lang invloed zullen hebben op het kind.

Bekijk de SIRE campagne   “Kinderen in een scheiding”

door Petra Delhez 23 mrt, 2017

Elk jaar krijgen meer dan 60.000 kinderen te maken met een scheiding. Een derde van hen ondervindt problemen door langdurige en heftige conflicten tussen de ouders. Problemen waardoor kinderen het risico lopen sneller te stoppen met school, depressief raken of agressief worden. Ook hebben ze later twee keer zoveel kans om zelf te scheiden van hun partner.

Petra Delhez is gespecialiseerd   MTi Scheidingsmediator .

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u vragen over mediation, neem dan   contact   op met Sabobo Mediation & Coaching.

door Petra Delhez 23 mrt, 2017

Als ouder heb je het recht – én de plicht – om je kindje op te voeden en te verzorgen. Jij beslist over de schoolkeuze en vertegenwoordigt je kindje in het ziekenhuis en bij de politie. Kortom, je beoefent het ouderlijk gezag. Als moeder krijg je dit ouderlijke gezag bijna automatisch toegewezen. Maar hoe zit dat met je partner? En wat als jullie uit elkaar gaan? Wat vroeger ouderlijke macht heette, wordt nu ouderlijk gezag genoemd. Het houdt in dat je als ouders de verantwoordelijkheid hebt voor de opvoeding, scholing en veiligheid van je kindje tot zijn achttiende jaar. Als je kindje ziek is, beslis jij bij de dokter en in het ziekenhuis over de medische behandeling. Sprak men tot 1947 nog van ‘Vaderlijke Macht’ tegenwoordig ligt het ouderlijk gezag automatisch bij de moeder. De vader van je kindje heeft ook rechten en plichten, maar het gezag dat je partner heeft, ligt aan jullie samenlevingsvorm.

Getrouwd

Als jij en je partner getrouwd zijn, krijgen jullie na de geboorte allebei automatisch het ouderlijk gezag. Sinds 2002, krijg je als je een geregistreerd partnerschap bent aangegaan ook gezamenlijk gezag. Voorwaarde is wel dat je partner het kind officieel heeft erkend en dat kan alleen met jouw toestemming. Pas dan is hij in juridische zin ouder van jullie kindje. Als één van jullie onverhoopt komt te overlijden, houdt de andere ouder automatisch het ouderlijk gezag.

Ongehuwd

Als jullie niet getrouwd zijn of geen geregistreerd partnerschap hebben, ligt het ouderlijk gezag automatisch bij de moeder. Willen jullie het ouderlijk gezag delen, dan kun je een verzoek voor gezamenlijk gezag indienen bij de griffie van de rechtbank in je baby’s geboorteplaats. Als jullie aan de voorwaarden voldoen en de griffier het verzoek goedkeurt, wordt er daarvan een aantekening gemaakt in het gezagsregister.

De voorwaarden:

 • het verzoek komt van jullie samen en jullie ondertekenen allebei het formulier;
 • jullie zijn meerderjarig;
 • de vader heeft het kind erkend
 • jullie zijn nooit met elkaar getrouwd geweest
 • jullie zijn allebei bevoegd tot het uitoefenen van gezag
 • één van de ouders heeft op het moment van het verzoek al alleen het gezag
 • geen van de ouders is ontheven of ontzet uit het gezag
 • jullie heb nog niet eerder een aantekening voor hetzelfde kind laten maken in het gezagsregister
 • jullie hebben de benodigde papieren – het verzoekformulier, een afschrift van je kindjes geboorteakte, geldige dentiteitsbewijzen voor jullie allebei, een uittreksel van de gemeente en een verklaring dat jullie niet voorkomen in het curatele register.

Twee moeders

In een lesbische relatie kan ouderlijk gezag verwarrend zijn. De biologische moeder heeft automatisch ouderlijk gezag over het kind, maar de partner – de “sociale moeder” – kan gezamenlijk gezag aanvragen. Omdat je kindje maar twee juridische ouders kan hebben, kan dit alleen wanneer de biologische vader jullie kindje niet heeft erkend, of wanneer hij minstens drie jaar niet voor het kind heeft gezorgd. Ook moeten jullie samen minstens één jaar voor jullie kindje hebben gezorgd. Als jullie getrouwd zijn of een partnerregistratie hebben op het moment dat het kind geboren wordt, krijgt de niet-biologische moeder het gezamenlijk gezag automatisch. Voorwaarde is wel dat de biologische vader het kind niet heeft erkend.

Adoptie

Bij adoptie gelden dezelfde regels voor ouderlijk gezag. Gezag wordt toegewezen aan de ouder(s) wiens naam op de adoptie papieren staat/staan. Na de adoptie ben je in juridisch opzicht de ouder van jouw kindje en heb je dezelfde rechten en plichten als ouders van biologische kinderen.

Uit elkaar

Als jullie relatie eindigt, kan dat ook gevolgen hebben voor het ouderlijk gezag. Bij gezamenlijk gezag blijven jullie ook na de (echt)scheiding samen verantwoordelijk voor de zorg en opvoeding van jullie kindje. Ook als jullie kindje in praktijk meer bij de ene ouder woont dan de ander. Grote beslissingen moeten samen genomen worden. Het is mogelijk om een verzoek in te dienen bij de rechtbank om één van de ouders te ontheffen van het ouderlijk gezag. In zo’n geval kijkt de rechtbank naar het belang voor het kind.

Geen gezag (meer)

Als jullie niet getrouwd waren en geen verzoek hebben ingediend voor gezamenlijk gezag, krijg de moeder automatisch alleen het gezag als jij en je partner uit elkaar gaan. Je partner behoudt wel recht op omgang, informatie en consultatie. Dat geldt ook voor de partner die uit het gezag gezet is door de rechtbank. Ouders die geen gezag hebben, kunnen altijd naar de rechtbank stappen en een verzoek indienen om het gezag toegewezen te krijgen – hetzij gezamenlijk, hetzij alleen. De rechtbank beslist dan wat het beste is voor jullie kindje.

Nieuwe partner

Als de liefde opnieuw toeslaat in je leven, kan het zijn dat je wilt dat je nieuwe partner deel neemt aan de opvoeding van jouw kindje. Je kunt dan bij de rechtbank een verzoek indienen voor gezamenlijk gezag. Je nieuwe partner heeft dan dezelfde rechten en plichten als jij hebt. De biologische vader van je kindje – die geen ouderlijk gezag heeft – kan bezwaar aantekenen of zelfs aan de rechter vragen om het gezag toegewezen te krijgen. De rechtbank beslist wat de beste oplossing is voor je kindje.

Voor meer informatie over ouderlijk gezag kun je ook terecht op de website van het Ministerie van Justitie.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u vragen over mediation, neem dan   contact   op met Sabobo Mediation & Coaching.

door Petra Delhez 23 mrt, 2017

Vraag: Een kennis zegt dat bij een verschuiving van een deel van de kinderalimentatie naar partneralimentatie, ik als alimentatiegerechtigde wel een paar honderd euro netto per maand voordeel kan behalen, zonder extra kosten voor mijn ex-partner. Ook zou ik dan makkelijker een hypotheek kunnen verkrijgen. Ik wil graag in de oude woning blijven wonen, dus dat zou mooi zijn. Klopt dit?

De alimentatienormen

De hoogte van de kinder- en partneralimentatie kunnen partijen zelf bepalen. De rechter zal daar mee akkoord gaan, tenzij deze het idee heeft dat de kinderen tekort worden gedaan.

Mogelijk financieel voordeel bij verschuiving

Als de kinder- en partneralimentatie bedragen vast staan, dan is het raadzaam om een zo fiscaal gunstig mogelijke situatie te creëren, rekening houdend met de voorwaarden van de belastingdienst. We gaan er van uit dat de man kinderalimentatie betaalt aan de vrouw. Ontvangen kinderalimentatie is voor de vrouw onbelast. De man ontvangt over zijn betaalde kinderalimentatie fiscaal voordeel door de persoonsgebonden aftrek. Eén van de voorwaarden voor persoonsgebonden aftrek is een minimumbedrag van ruim 400 euro per kwartaal per kind, oftewel 140 euro per maand. Betaalt de man echter veel meer kinderalimentatie per kind, dan kan verschuiving zinvol zijn – zeker als de moeder aanzienlijk minder verdient dan de vader.

Voorbeeld

Een voorbeeld met fictieve bedragen voor diegenen die van cijfers houden. Als de kinderalimentatie voor één kind met 300 euro wordt verlaagd, dan kan de man 550 euro aan partneralimentatie betalen. Over deze 550 euro ontvangt hij namelijk fiscaal voordeel. Zijn netto kosten blijven daardoor gelijk. De vrouw betaalt inkomstenbelasting over deze 550 euro, echter zij is veelal een alleenstaande ouder met de daarbij behorende extra heffingskortingen. Het saldo zal nihil zijn, of in ieder geval minder dan het door de man genoten fiscaal voordeel over de betaalde partneralimentatie. Indien nihil houdt de vrouw dus per maand 550 euro netto over aan de (extra) partneralimentatie, terwijl de kinderalimentatie met netto 300 euro omlaag is gegaan. Het voordeel voor de vrouw bedraagt dus 250 euro netto per maand. Verschillen kunnen natuurlijk per geval groter of kleiner zijn.

Hypotheek en alimentatie

Een andere reden is ook dat de kinderalimentatie niet en partneralimentatie normaliter wel wordt meegeteld bij het op te nemen inkomen voor de bepaling van de hypotheeksom, zodat de vrouw indien zij een hypotheek wenst af te sluiten ook gebaat is met een dergelijke verschuiving van kinderalimentatie naar partneralimentatie.

Mogelijk terug naar eerder niveau kinderalimentatie

Wel dient er aandacht te worden gegeven aan veranderende omstandigheden in de toekomst. Mocht de partneralimentatie vervallen (de vrouw gaat bijvoorbeeld samenwonen), of lager worden door een hoger arbeidsinkomen bij de vrouw zelf, dan dient de kinderalimentatie opnieuw te worden berekend en wellicht terug gezet te worden op het oude niveau.

Samenvattend

Verschuiving van kinder- naar partneralimentatie kan zeer voordelig zijn. Wel dienen de voorwaarden van de Belastingdienst goed in acht te worden genomen, en kunnen toekomstscenario’s aan de zijde van de alimentatiegerechtigde op termijn leiden tot een nieuwe herberekening van de kinderalimentatie of een terugdraai naar het eerdere niveau.

Bron:   Alimentatie.nl

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u vragen over mediation, neem dan   contact   op met Sabobo Mediation & Coaching.

door Petra Delhez 23 mrt, 2017

  De betalingsverplichting van partneralimentatie eindigt zodra degene die alimentatie ontvangt, trouwt, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen. Wat zijn uw mogelijkheden?

Minder alimentatie?

Als de alimentatieplichtige of de alimentatiegerechtigde een nieuwe partner krijgt, kan dit gevolgen hebben voor de hoogte van de alimentatie of het recht op alimentatie. Het alimentatiebedrag kan op uw verzoek (of op verzoek van uw ex-partner) worden gewijzigd door de rechter als de omstandigheden van u of uw ex-partner gewijzigd zijn. Bent u alimentatieplichtig? Dan kan de alimentatieverplichting eindigen. Hiervoor moet u wel actie ondernemen.

Inkomen nieuwe partner alimentatieplichtige

Als de alimentatieplichtige een nieuwe partner krijgt, kan dat van invloed zijn op de hoogte van de partneralimentatie. Het kan zijn dat de hoogte van het bestaande alimentatiebedrag niet meer redelijk is. Het gaat om gevallen waarin een ex-partner trouwt, een geregistreerd partnerschap aangaat of officieel gaat samenwonen. De consequenties voor de hoogte van de alimentatie zijn afhankelijk van de financiële positie van de nieuwe partner.

Het Tremarapport Alimentatienormen

Het Tremarapport Alimentatienormen bepaalt met betrekking tot het inkomen van de nieuwe partner van uw ex-partner het volgende: Wanneer de nieuwe partner van de alimentatieplichtige eigen inkomsten heeft, blijft het inkomen van die nieuwe partner buiten beschouwing bij het berekenen van de draagkracht. De helft van de woonkosten en de andere gezamenlijke lasten worden aan deze nieuwe partner doorberekend. Dat heeft voor de alimentatieplichtige hogere draagkracht tot gevolg, dus mogelijk een hogere alimentatieverplichting. Wanneer de nieuwe partner van de alimentatieplichtige werkt maar niet in zijn of haar eigen onderhoud kan voorzien, wordt zijn of haar inkomen opgeteld bij het inkomen van de alimentatieplichtige. Voor de berekening van de draagkracht van de alimentatieplichtige wordt deze met zijn of haar nieuwe partner als gezin beschouwd. Het is van uw specifieke omstandigheden afhankelijk of uw verzoek tot wijziging of beëindiging van het alimentatiebedrag wordt goedgekeurd. U kunt het beste contact opnemen met een mediator om uw situatie te beoordelen.

Bron: Tremarapport alimentatienormen en artikel 1: 160 burgerlijk wetboek   Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u vragen over mediation, neem dan   contact op met Sabobo Mediation & Coaching .

door Petra Delhez 23 mrt, 2017
Het aantal afgesloten hypotheken is in de afgelopen jaren ongeveer gelijk gebleven. Echter, het aantal huishoudens met een achterstand van zeker drie maanden op de aflossing van de hypotheek is in het derde kwartaal van 2011 opgelopen tot 45.000. Dit blijkt uit kwartaalcijfers van het Bureau Krediet Registratie (BKR), het bureau dat schulden registreert. Vaak is echtscheiding de oorzaak van de aflossingsproblemen. Partners kunnen in hun eentje de hypotheeklasten niet meer opbrengen. Een oplossing is om het huis te verkopen, maar bij de verkoop blijft vaak een (rest)schuld over. Een dergelijke schuld op de aflossing is volgens, Johan Conijn, bijzonder hoogleraar Woningmarkt aan de Universiteit Amsterdam te voorkomen door af te lossen of bij het kopen van een nieuwe woning minder te gaan lenen. Hij benadrukt echter dat aflossen toch de beste oplossing is voor het wegwerken van de achterstand op de hypotheek. Peter van den Bosch, directeur van het BKR, stelt dat het hebben van een achterstand vaak voorkomt op het moment dat iemand zijn of haar baan verliest of verwikkeld is in een echtscheiding. “Dat zijn traditioneel de gevallen waarbij het inkomen daalt en de ex-partners hun eigen weg kiezen en een van hen het huis blijft betalen. Dat zijn momenten waarop de partner het vaak financieel niet meer trekt“.

Bron:   NOS   Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u vragen over mediation, neem dan   contact   op met Sabobo Mediation & Coaching.

door Petra Delhez 23 mrt, 2017

Vanaf 1 januari 2012 heb je geen toestemming van een rechter meer nodig bij het aangaan of wijzigen van huwelijkse voorwaarden. Tevens wijzigt het moment waarop de huwelijksgemeenschap wordt ontbonden. Door het aangaan van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap (gps) ontstaat automatisch een algehele gemeenschap van goederen: alle bezittingen en schulden van beide partners worden gemeenschappelijk (de huwelijksgemeenschap). Wel is het mogelijk sommige zaken van deze gemeenschap uit te sluiten, zoals een schenking of erfenis.

Huwelijkse voorwaarden

In afwijking van de gemeenschap van goederen kunnen partners huwelijkse voorwaarden of partnerschapvoorwaarden opstellen bij een notaris. Hierin wordt het bezit en inkomen van beide partners geregeld. Huwelijkse voorwaarden kunnen tijdens het huwelijk (net als partnerschapsvoorwaarden tijdens een gps) gewijzigd worden, bijvoorbeeld omdat de omstandigheden veranderd zijn. Tot nu toe had je daar toestemming van de rechter voor nodig, maar dat wijzigt vanaf 1 januari 2012.

Dit betekent dat als je huwelijkse voorwaarden (of partnerschapsvoorwaarden) wil veranderen of alsnog huwelijkse voorwaarden wil opstellen, je slechts bij een notaris hoeft langs te gaan in plaats van een juridische procedure op te starten bij de rechter.

Let op!
Wijziging van de huwelijkse voorwaarden heeft geen gevolgen voor eventuele schuldeisers. Partners blijven namelijk wel hoofdelijk aansprakelijk voor alle schulden die aanwezig waren voor de aanpassing van de huwelijkse voorwaarden.

Ontbinding huwelijksgemeenschap

Momenteel is men definitief gescheiden op het moment dat de echtscheidingsbeschikking is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Dat betekent dat op dat moment ook de huwelijksgemeenschap wordt ontbonden. Nadeel hiervan is dat alle goederen en schulden tijdens de echtscheidingsprocedure nog vallen in de gemeenschap van goederen.

Vanaf volgend jaar geldt daarom dat het moment van ontbinding van de huwelijksgemeenschap samenvalt met het indienen van het verzoek tot echtscheiding. Gevolg hiervan zou moeten zijn dat men dan eerder een nieuwe start kan maken en eventueel een nieuwe woning kopen zonder dat de woning in de gemeenschap van goederen terecht komt.

De nieuwe wet geldt voor zowel de in gemeenschap van goederen gehuwde stellen als voor de op huwelijkse voorwaarden getrouwde stellen.
Bron:   Jurofoon

door Petra Delhez 23 mrt, 2017

Wij zijn in gemeenschap van goederen getrouwd. Wat houdt dat in?  

Dit houdt in dat al jullie bezittingen van jullie gezamenlijk zijn. Dit geldt zowel voor de positieve vermogensbestanddelen, als voor de schulden. Bij een scheiding moeten die in principe gelijk tussen jullie verdeeld worden. Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u vragen over mediation, neem dan   contact   op met Sabobo Mediation & Coaching.

door Petra Delhez 23 mrt, 2017

Antwoord:

Een stiefouder heeft dezelfde financiële verplichting als een eigen ouder. Het gaat hier dus om de vraag of de nieuwe partner van de moeder als stiefvader gezien kan worden. Juridisch is hier alleen sprake van indien de moeder met de stiefvader is getrouwd of een geregistreerd partnerschap is aangegaan. Is dat niet het geval, dan heeft het samenwonen tussen moeder en stiefvader voor de kinderalimentatie geen gevolgen.

Geen gezag

Naast de voorwaarde dat het moet gaan om een huwelijk of geregistreerd partnerschap, dient het kind waar alimentatie voor wordt betaald ook tot het gezin van de stiefouder en de moeder te behoren, om als vader de kinderalimentatie te verminderen of stoppen. Dit geldt ook als de stiefouder geen gezag over het kind uitoefent. De financiële verplichting van de stiefouder die geen gezag over het kind uitoefent, houdt overigens op als het huwelijk of geregistreerd partnerschap eindigt.

Ouderwets onderscheid?

In een recente zaak stelde een vader dat de voorwaarde van huwelijk of geregistreerd partnerschap ouderwets was. Het samenwonen tussen moeder en nieuwe partner zou voldoende moeten zijn om als vader geen kinderalimentatie meer te hoeven betalen. De rechter was het daar niet mee eens, omdat het niet aan de rechter is om wetgeving te wijzigen. Dat is een taak van de overheid.   Bron:   Gerechtshof Leeuwarden, 17 februari 2011, LJN BQ8148 (o.a.)

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u vragen over mediation, neem dan   contact   op met Sabobo Mediation & Coaching.

door Petra Delhez 23 mrt, 2017
Het huwelijksgoederenregister is een openbaar register waarin de huwelijkse voorwaarden staan vermeld die bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap zijn opgemaakt. De notaris die de huwelijkse voorwaarden heeft opgemaakt, zorgt voor de inschrijving hiervan in het huwelijksgoederenregister bij de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen het huwelijk is voltrokken. Ook rechterlijke uitspraken die betrekking hebben op de vernietiging, ontbinding of wijziging van de huwelijkse voorwaarden worden in het huwelijksgoederenregister ingeschreven en kunnen online worden geraadpleegd. Via de website   http://hgr.rechtspraak.nl   kan iedereen (kosteloos) inzage krijgen in alle huwelijksgoederenregisters. Daarvoor dient de achternaam van elke partner en de datum van de huwelijksvoltrekking te worden ingevoerd. De akte is openbaar en kosteloos voor iedereen opvraagbaar.

Met ingang van 1 januari 2012 is de datum waarop de huwelijksgoederengemeenschap wordt ontbonden niet meer de dag waarop de echtscheiding in de Registers van de Burgerlijke Stand wordt ingeschreven, maar de dag waarop het echtscheidingsverzoek bij de rechtbank is ingediend. Met ingang van die datum is de huwelijksgoederengemeenschap tussen partijen ontbonden.

Om jegens derden een beroep op deze ontbinding te kunnen doen, dient het echtscheidingsverzoek te worden ingeschreven in het Huwelijksgoederenregister. Slechts dan kan op de ontbinding jegens een derde een beroep worden gedaan. De wetgever heeft bewust gekozen voor een ontbinding van de huwelijksgoederengemeenschap per de datum waarop het echtscheidingsverzoek is ingediend. De reden daarvan is dat voorheen tijdens de procedure, waarin echtgenoten veelal gescheiden leven, de gemeenschap bleef bestaan. Dit kon tot gevolg hebben dat door één van de echtgenoten verworven goederen of aangegane schulden tot de huwelijksgoederengemeenschap gingen behoren en in de afwikkeling daarvan moesten worden meegenomen. Dat vond de wetgever niet wenselijk. Per 1 januari 2012 is de huwelijksgoederengemeenschap dus met ingang van de datum waarop het echtscheidingsverzoek is ingediend ontbonden. Indien één van de echtgenoten na de datum waarop de huwelijksgoederengemeenschap is ontbonden, een na de ontbinding van de gemeenschap ontstane privéschuld voldoet met gemeenschappelijk vermogen, dan ‘verkrijgt’ de huwelijksgoederengemeenschap een vordering op deze echtgenoot. Uiteraard geldt dit ook in de omgekeerde situatie. Wanneer een gemeenschappelijke schuld wordt verhaald op een privégoed van één van de echtgenoten dat hij of zij na de ontbinding heeft verkregen, dan heeft deze echtgenoot een vordering op de ontbonden huwelijksgoederengemeenschap. Om ook jegens derden de ontbinding van de huwelijksgoederengemeenschap te doen laten gelden, dient het echtscheidingsverzoek te worden ingeschreven in het Huwelijksgoederenregister. Vanaf het moment van inschrijving verandert hun verhaalspositie. Schuldeisers kunnen hun vorderingen op de huwelijksgoederengemeenschap dan uitsluitend verhalen op de goederen die tot de ontbonden huwelijksgoederengemeenschap behoren. Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u vragen over mediation, neem dan   contact   op met Sabobo Mediation & Coaching.

door Petra Delhez 23 mrt, 2017

Verdriet

Je staat er plotseling alleen voor. Je verdriet kan onpeilbaar zijn. Je verliest de toekomst zoals je die bewust of onbewust voor ogen had. Je hele leven staat op zijn kop en zal nooit meer hetzelfde worden. Je zult vrienden verliezen omdat zij niet goed om kunnen gaan met een alleenstaande. Een scheiding gaat vaak gepaard met een grote schok, zelfs al komt het niet totaal onverwacht, het kan toch zijn dat je er niet op voorbereid bent. Vaak wordt bij een scheiding niet onderkend dat je rouwt om het verlies van je man/vrouw, je huwelijk, het leven zoals je dat kende. Hij/Zij is toch niet dood, je bent toch kwaad op hem/haar, dus hoe kun je dan rouwen? Men begrijpt het niet en dat doet pijn. Je denkt misschien daardoor dat je gevoelens van rouw niet normaal zijn. Toch hoort een rouwproces bij het einde van je huwelijk. Je sluit een deel van je leven onvrijwillig af, je verliest je man/vrouw precies zoals bij een overlijden. En ook al is hij/zij niet dood, voor jou is hij/zij wel overleden als echtgenoot/echtgenote.

Waarom moeten we rouwen bij het einde van ons huwelijk?

Wij mensen leven niet alleen. Wanneer wij ons leven alleen zouden leven, totaal onafhankelijk van anderen, dan zou het verlies van een van onze medemensen, zoals het verlies van onze echtgenoot/echtgenote, ons niets doen. Maar we zijn sociale wezens. Het zit in onze genen om sterke banden aan te gaan met andere mensen. We voelen ons meestal beter in gezelschap dan alleen. We verlangen naar liefde en vriendschap die hopelijk ons leven lang zal duren. Als het goed is hebben wij ook het verlangen om anderen te beschermen en te helpen.

Banden worden doorbroken

De banden die hieruit ontstaan helpen ons wanneer wij het nodig hebben. Samen staan we sterker. De prijs die we hiervoor betalen is de pijn die we voelen bij het verlies van iemand waar we aan gehecht zijn. We zijn afhankelijk van anderen, anderen zijn belangrijk voor ons, daarom nemen zij een speciale plaats in ons hart in. Ze worden als het ware een deel van onszelf. Als we hen kwijtraken kunnen we hen daarom ook maar niet zomaar vergeten en/of vervangen.

Verlies

Wanneer we iemand verliezen waar we van hebben gehouden voelt het alsof we een deel van onszelf kwijt zijn. Het is alsof we een wond hebben op de plaats waar de ander aan ons zat vastgegroeid. Deze wond moet helen. Door te rouwen zorgt onze geest ervoor dat onze wond geneest. Het rouwproces zorgt ervoor dat we langzamerhand het verlies gaan accepteren. We gaan accepteren dat onze echtgenoot/echtgenote geen deel meer uitmaakt van ons leven. Toch zal er ook na onze rouwperiode nog steeds verdriet zijn om wat we verloren hebben; dat verdriet zal een deel van ons worden. Maar het zal ons leven niet meer zo beheersen als in het begin. We hebben ermee leren leven.

Verdriet is als eb en vloed, het komt en gaat. In het begin komt het als grote overweldigende golven en langzamerhand verandert dat in kabbelende golfjes en dan…. op een gegeven moment, wordt het water stil.

Wat doet rouwen met je?

Rouw om het einde van je huwelijk raakt je in alle onderdelen van je leven, in heel je wezen. Er zitten verstandelijke, lichamelijke, emotionele, geestelijke en sociale aspecten aan je rouw.

Verstandelijk

Een scheiding brengt je in verwarring. Je huwelijk beheerst soms heel je denken, er is niets anders belangrijk. Soms ontken je je verlies. Je blijft hopen dat hij/zij zijn/haar vergissing in zal zien en weer terug zal komen bij je.

Lichamelijk

Je lichaam rouwt mee, het kan zijn dat je slecht slaapt, je kunt je eetlust verliezen en in korte tijd veel gewicht kwijtraken. Het kan zijn dat je voortdurend een bepaalde vorm van pijn in je hoofd of in je buik voelt. Je bent continu gespannen. Je concentratievermogen staat op een nul punt. Meldt deze klachten aan je huisarts, in veel gevallen zal deze je kunnen helpen. Gun jezelf die ‘luxe’.

Emotioneel

Je kunt last krijgen van schuldgevoelens, woede, verdriet, onzekerheid en angst.

Geestelijk

Waarom gebeurt dit? Wat heb ik gedaan om dit te verdienen. Is het mijn schuld? Is het de schuld van mijn opvoeding? Is het de schuld van zijn/haar opvoeding? Is dit een onderdeel van het plan van mijn leven, heeft een hogere macht dit zo bedoeld? En zo ja, waarom moet ik dit meemaken, wat is de reden voor dit lijden, deze pijn?

Sociaal:

Je gedrag verandert, je gedraagt je anders naar anderen toe. Het kan zijn dat je je gedurende een periode wilt afsluiten. Je bent bang om jezelf te geven aan een ander omdat je bang bent voor weer een afwijzing. Misschien gedraag je je daardoor agressief naar anderen. Misschien word je bang om ook andere relaties te verliezen en klamp je je juist aan hen vast.

Rouwverwerking volgens Elisabeth Kübler-Ross

De fases die door Elizabeth Kübler-Ross bij rouwverwerking onderkend worden zijn:

 • Ontkenning:   Ontkenning gebruik je als afweermechanisme. Door te ontkennen dat je man/vrouw je wil verlaten, bescherm je jezelf. Deze fase zorgt ervoor dat de waarheid in kleine stukjes tot je doordringt en je het niet allemaal in één keer hoeft te behappen. Je kunt het niet in één keer tot je doorlaten dringen, dat zou misschien te veel voor je zijn. Het voelt allemaal heel onwerkelijk, bizar. Dit gebeurt niet in een leven als het jouwe. Je wilt en kunt gewoon niet geloven dat dit gebeurt. Je voelt je verdoofd.
 • Woede:   Je protesteert tegen de scheiding. Je ervaart hierbij veel woede, je WILT het gewoon niet. Dit MAG niet gebeuren. Je bent niet van plan om te aanvaarden dat dit gebeurt. Wie denkt hij/zij wel dat hij/zij is, ik zal hem/haar eens een lesje leren! Ook woede is een afweermechanisme tegen verdriet. Woede is voor sommigen makkelijker te hanteren dan verdriet.
 • Onderhandelen:   Je merkt dat het niet helpt om te protesteren, dat ondanks het feit dat jij dit niet wilt, het toch gebeurt. Dan kan het zijn dat je een andere weg probeert te bewandelen. Je probeert je man/vrouw over te halen, om nog een keer…. en wat als ik nu beloof dat…. Misschien probeer je het via een ander, je denkt “als zijn/haar vader, zus, broer, goede vriend nu eens met hem/haar praat, dan zal hij/zij wel gaan inzien dat hij/zij verkeerd bezig is”. Je probeert misschien op zijn/haar schuldgevoel te werken, door het verdriet van de kinderen te laten zien.
 • Depressie:   Je weet nu dat het echt zo is. Hij/Zij heeft je verlaten en is een nieuw leven begonnen zonder jou. Je weet nu dat je protest niet geholpen heeft en dat je onderhandelingspogingen niets uithalen. Het kan zijn dat je daardoor in een vorm van depressie terecht komt. Je voelt je machteloos, het heeft allemaal geen zin, het gebeurt toch zoals en omdat hij/zij dat wil. Je trekt je misschien terug en vermijdt alle contact met iedereen. Je sluit je op in jezelf. Wanneer je merkt dat je niet zelf uit deze fase kunt komen, of wanneer het allemaal te erg voor je wordt, moet je nu echt deskundige hulp in gaan roepen. Ook al denk je nu dat niets of niemand je kan helpen, dat niemand je verdriet erkent of begrijpt, dat is niet zo. Praat er over, bijvoorbeeld met je huisarts of maak een afspraak met een psycholoog of deskundige op het gebied van rouwverwerking. Probeer een lotgenoot te vinden, het zal je goed doen om te horen dat je niet de enige bent die dit overkomt en dat anderen net zo machteloos zijn als jij, dat het ook hen niet gelukt is om hun man/vrouw op andere gedachten te brengen. Maar je zult ook horen van iemand die al verder in dit proces is dat dit gevoel op den duur voorbij gaat, dat het beter zal worden, ook al wil je dat nu absoluut nog niet geloven.
 • Aanvaarding:   Je weet nu dat de scheiding niet te vermijden en onherroepelijk is. Hij/Zij komt niet meer bij je terug, ook niet door een wonder of wanneer zijn/haar nieuwe relatie stuk zou lopen. Je weet misschien ook dat je hem/haar niet meer terug zou willen. Er is teveel gebeurd, teveel beschadigd. Je weet dat je niet deze man/vrouw meer wilt die je deze pijn en verdriet aangedaan heeft, die zo tegen je kon liegen, die alleen aan zichzelf dacht. Dat zou nooit meer goed kunnen komen. Je weet ook dat je in staat bent om zelf je leven op te bouwen. Je ontdekt dat je over een groot herstellend vermogen beschikt. Dat het je lukt om alleen te leven of dat je weet dat je op termijn klaar zult zijn voor een nieuwe relatie. En hoewel de pijn, het verdriet en de woede nog niet weg zijn, weet je dat je de eerste stappen gezet hebt naar het vervolg van je leven. Je gaat je richten op de vraag wat je met de rest van je leven wilt. Het kan zijn dat je al deze fases doorloopt, in een willekeurige, jouw eigen, volgorde. Het kan zijn dat sommige fases wat minder intensief voor je zijn en het kan zijn dat je sommige fases overslaat. Het kan zijn dat wanneer je in de fase van aanvaarding bent je ineens overvallen wordt door gevoelens uit de woede- of ontkenningsfase. Het kan zijn dat wanneer je nog helemaal aan het begin staat, je ineens weet en kunt aanvaarden dat het voorbij is.

Uitleg over de rouwcurve volgens Elisabeth Kübler-Ross

  Een gouden regel in het rouwproces is: probeer ruimte te geven aan je gevoelens zoals en zolang ze zich voordoen. Jij bepaalt de voortgang en alleen jij weet of je aan een volgende stap toe bent.

Rouwtaken volgens W. Worden

De Amerikaanse psychiater W. Worden onderkent vier rouwtaken die een rouwende moet uitvoeren:

 • Taak 1: Het aanvaarden van het verlies.
 • Taak 2: Het doorleven van de pijn en het verdriet.
 • Taak 3: Het aanpassen aan een nieuw leven waarin je man/vrouw niet meer aanwezig is.
 • Taak 4: Je stukgelopen huwelijk emotioneel een plaats geven en het oppakken van de draad van het leven.

Taak 1 – Het aanvaarden van het verlies

De realiteit van de scheiding dringt geleidelijk tot je door. Je weet dat hij/zij niet meer terugkomt, maar je beseft het op een ander niveau nog niet. In de regel vraagt deze taak bij een niet verwachte scheiding meer tijd. Een aspect van de aanvaarding is het van binnen weten dat hereniging niet meer zal gebeuren. Zolang je ontkent dat je man/vrouw bij je weggaat, of het niet wilt weten en zolang je hoopt op een hereniging, heb je geen reden om te rouwen en kom je dus ook niet verder in het proces. Je taak hier is het gaan beseffen van de onomkeerbaarheid; dit is nodig om de pijn van het gemis te kunnen voelen.

Taak 2 – Het doorleven van de pijn en het verdriet

Volgens Worden is het noodzakelijk om de pijn te voelen en er niet voor weg te lopen. ‘Het is onmogelijk om iemand te verliezen van wie je veel hebt gehouden en geen pijn te voelen.’ Je gaat nu de leegte voelen en kunt overspoeld worden door intens verdriet om het grote gemis. Het gemis doet zoveel pijn. Je voelt de leegte om je heen, geen man/vrouw meer om samen boodschappen te doen, om samen op vakantie mee te gaan. Gevoelens van ontwrichting en reddeloosheid kunnen je op de gekste momenten overspoelen. Je kunt je afvragen of het leven nog wel zin heeft voor jou nu hij/zij er geen rol meer in speelt. Je vraagt je af of de pijn ooit over zal gaan. Of je ooit kunt leren leven in een wereld zonder je man/vrouw.

Hoe kom je hier doorheen, hoe voer je deze rouwtaak uit?

Helaas is de enige manier om dit te verwerken en recht doorheen te gaan, dwars door de pijn te gaan. Dat wil zeggen je moet de pijn in alle hevigheid voelen. Je kunt proberen er niet aan te denken, het weg te duwen. Druk bezig te zijn met andere dingen die je rondom je scheiding moet regelen. Je kunt het verlies minimaliseren, je kunt denken, ach zoveel deden we nu ook niet meer samen, echt missen doe ik hem niet. Je kunt je teveel te concentreren op het verdriet van je kinderen of andere familieleden. Allemaal redenen, smoezen, uitvluchten om geen aandacht geven aan je eigen verdriet, manieren om te proberen de pijn te ontlopen. Het kan zijn dat je dit gedurende een bepaalde tijd doet of probeert. Je wilt gewoon de pijn niet voelen.

Rouw uitstellen

Het kan zijn dat je deze rouwtaak uit moet stellen omdat je nu al je aandacht nodig hebt om de boedelverdeling niet in je nadeel uit te laten vallen. Toch is het een noodzakelijk onderdeel van het rouwproces. Op een of ander moment, vroeg of laat, zul je de pijn moeten voelen, er dwars doorheen moeten gaan. Laat de pijn toe, voel de pijn, voel de leegte. Wanneer deze taak te moeilijk en pijnlijk voor je is om alleen te volbrengen, vraag dan om hulp.

Hoe voelt het?

Je kunt de rouw voelen doordat je tijdelijke en hevige pijnscheuten ervaart. Je gaat door dagen, uren van hevige angst en psychologische pijn. Je mist je man/vrouw op die momenten ineens verschrikkelijk en kunt soms niet ophouden met huilen. Deze pijnmomenten kunnen zich in het begin van het rouwproces vaak voordoen. Bijvoorbeeld elke avond wanneer je weer alleen naar bed moet. Of elke maaltijd die je kookt waar hij/zij niet van zal eten. Of wanneer je ineens een stuk achtergebleven was vindt dat hij/zij vergeten is mee te nemen naar zijn/haar nieuwe huis. Na verloop van tijd komen deze scherpe en diepe pijnmomenten minder vaak voor. Hoeveel tijd je daarvoor moet rekenen is voor iedereen weer anders. Het kan gebeuren dat je denkt dat je deze taak volbracht hebt en dat dan ineens het verdriet en het gemis zich in alle hevigheid weer voordoet. Dat kan gebeuren door een songtekst die je hoort op de radio, of je ziet iemand die je aan je man/vrouw doet denken. Je komt op een plaats waar jullie samen goede herinneringen aan hebben. Of door een opmerking die iemand terloops plaatst.

Boosheid en agressie

Je kunt een ontzettende boosheid gaan ervaren in deze fase. Je kunt kwaad zijn op alles en iedereen, of juist alleen op je man/vrouw. Deze boosheid kan zo sterk zijn dat het op echte haat gaat lijken, je wilt over lijken gaan. Je kunt ook agressief gaan reageren naar mensen die nog wel samen zijn. De reden voor al deze boosheid, agressie en haat is de pijn die je ervaart. Het is een normale menselijke reactie om op deze pijn te reageren met kwaadheid. Het kan zijn dat je omgeving schrikt van deze reactie van je, ze zijn het niet gewend van je. Weet dat het erbij hoort en weer overgaat. Op jouw tijd, wanneer jij er klaar voor bent.

Schuldgevoel

Je kunt ook last krijgen van schuldgevoelens, ook dat is een gevolg van de pijn die je ervaart. In een huwelijk is er altijd wel iets wat je achteraf een schuldgevoel kan geven. De perfecte relatie bestaat namelijk alleen in sprookjes. We zijn allemaal mensen en iedereen maakt fouten. Je kunt gaan denken “Had ik hem/haar maar meer aandacht, liefde, vrijheid enz. enz. gegeven”. Het is goed om daarover na te denken, om je huwelijk te analyseren. Om te zien wat je fout gedaan hebt, wat je beter had kunnen doen, hoe je wel had moeten reageren. Daar kun je van leren. Maar gebruik het nooit om jezelf de schuld te geven van het mislukken van je huwelijk. En geef jezelf zeker niet de schuld wanneer je man/vrouw je bedrogen heeft met iemand anders, er is niets wat dat rechtvaardigt.

Taak 3 – Het aanpassen aan een nieuw leven waarin je man/vrouw niet meer aanwezig is

Je moet je leren instellen op alle veranderingen die zich nu voordoen. Je moet leren leven zonder je man/vrouw. Het kan wel maanden duren voor je je realiseert wat het betekent om nu alles allen te moeten doen. Je man/vrouw had verschillende betekenissen en functies voor jou. Misschien was hij /zijdegene die het initiatief nam om met vrienden op stap te gaan, misschien was hij/zij degene die uitzocht welke schilder jullie zouden inhuren, of welke wasmachine er gekocht ging worden. Hij/zij was je sexuele partner, degene met wie je de onhebbelijkheden van je baas besprak, die de olie peilde in je auto. Je zult nieuwe vaardigheden moeten gaan leren. Je moet op zoek gaan naar oplossingen voor problemen die je vroeger aan je man/vrouw overliet. Je zult ook merken dat de sociale omgeving anders reageert op een paar dan op een alleenstaande. Je bent nu een gescheiden man/vrouw en geen echtgenoot/echtgenote meer. Het gaat hier dus niet alleen om veranderingen in het dagelijks leven maar ook om veranderingen in de wijze waarop de maatschappij naar jou en jij naar jezelf kijkt. Deze aanpassingen kunnen ook weer voor veel emotionele momenten zorgen, ze kunnen je ook weer boos of verdrietig maken.

Taak 4 – Je stukgelopen huwelijk emotioneel een plaats geven en het oppakken van de draad van het leven

Het hoeft niet te betekenen dat je je man/vrouw en je huwelijksjaren vergeet. Dat is na zoveel jaren huwelijk ook onmogelijk. Jullie hebben zoveel jaren samen gedeeld, zoveel belangrijke jaren. Het betekent wel dat de intensiteit van de herinnering langzamerhand minder wordt. Langzamerhand, en dit kan wel jaren duren in sommige gevallen, krijg je weer belangstelling voor het gewone leven. Stapje voor stapje leer je weer om van het leven te houden en te genieten. Heel voorzichtig kun je andere mensen weer aandacht en liefde geven en gaat niet meer al je aandacht naar je verloren huwelijk en je man/vrouw.

Herinneringen

Of je je scheiding verwerkt hebt, kun je voor een deel afmeten aan het feit dat je nu op een rustige manier aan je man/vrouw en aan je huwelijk kunt terugdenken. Je voelt niet meer die intense pijn wanneer er een herinnering naar boven komt, of wanneer er iets gebeurt wat jullie vroeger samen beleefd zouden hebben. De pijn zal je wel nooit helemaal verlaten, het zal je op bepaalde momenten, en tijdens bepaalde gebeurtenissen blijven overvallen, maar het zijn niet meer die allesoverstijgende steken in je hart die je in het begin voelde en je zult merken dat de pijn je steeds sneller verlaat. Je zult langzaamaan leren leven met het feit dat je nu gescheiden bent, leren leven met het verlies van je man/vrouw, van je gezin zoals dat eens was.

Hulp

Wanneer je voelt dat je hulp nodig hebt, schroom dan niet om die te zoeken. Ga naar je husarts, een psycholoog of wie je dan ook maar kan helpen. Je bent het waard en je kunt alle hulp gebruiken die er maar te vinden is.   Bron:   Cambriana

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u vragen over mediation, neem dan   contact   op met Sabobo Mediation & Coaching.

door Petra Delhez 23 mrt, 2017

Nominaliteitsbeginsel

Kern van de wijzigingManier van verrekenen van vermogen waarbij slechts één van de partijen behalve zijn/haar investering ook het rendement toekomt, terwijl de ander genoegen dient te nemen met alleen de gedane investering. Dit in tegenstelling tot de:

Beleggingsleer

Deelnemers in een vermogen verdelen behalve hun investering ook het behaalde rendement. Verdeling van vermogen speelt zowel binnen relaties op basis van huwelijkse- of partnerschapsvoorwaarden als bij relaties op basis van een algehele gemeenschap van goederen.

Per 01-01-2012 is het nominaliteitsbeginsel voor vergoedingsvorderingen afgeschaft.

Wat betekent dit nu eigenlijk?

Als één van de partners bijvoorbeeld een erfenis heeft gekregen van € 100.000,00 en in het testament van de overledene is bepaald dat die erfenis buiten de gemeenschap van goederen blijft, dan behoort dat bedrag alleen aan de partner die de erfenis heeft ontvangen. Wanneer het geld wordt gebruikt bij de aankoop van een huis dan zal bij een echtscheiding het bedrag van € 100.000,00 terugbetaald moeten worden aan degene die het bedrag heeft geïnvesteerd. Ook als de waarde van de woning is verdubbeld. Alleen in bijzondere gevallen kon van deze hoofdregel worden afgeweken en werd het nominale bedrag in evenredige mate vermeerderd met de waardestijging van de woning (de beleggingsleer). De nieuwe wet gaat in plaats van het nomaliteitsbeginsel uit van de beleggingsleer. Hierbij krijgt de echtgenoot dus niet alleen het bedrag van € 100.000,00 maar ook de waardestijging die is gekoppeld aan dat bedrag. Echter het geldt ook andersom. Wanneer sprake is van een waardedaling draagt degene die (met toestemming) heeft geïnvesteerd ook dat verlies. Let op! Deze nieuwe wet valt onder het Regelend Recht. Dit houdt in dat partijen mogen afwijken van deze wet en zelf met elkaar mogen afspreken hoe het vermogen te verdelen. Mocht u hier samen niet uitkomen, dan wordt het tijd voor Sabobo Mediation & Coaching die op een snelle, deskundige manier zaken die vast zitten in beweging krijgt. Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u vragen over mediation, neem dan   contact op met Sabobo Mediation & Coaching .

door Petra Delhez 23 mrt, 2017

Wat houdt de Scheidingsregeling / 24 maandsregeling in?

Als er één geregistreerde partner in de woning blijft wonen, mag de vertrokken voormalig fiscaal partner nog maximaal 24 maanden zijn of haar deel van de hypotheekrente aftrekken.

Wanneer hebt u een Geregistreerd Partnerschap?

U hebt een geregistreerd partnerschap als u bij de burgerlijke stand van de gemeente hebt laten registreren dat u partners bent. U hebt geen geregistreerd partnerschap als u:

 • Een samenlevingscontract hebt laten opmaken door een notaris.
 • Met een huisgenoot op hetzelfde adres staat ingeschreven bij de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA).

Hebben u en uw partner een geregistreerd partnerschap? Dan gelden voor u dezelfde fiscale regels als voor personen die getrouwd zijn. U bent zogeheten Fiscale Partners.

Wat is Fiscaal Partnerschap?

Fiscaal partnerschap houdt in dat echtgenoten, samenwoners of huisgenoten bepaalde inkomsten en aftrekposten mogen verdelen in de aangifte. Zo mag bijvoorbeeld de hypotheekrenteaftrek onderling verdeeld worden. Het is daarbij onbelangrijk welke verdeling de fiscaal partners maken, mits het totaal 100% is. Het grootste belastingvoordeel heeft u als degene met het hoogste inkomen de kosten aftrekt.

Overzicht van de voorwaarden van fiscaal Partnerschap 2012

Situatie in 2012 Wel/geen Fiscale Partners U bent fiscale partners met uw partner als een van de volgende situaties op u van toepassing is:

 • Getrouwd
 • Geregistreerd Partnerschap
 • Samenwonend met notarieel samenlevingscontract
 • Samenwoners die samen een kind of woning hebben of pensioenpartners zijn.

U bent geen fiscale partners als u samenwoont zonder notarieel samenlevingscontract. Datzelfde geldt als u geen kinderen heeft, geen eigen woning en niet als pensioenpartner bent aangemeld.

Wanneer begint uw Fiscaal Partnerschap?

U bent getrouwd of geregistreerd partner

Bent u het hele jaar getrouwd of geregistreerd partners? Dan bent u het hele jaar fiscale partners. Trouwt u dit jaar? Dan bent u vanaf de trouwdatum fiscale partners. Bent u dit jaar getrouwd en woonde u daarvoor met uw partner samen? En staat u allebei op hetzelfde adres bij de gemeente ingeschreven? Dan bent u fiscale partners vanaf het moment dat u op hetzelfde adres staat ingeschreven.

U bent ongetrouwd en staat op hetzelfde adres ingeschreven

Gaat u dit jaar ongetrouwd samenwonen en voldoet u aan 1 van de andere voorwaarden voor fiscaal partnerschap? Uw fiscaal partnerschap begint op het moment dat u allebei op hetzelfde adres staat ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens. Stond u al vóór 1 januari samen ingeschreven? Dan bent u fiscale partners vanaf 1 januari. Sluit u dit jaar een notarieel samenlevingscontract, krijgt u samen een kind of erkend 1 van u een kind van de ander, koopt u samen een eigen woning of meldt u uw partner dit jaar aan voor uw pensioen? Dan bent u vanaf dat moment fiscale partners. Staat u het hele jaar samen ingeschreven op hetzelfde adres? Dan bent u het hele jaar fiscale partners.

Wanneer eindigt uw Fiscaal Partnerschap?

U bent getrouwd en u gaat scheiden

Gaat u dit jaar scheiden? U blijft fiscale partners tot u aan de volgende 2 voorwaarden voldoet:

 1. U of uw echtgenoot heeft echtscheiding of scheiding van tafel en bed aangevraagd bij de rechter.
 2. U staat niet meer samen op hetzelfde adres ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA).

U bent niet getrouwd en staat samen op hetzelfde adres ingeschreven

Bent u niet getrouwd, maar woont u samen of hebt u een huisgenoot? En bent u volgens de voorwaarden fiscale partners? Uw fiscaal partnerschap eindigt op het moment dat u niet meer allebei op hetzelfde adres staat ingeschreven in de GBA. Bent u fiscale partners, en wordt 1 van u beiden opgenomen in een verpleeghuis of verzorgingstehuis? Eindigt daardoor de inschrijving in de GBA? Dan blijft u fiscale partners, tenzij:

 • U of uw partner de Belastingdienst per brief laat weten geen fiscale partners meer te willen zijn.
 • 1 van u beiden een andere fiscale partner krijgt.
door Petra Delhez 23 mrt, 2017

Gaat u binnenkort scheiden en heeft u samen een huis gekocht? Dan spelen er een aantal zaken rondom de hypotheekrenteaftrek, waar u rekening mee moet houden tijdens en na het (echt-)scheidingsproces. Lees in dit artikel meer over de scheidingsregeling, de verhuisregeling en de consequenties hiervan op de hypotheekrenteaftrek bij de echtscheiding.

Scheidingsregeling en hypotheekrenteaftrek

Het kan wenselijk zijn dat één van de ex-partners voorlopig in de eigen woning blijft wonen, bijvoorbeeld in het belang van de kinderen. Gezien de huidige woningmarkt, wordt er vaak voor deze oplossing gekozen. De aansprakelijkheid van de hypotheek blijft dan voorlopig nog op naam van beide partijen staan. De regel hierbij is, dat als er één partner in de woning blijft wonen, de vertrokken voormalig fiscaal partner nog maximaal 24 maanden zijn of haar deel van de hypotheekrente kan aftrekken.

Wanneer gaat de scheidingsregeling in?

Één van de partners woont niet meer in de echtelijke woning, maar is nog steeds 50% eigenaar van de woning en mag dus nog 2 jaar zijn deel van de hypotheekrente aftrekken. Vaak wordt gedacht dat de datum waarop de (echt)scheiding wordt ingeschreven in de Registers van de Burgerlijke Stand, de datum is waarop de 24 maanden hypotheekrenteaftrek ingaan. Maar dat is niet juist. De termijn gaat in op het moment dat de vertrokken partner is ingeschreven op het nieuwe woonadres.

Scheidingsregeling in de praktijk: een voorbeeld

Een echtpaar gaat scheiden. De ene partner is vanaf 1 september 2011 ingeschreven op een nieuw woonadres en heeft nog samen met de ex-partner een eigen woning. De hypotheekrente mag dus tot 31 augustus 2013, volledig worden afgetrokken van het belastbaar inkomen in Box I. Na 31 augustus 2013 vervalt de hypotheekrenteaftrek voor de partner die in een ander huis woont. De aftrek blijft van kracht voor de partner die nog in het gezamenlijke huis woont. 50% van de hypotheekrente is niet aftrekbaar. Dit betekent voor beiden hogere lasten.

Verhuisregeling en hypotheekrenteaftrek

Als de partner die het huis nog bewoont, toch besluit om de eigen woning te verlaten en deze te koop te zetten, dan geldt de verhuisregeling. De hypotheekrente mag dan in mindering worden gebracht van het inkomen van beide partners. Hierbij moet wel de eigenwoningregeling van kracht blijven voor een periode van uiterlijk 2 jaar na het kalenderjaar waarin de partijen de woning hebben verlaten en de woning in de verkoop staat.

Verhuisregeling in de praktijk: een voorbeeld

Verlaat u beiden de eigen woning dan krijgt u te maken met de verhuisregeling. De verhuisregeling voorziet in de aftrekbaarheid van de hypotheekrente gedurende een periode van maximaal 2 jaar na het kalenderjaar waarin partijen de woning hebben verlaten en de woning in de verkoop staat. Laat u goed informeren en adviseren over de keuzes die u wilt maken, zodat u de mogelijke gevolgen hiervan inziet. In veel gevallen is er ook een optie tot maatwerk. Meer informatie over de hypotheekrenteaftrek en echtscheiding kunt u vinden op de site van de Belastingdienst. Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u vragen over mediation, neem dan   contact   op met Sabobo Mediation & Coaching.

door Petra Delhez 23 mrt, 2017

Heb je met je ex niet afgesproken hoe lang er partneralimentatie moet worden betaald na jullie echtscheiding? En heeft de rechter ook geen alimentatieduur vastgesteld? Dan gelden voor jullie de wettelijke regels voor de duur van de alimentatieplicht. De wettelijke regels gelden ook als jullie je geregistreerd partnerschap via de rechter beëindigen. Als jullie geregistreerd partnerschap buiten de rechter om eindigt, moeten jullie zelf afspraken maken over de alimentatieduur.

Hoe lang duurt de alimentatieplicht?

Als je gescheiden bent na 1 juli 1994, dan gelden de volgende wettelijke termijnen van de alimentatieduur: Een periode van twaalf jaar als er sprake is van een huwelijk met kinderen of een huwelijk zonder kinderen dat langer dan vijf jaar heeft geduurd. Een periode van maximaal vijf jaar als het huwelijk niet langer dan vijf jaar heeft geduurd en jullie geen kinderen hebben. De alimentatieduur is dan net zo lang als de duur van het huwelijk. De termijn gaat in op de dag dat je scheiding wordt opgenomen in de burgerlijke stand van de gemeente.

Alimentatieduur verlengen

Als je de alimentatieduur wilt verlengen, moet je een aanvraag indienen bij de rechter. Dat moet je doen binnen drie maanden nadat de alimentatieplicht is afgelopen. Je moet wel kunnen aantonen dat het voor jou zeer onredelijk is als de alimentatie stopt.

Partneralimentatie en nieuwe partner

Als jij partneralimentatie betaalt en je ex gaat met iemand anders duurzaam samenwonen of trouwen, dan ben je niet meer verplicht partneralimentatie aan je ex te betalen. Als je vindt dat je geen partneralimenatie meer hoeft te betalen of als je het alimentatiebedrag wil laten verlagen, dan zul je de hulp van een advocaat moeten inschakelen.

Levenslange alimentatieduur

Er zit geen maximum aan de alimentatieverplichting als jullie gescheiden zijn voor 1 juli 1994. Tenzij jij en je ex-partner natuurlijk een termijn hebben afgesproken. Hebben jullie niets afgesproken? Dan duurt de alimentatieverplichting levenslang.   Let op:   Als de alimentatieverplichting langer dan vijftien jaar loopt, kun je de rechter vragen de alimentatieplicht op te heffen. De rechter heft de alimentatieplicht niet op als stopzetting te ingrijpend is voor de alimentatiegerechtigde. Bron:   Echtscheiding-Wijzer.nl

door Petra Delhez 23 mrt, 2017
Een verzoek tot echtscheiding 2012 valt onder de nieuwe echtscheidingsregels en regels die per 1 januari 2012 ingaan. Die nieuwe regels bij een echtscheiding hebben vooral gevolgen voor wie in gemeenschap van goederen is getrouwd en voor wie een schenking heeft gekregen met uitsluitingsclausule. De nieuwe scheidingsregels kunnen veel verschil maken bij de verdeling van de boedel.

In gemeenschap van goederen getrouwd en dan scheiden

Als u in gemeenschap van goederen bent getrouwd, betekent dat dat alle goederen en schulden van de echtgenoten in de gemeenschap van goederen valt. Ook schulden en vermogen die u had voordat u ging trouwen en inclusief het geld uit erfenis of schenking. De enige uitzondering hierop is een schenking die is verkregen met een uitsluitingsclausule.

De uitsluitingsclausule bij een schenking

Wie een schenking doet aan een ander kan de schenking onder voorwaarden doen. De schenker kan bepalen wat wel en wat niet met het geld moet gebeuren. Een bijzonder vorm van geclausuleerd schenken is de uitsluitingsclausule. Met de uitsluitingsclausule kunt u bepalen dat uw schenking niet in de gemeenschap van goederen komt. Dat betekent dat de schenking bij een scheiding niet door twee hoeft te worden gedeeld. Wat betekent dit voor de nieuwe scheidingsregels vanaf 2012?

Nieuwe regels echtscheiding 2012, nieuwe echtscheidingsregels 2012

De nieuwe scheidingsregels hebben gevolgen voor de waardering van de boedel en de verdeling van de boedel, wanneer u in gemeenschap van goederen bent getrouwd. Er komt een nieuwe peildatum en de nieuwe verdeling is in het voordeel van wie eigen geld inbrengt. Hieronder volgt een toelichting.

Peildatum echtscheiding verandert na 1 januari 2012

De afwikkeling van een echtscheiding kan vaak lang duren en in de tussentijd kan er van alles gebeuren. Er kunnen nieuwe schulden worden gemaakt, geld kan van een spaarrekening verdwijnen, uw aandelenpakket kan in waarde dalen of het huis kan in waarde dalen. Nu is het nog zo dat voor de verdeling de waarde geldt vanaf het moment dat de echtscheiding is uitgesproken. Vanaf 1 januari 2012 is het zo dat de waarde van de boedel geldt vanaf het moment dat de echtscheiding wordt aangevraagd.

Verdeling van de boedel bij echtscheiding verandert door nieuwe echtscheidingsregels

Wie in gemeenschap van goederen is getrouwd heeft recht op de helft van de waarde van de boedel, dat wil zeggen de helft van het verschil tussen vermogen en schulden. Uitzondering is een schenking verkregen met een uitsluitingsclausule. Vanaf 1 januari 2012 is het zo geregeld dat u niet alleen uw schenking onder de uitsluitingsclausule terugkrijgt, maar ook het rendement dat uw eigen geld gedurende het huwelijk heeft opgeleverd. Dit vergoedingsrecht zal in veel gevallen spelen als een huis gezamenlijk wordt gekocht. Nu krijgt u alleen uw eigen geld terug, maar vanaf 2012 krijgt u ook de waardestijging van het huis of aandelenpakket terug naar rato van uw investering. Stijgt uw huis met drie ton en hebt u voor een kwart eigen geld erin gestopt, dan is bij een echtscheiding in ieder geval ook al een kwart van de overwaarde van het huis voor u. Let er wel op, dat dit nadelig kan zijn als de het huis geen overwaarde maar onderwaarde heeft.

door Petra Delhez 23 mrt, 2017
Het geregistreerd partnerschap is een samenlevingsvorm die nagenoeg dezelfde wettelijke status heeft als het huwelijk. De procedure voor de beëindiging van het geregistreerd partnerschap hoeft echter niet hetzelfde te zijn als bij een scheiding. Verder is een scheiding van tafel en bed niet mogelijk bij een geregistreerd partnerschap. Het beëindigen van het geregistreerd partnerschap wordt ook wel partnerschapsscheiding genoemd.   LET OP:   Vanaf 1 januari 2012 is de Wet aanpassing gemeenschap van goederen van kracht, lees de belangrijkste wijzigingen!

Hoe kun je een geregistreerd partnerschap beëindigen?

Als jullie je geregistreerd partnerschap willen beëindigen, hoeft dit niet altijd via de rechtbank. Dit hangt er vanaf of jullie het eens zijn over de beëindiging en of er minderjarige kinderen in het spel zijn. Het partnerschap eindigt ook bij overlijden van één van de partners of door omzetting van het geregistreerd partnerschap in een huwelijk.

Zonder tussenkomst van de rechter

Anders dan bij het huwelijk kunnen jullie in goede harmonie het partnerschap beëindigen zonder tussenkomst van een rechter. Dit kan alleen als jullie geen minderjarige kinderen hebben en als jullie het eens zijn over de beëindiging. Je spreekt dan over een beëindiging met wederzijds goedvinden. Een geregistreerd partnerschap kan ongedaan gemaakt worden door het opstellen van een overeenkomst. Hierin verklaren jullie beiden dat jullie het partnerschap willen beëindigen en dat jullie relatie duurzaam ontwricht is. Verder worden in deze overeenkomst, net als bij een echtscheiding, rechten en plichten geregeld zoals alimentatie en de verdeling van de bezittingen. Is er bij de beëindiging van een geregistreerd partnerschap onenigheid of verschil van mening? Dan kan mediation een uitkomst bieden. En anders moet er toch een rechter aan te pas komen.

Geregistreerd partnerschap beëindigen via de rechter

De beëindiging van het geregistreerd partnerschap via de rechter is gelijk aan een scheidingsprocedure bij het huwelijk; je hebt hier dan ook een advocaat voor nodig. De partnerschapsscheiding loopt via de rechter als jullie het niet eens kunnen worden over de beëindiging van jullie partnerschap en ook mediation niet geholpen heeft. Ook als jullie minderjarige kinderen hebben, zul je via de rechter het geregistreerd partnerschap moeten beëindigen. Hierbij is ook een ouderschapsplan nodig. Een mediator kan jullie daarbij helpen en zal tevens een advocaat verzoeken om de rechter het geregistreerd partnerschap te laten ontbinden. Zodra de beschikking is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand, is het geregistreerd partnerschap beëindigd.   LET OP:De beschikking of overeenkomst van de beëindiging van jullie partnerschap moet altijd binnen 3 maanden ingeschreven worden in de registers de burgerlijke stand.

Voorlopige voorziening

Als jullie het niet eens kunnen worden over bepaalde zaken, kan de ontbinding van het geregistreerd partnerschap wel meer dan een jaar duren. Maar wat nu als jullie onenigheid hebben over het gezag van de kinderen? Je kunt geen jaar wachten voordat hier duidelijkheid over is. In dit soort gevallen kun je om een voorlopige voorziening via een advocaat vragen. Bij een voorlopige voorziening neemt de rechter een voorlopige beslissing over zaken waarover jullie het niet eens kunnen worden. Bron:   echtscheiding-wijzer.nl

Twijfel je of je om een voorlopige voorziening kunt vragen, of heb je vragen in het algemeen over mediation?

Neem dan vrijblijvend   contact   op met SABOBO Mediation

door Petra Delhez 23 mrt, 2017
Op 1 januari 2012 is de wet aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen in werking getreden. Door deze wetswijzigingen wordt het huwelijksvermogensrecht gemoderniseerd. De wijzigingen gelden zowel voor het huwelijk als het geregistreerd partnerschap. De belangrijkste wijzigingen op een rijtje:

Ontbinding gemeenschap vóór 2012

Vóór 2012 werd de huwelijksgemeenschap pas ontbonden op de dag van inschrijving van de echtscheiding in de registers van de burgerlijke stand. Tussen het moment van het indienen van het verzoekschrift tot echtscheiding en de definitieve inschrijving zit vaak meer dan een jaar. Nadeel hiervan was dat alle goederen en schulden tijdens de echtscheidingsprocedure nog in de gemeenschap van goederen vielen.

Ontbinding gemeenschap na 2012

Vanaf 1 januari 2012 eindigt de gemeenschap veel eerder, namelijk zodra de echtscheidingsprocedure van start gaat. Vanaf het moment dat het verzoekschrift tot echtscheiding wordt ingediend, blijft alles wat men daarna aan vermogen of schulden verwerft dus privé. Voordeel hiervan is dat een toekomstige ex-partner eerder een nieuw huis kan kopen zonder dat deze in de gemeenschap van goederen valt. Daarnaast zijn de echtgenoten dus niet langer (hoofdelijk) aansprakelijk voor schulden die de andere echtgenoot aangaat nadat het verzoek tot echtscheiding is ingediend.

Wijzigen huwelijkse voorwaarden vóór 2012

Vóór 2012 moest een wijziging van het huwelijksvermogensregime altijd ter goedkeuring worden voorgelegd aan de rechtbank. Als je jullie huwelijkse voorwaarden tijdens het huwelijk wilden opmaken, wijzigen of opheffen, moest je hiervoor altijd naar de rechter.

Wijzigen huwelijkse voorwaarden na 2012

Als je na 1 januari 2012 de gemeenschap van goederen tijdens het huwelijk wilt wijzigen in huwelijkse voorwaarden hoef je hier geen toestemming meer van een rechter voor te hebben. Ook als je huwelijkse voorwaarden wilt veranderen, hoef je geen juridische procedure meer op te starten. Doordat een notaris dit nu kan doen, wordt het eenvoudiger en goedkoper om het bestaande huwelijksvermogensregime tijdens je huwelijk te wijzigen.

Vergoedingsrechten vóór 2012

Als je voor 2012 samen een huis hebt gekocht en jij brengt meer eigen geld in dan jouw partner, heb jij nog geld van jouw partner tegoed. Deze vergoedingsvordering vóór 2012 tussen echtgenoten is een nominale vordering. Dit betekent dat er geen rente over de vergoeding is verschuldigd. In het geval van de woning, daalt of stijgt het bedrag dus niet mee met de waarde van de woning (zie rekenvoorbeeld).

Vergoedingsrechten na 2012

Vanaf 1 januari 2012 is in de wet bepaald dat voor onderlinge vergoedingsrechten de zogenaamde beleggingsleer geldt (tenzij jullie iets anders zijn overeengekomen). Voor vergoedingsrechten die na 1 januari 2012 zijn ontstaan, heb je dus niet alleen recht op teruggave van het geïnvesteerde bedrag, maar ook op de waardeontwikkeling van het goed (zie het rekenvoorbeeld). De nominale vergoeding komt hiermee te vervallen. Als je vóór 2012 eigen geld hebt geïnvesteerd in een woning en deze is ondertussen in de waarde gestegen of gedaald, is het raadzaam om te kijken wat hierover is afgesproken in jullie huwelijkse voorwaarden. Bron:   echtscheiding-wijzer.nl   Vragen over de Wet aanpassing gemeenschap van goederen of over mediation in het algemeen? Neem dan   contact   op met Sabobo Mediation & Coaching

door Petra Delhez 23 mrt, 2017

Als je alimentatie betaalt kan dit gevolgen hebben voor je nieuw af te sluiten hypotheek
  Als je alimentatie ontvangt of betaalt, kan dat gevolgen hebben voor je nieuw af te sluiten hypotheek. Bij het verstrekken van een hypotheek houdt de bank namelijk rekening met je opgebouwd vermogen, je inkomen en je financiële verplichtingen.

Ik ontvang alimentatie

Als je alimentatie ontvangt voor jou en je kinderen, betekent dat niet meteen dat je een hogere hypotheek kunt afsluiten. Het geld dat je voor je kinderen krijgt, rekent de bank niet mee. Kinderalimentatie wordt namelijk nooit als inkomen gezien, want het is bedoeld voor je kinderen en niet voor je huis. De partneralimentatie die je ontvangt, ziet de bank wel als inkomen. Toch vertaalt de partneralimentatie zich niet één op één in een hogere hypotheek, want het is voor de bank een heel onzekere inkomensfactor. Dat komt in de eerste plaats doordat je niet de rest van je leven alimentatie krijgt. En in de tweede plaats omdat het bijvoorbeeld kan gebeuren dat je partner werkloos raakt en de alimentatie niet meer kan betalen.

Ik betaal alimentatie

Als je kinderalimentatie betaalt, heeft dit geen invloed op de hoogte van een nieuwe hypotheek. Voor partneralimentatie geldt een ander verhaal, want je bank ziet het als financiële verplichting. Als je alimentatie aan je partner betaalt, dan kun je hierdoor minder geld lenen. Het bedrag aan alimentatie moet namelijk van het inkomen worden afgetrokken. De regels hiervoor verschillen per hypotheekverstrekker.

Hypotheek en alimentatie verlagen

Het komt wel eens voor dat een alimentatieplichtige ex-partner probeert de alimentatie te verlagen omdat zijn of haar hypotheeklasten zijn gestegen. Bijvoorbeeld door een verbouwing of door het kopen van een nieuw huis. De alimentatieplichtige ex zal dan een verzoek tot verlaging of zelfs stopzetting van de alimentatie indienen bij de rechter. Voor de rechter is dat echter geen reden om aan de vastgestelde alimentatie te tornen. Tenzij er sprake is van een niet-verwijtbare situatie, zoals een noodzakelijke verhuizing die zorgt voor hogere hypotheeklasten. Wil jouw ex-partner de alimentatie verlagen of stopzetten en weet je niet wat je met de situatie aan moet?   Schakel dan de hulp in   van Sabobo Mediation & Coaching!

De hypotheekadviseur

Het afhandelen van de financiële kant van jullie scheiding duurt vaak lang. Een huis verkopen kost tijd, vaak langer dan gehoopt. Wil je weten welke mogelijkheden je in jouw situatie hebt om een nieuwe hypotheek af te sluiten? Ga dan eens praten met een hypotheekadviseur. Die kijkt hoe jij er financieel voor staat en geeft concreet advies. Bron:   Echtscheiding-Wijzer.nl

door Petra Delhez 23 mrt, 2017

Er komt veel op je af als je gaat scheiden. Ga je scheiden van een ondernemer, dan zitten er nog meer haken en ogen aan. Waar moet je als partner van een ondernemer op letten bij de verdeling en waar heb je recht op? Sabobo Mediation & Coaching zet de belangrijkste zaken voor je op een rijtje.

Voorkom kennisachterstand

Haal je eventuele kennisachterstand in. Laat je dus informeren door een deskundige. Want wellicht moet je partij bieden aan de accountant en de fiscalist van de onderneming. Een advocaat kan ervoor zorgen, dat je de jaarcijfers tot je beschikking krijgt. Zorg ook dat je iemand in de arm neemt die verstand heeft van de cijfers en de interpretatie ervan.   TIP:Laat je adviseren en informeren door een deskundig specialist tijdens jullie scheiding Deskundig adviseur nodig? Neem   contact   op met Sabobo Mediation & Coaching.

Alimentatie

De waarde van de onderneming moet bepaald worden om vervolgens het alimentatiebedrag te kunnen vaststellen. Houdt rekening met het feit dat de waarde beïnvloedbaar is. Hoe lager de waarde, hoe minder draagkracht er over blijft voor het betalen van alimentatie. Laat je hierin daarom bijstaan door een deskundige die de jaarcijfers van de onderneming kan doorgronden.   LET OP: Een DGA ontvangt salaris uit de onderneming, maar heeft ook recht op winst. Zorg voor nakoming van de gemaakte afspraken. Een onderneming loopt namelijk altijd risico, waardoor de overeengekomen alimentatie gevaar kan lopen.   TIP:Je kunt de alimentatie laten afkopen, waardoor het ondernemersrisico geen invloed meer heeft op de alimentatie. Het totaal van de alimentatie waar je recht op hebt, wordt dan namelijk in één keer overgemaakt. Houdt hierbij rekening met de fiscale gevolgen!

Bestaansrecht onderneming

Voor beide partijen is het belangrijk dat de onderneming gezond blijft. Je hebt er dus niets aan als jullie echtscheiding op een vechtscheiding uitloopt.Draait het bedrijf namelijk goed, dan kan er ook alimentatie betaald worden. Gun je elkaar echter helemaal niets, dan loopt het bestaansrecht van de onderneming gevaar. Gevolg daarvan is dat je eigen alimentatie ook gevaar loopt.

In gemeenschap of op voorwaarden getrouwd

Ben je op huwelijkse voorwaarden getrouwd, dan hangt het af van de voorwaarden en de naleving ervan, wat je toekomt. Zijn jullie in gemeenschap van goederen getrouwd, dan heb je recht op de helft van de waarde van de onderneming.

Pensioen

Je hebt als partner van een ondernemer recht op de helft van het opgebouwde pensioen. Als er voor pensioen binnen het bedrijf gespaard wordt, moet jouw deel hiervan overgemaakt worden naar een verzekeringsmaatschappij. Eventueel kan jouw deel van het pensioengeld tegen iets anders dat geld waard is geruild worden. Let daarbij goed op de fiscale gevolgen, zodat je niet voor onaangename verrassingen komt te staan. Zorg dat je een deskundige in de arm neemt, want bij pensioenen gaat het om grote bedragen.   TIP:   Wacht niet tot de pensioendatum!

Kundig adviseur

Misschien zie je op tegen de kosten van een deskundig adviseur. Zonder adviseur ben je echter nog veel meer geld kwijt. Cijfers van een ondernemer kunnen op meerdere manieren gemanipuleerd en geïnterpreteerd worden. Neem daarom een specialist in de arm die ervaring heeft met echtscheidingen waarbij een onderneming betrokken is. Deze specialist zorgt er ook voor dat je een goed beeld krijgt van de cijfers. Behoefte aan een deskundig adviseur, of hebt u andere vragen? Neem vrijblijvend   contact   op met Sabobo Mediation & Coaching Bron:   Echtscheiding-wijzer.nl

door Petra Delhez 23 mrt, 2017

Een scheiding is nooit makkelijk. Om de pijn te verzachten een aantal tips om er toch zo snel mogelijk overheen te komen.

Accepteren

Op de vragen: Waarom? Wat als? en Misschien? krijg je nooit antwoord. Doe jezelf dit niet aan want het maakt je helemaal gek. Er zit simpelweg niets anders op dan de situatie te accepteren. jullie zijn niet voor niets tot dit punt gekomen. Stop met jezelf afvragen….. TIP: Focus op andere dingen om je gedachten te verzetten. Ga sporten of iets doen. kijk naar de positieve dingen als kinderen, familie, vrienden of misschien gewoon je trouwe, blije huisdier.

Leer ervan

Realiseer je dat jullie niet bij elkaar passen en leer van de ervaring. Probeer vanuit dat uitgangspunt een nieuw soort relatie met je ex op te bouwen zodat jullie normaal kunnen communiceren met elkaar. Dit is met name belangrijk als er kinderen in het spel zijn. TIP: Leg de verantwoordelijkheid bij jezelf. Wat kun jij doen om de situatie beter te maken. Wees de wijste en probeer niet de schuld bij de ander te blijven leggen.

Huilen

Het is goed om juist een potje te huilen. Geef je emoties de ruimte en krop ze niet op. Het verdriet moet er toch een keer uit en het is heel normaal dat je een gevoel van verlies en gemis ervaart. Je zult zien dat je sneller uitgehuild bent dan je denkt. Helemaal als je je ook bedenkt wat je allemaal niet mist. TIP: Pak pen en papier en schrijf alle dingen op die je niet leuk vond in de relatie. Besef je dat je ook weer een hoop vrijheid hebt en ruimte voor nieuwe mogelijkheden.

Vrienden

Doe een beroep op je vrienden voor steun. Als het goed is zijn ze er ook voor je in slechte tijden. Praat open met ze over je gevoel en ervaringen met je ex. Misschien hebben zij wel een hele andere kijk. Alles is leerzaam. Maar omring je ook met mensen die je op kunnen vrolijken! TIP: Probeer tijd vrij te maken voor nieuwe hobby´s. Maak ook nieuwe vrienden die je leven verrijken.

Doel

Een scheiding is een keerpunt in je leven. Dat betekent ook weer: nieuwe mogelijkheden. Maak een plan wat je eigenlijk zou willen doen in het leven. Geef ook aandacht aan praktische dingen zoals financiën, woonruimte en oppas voor de kinderen. TIP: Realiseer je dat je eindelijk tijd en ruimte hebt om je dromen te verwezenlijken. Accepteer je verleden, huidige situatie en toekomst. Wie weet, krijg je uiteindelijk de tijd van je leven!

Bron: De Telegraaf

door Petra Delhez 23 mrt, 2017
De psycholoog die bovenstaande vraag beantwoordt in de Huffington Post vertelt een leerzame anekdote. Een man en een vrouw leefden al lange tijd liefdeloos langs elkaar heen toen de vrouw besloot dat ze wilde scheiden. Ze verheugde zich op een leven zonder die man en fantaseerde zelfs over een nieuwe liefde. De man raakte echter in paniek en smeekte haar het nog een tijdje te proberen. Ze gaf toe aan zijn wens. Een paar maanden later zei de man dat hij er achter was gekomen dat ze gelijk had: de relatie leek nergens (meer) naar en hij wilde scheiden. En toen kon die vrouw daar helemaal niet tegen en leed ze vreselijk onder de scheiding die ze eerst zelf had gewenst. Volgens de psycholoog houden we ons in een slechte relatie staande door een fantasiewereld te bedenken, waarin de relatie wel iets voorstelt. En als de slechte relatie dan wordt beëindigd, zeker als dat gebeurt op initiatief van de ander, dan raakt dat aan die fantasierelatie, waarin die ander wel degelijk een betekenisvolle plaats in ons leven had. Wat helpt is simpel: concentreer je op de vraag wat je echt aan warmte, medeleven, zorg en aandacht van die ander kreeg. Als dat niks of bijna niks was, dan heb je geen verdriet om het verlies van jet relatie, maar om het verlies van je gefantaseerde relatie.
Bron:  http://www.welingelichtekringen.nl/
door Petra Delhez 23 mrt, 2017

  In het ouderschapsplan heeft u onder meer afspraken gemaakt over de kinderalimentatie en de omgangsregeling. Na verloop van tijd kunnen de omstandigheden wijzigen waardoor de overeengekomen afspraken niet meer aansluiten bij uw situatie. De afspraken over de kinderalimentatie en omgangsregeling kunt u wijzigen. Dit geldt voor zowel de omgangsregeling die u samen heeft afgesproken, als voor die door de rechter is vastgesteld. Bij gewijzigde omstandigheden kunt u denken aan een wijziging in de werktijden of dat uw kind van de basisschool naar de middelbare school gaat. Het is belangrijk om elkaar van de wijziging op de hoogte te brengen en samen nieuwe afspraken te maken. Kunt u het niet (helemaal) met elkaar eens worden, maar wilt u wel graag gezamenlijk nieuwe afspraken maken, dan kunnen u en uw ex-partner een mediator inschakelen. Bij mediation gaat u, onder begeleiding van een mediator, proberen samen tot een oplossing te komen. Bent u gescheiden voor 1 maart 2009 en is er geen ouderschapsplan opgesteld? U kunt dan alsnog een ouderschapsplan maken.

Wijzigingen omgangsregeling vastleggen

U kunt zelf kiezen op welke manier u en uw ex-partner de nieuwe afspraken vastleggen.

Echtscheidings- en Ouderschapsplan

Heeft u bij de scheiding gebruik van gemaakt van het Echtscheidings- en ouderschapsplan, dan kunt u het plan twee jaar daarna nog gebruiken om wijzigingen vast te leggen. De gegevens worden twee jaar na het aanmaken van het dossier vernietigd.

Onderling afspraken maken (overeenkomst)

U kunt de nieuwe afspraken mondeling overeenkomen, maar u kunt de nieuwe afspraken ook schriftelijk vastleggen in een overeenkomst. Leggen u en uw ex-partner de nieuwe afspraken niet schriftelijk vast en ontstaan er in de toekomst problemen over de nieuwe afspraken dan is het lastig te bewijzen wat u overeen bent gekomen.

Notariële akte

De nieuwe afspraken kunnen door een notaris in een notariële akte worden vastgelegd. Een notariële akte is een schriftelijke overeenkomst tussen u en uw ex-partner. Komt één van u de afspraken uit de akte niet na dan kan de ander een gerechtsdeurwaarder inschakelen. Hierdoor kan de ander gedwongen worden om de afspraken alsnog na te komen.

Rechtelijke uitspraak

Wilt u dat de nieuwe afspraken worden vastgelegd in een beschikking, dan moet hiervoor een wijzigingsverzoek bij de rechter worden ingediend. Dit verzoek moet worden ingediend door een advocaat. De rechter kan vervolgens een nieuwe omgangsregeling vaststellen of de bestaande regeling tijdelijk of definitief beëindigen. Kinderen van 12 jaar en ouder worden door de rechter uitgenodigd om hun wensen kenbaar te maken. Dit heet het zogenaamde hoorrecht. Kinderen kunnen een brief schrijven, maar ze kunnen ook op zitting aan de rechter vertellen wat ze graag willen en bij wie ze willen wonen. De rechter houdt rekening met de wensen van de kinderen, maar zij hebben geen bepalende stem.

Procedure rechtbank

Als één van u of u beiden de omgangsregeling door de rechter wilt wijzigen, moet een procedure worden gestart. Deze procedure begint altijd met een verzoekschrift. Een advocaat moet dit verzoekschrift indienen. Het verzoekschrift kan gezamenlijk of eenzijdig ingediend worden.

Gezamenlijk verzoek

Als u het met elkaar eens bent over het verzoek, kunnen u en uw ex-partner samen één advocaat of advocaat-mediator raadplegen die het verzoekschrift voor u indient. De kosten voor de procedure zullen hierdoor lager zijn dan bij een verzoek door één van u beiden (eenzijdig verzoek). U kunt hierdoor namelijk de kosten voor de advocaat of advocaat-mediator delen en er hoeft maar één keer griffierecht te worden betaald. Als u het niet helemaal met elkaar eens bent, maar wel graag samen een verzoek wilt indienen, kunt u gebruik maken van mediation. Bij mediaton gaan u en uw ex-partner onder begeleiding van een mediator of advocaat-mediator proberen een oplossing te vinden.

Eenzijdig verzoek

Als een van u beiden het niet eens is met het verzoek, moeten u en uw ex-partner beiden een eigen advocaat raadplegen. Één van u beiden dient dan via een advocaat een verzoekschrift in. De andere kan via de advocaat dan een verweerschrift indienen. De kosten voor de procedure bij een eenzijdig verzoek zullen hoger zijn dan bij een gezamenlijk verzoek. U kunt namelijk de kosten voor de advocaat niet delen. Daarnaast moeten u en uw ex-partner ieder griffierecht betalen. Dit zijn de kosten voor het starten van een procedure bij de rechter.

Verloop procedure

Als er geen verweerschrift is ingediend, vindt er meestal geen zitting plaats. De rechter neemt dan alleen op basis van het verzoek een beslissing. Alleen als het om kinderalimentatie gaat voor een minderjarig kind van 16 of 17 jaar, bepaalt de rechter dat er toch een zitting komt. Als er geen verweerschrift is ingediend en er wel een zitting plaatsvindt, kan de rechter bepalen dat de advocaat tijdens de zitting alsnog een verweerschrift mag indienen. Als er in eerste instantie al een verweerschrift is ingediend, roept de rechter u en uw ex-partner op voor een zitting. Hierbij is geen publiek aanwezig. U en uw ex-partner mogen uw verhaal aan de rechter vertellen. Aan het einde van de zitting deelt de rechter mee op welk moment hij de beslissing neemt. De beslissing van de rechter wordt schriftelijk vastgelegd en wordt een beschikking genoemd. U krijgt de beschikking via uw advocaat toegestuurd.

Hoger beroep

Als één van u het niet eens is met de beslissing van de rechter, kan diegene in hoger beroep gaan bij het Hof. U of uw ex-partner stuurt dan, via een advocaat, een verzoekschrift naar het Hof. Het Hof behandelt de zaak helemaal opnieuw en geeft ook weer een beschikking. De procedure die dan wordt gevolgd, is dezelfde als de procedure bij de rechtbank. Als één van u beiden in hoger beroep wilt gaan bij het hof, moet dat binnen drie maanden na de uitspraak van de rechter worden gedaan.

Cassatie

Als één van u het niet eens is met de beslissing van het hof, dan kan diegene via een advocaat beroep in cassatie instellen bij de Hoge Raad der Nederlanden. De Hoge Raad behandelt de zaak niet opnieuw, maar kijkt alleen of de rechters het recht juist hebben toegepast. Dat betekent dat de Hoge Raad niet nagaat of de feitelijke omstandigheden, zoals die in de stukken staan, kloppen. Ook wordt er niet opnieuw gehoord. Als één van u cassatie wilt instellen bij de Hoge Raad, moet dat binnen drie maanden na de uitspraak van de rechter worden gedaan.

Bron:   Raad voor Rechtsbijstand Bezoek de website van Raad voor Rechtsbijstand

door Petra Delhez 23 mrt, 2017

De scheiding met uw partner is in gang gezet, of misschien is de scheiding al volledig geregeld. Voor u en uw kinderen is het noodzakelijk om uw financiële zaken, zoals de alimentatie, goed te regelen. Waarschijnlijk zal voor één van u een groot gedeelte van uw inkomsten uit alimentatie bestaan.

Alimentatie verzekeren, waarom?

Neemt u na uw scheiding de zorg van uw kinderen op zich? Dan is de kans groot dat de alimentatie uw grootste inkomstenbron is. U bent dan zeer afhankelijk van de alimentatiebetalingen van uw ex-partner. Overweegt u een alimentatieverzekering? Er bestaan vele rekenmodules waarmee u vrijblijvend een indicatie van uw premie kunt berekenen.

Alimentatie verzekeren bij overlijden

Heeft u al bedacht wat er gebeurt als uw ex-partner plotseling komt te overlijden? Wanneer de alimentatieplichtige overlijdt, stopt de alimentatie direct. U heeft dan plotseling geen inkomsten meer. Zoekt u naar zekerheid als het gaat om uw inkomen? Dan biedt een alimentatieverzekering uitkomst. Een alimentatieverzekering is een verzekering die bij overlijden uw inkomstenbron uit alimentatie verzekert. Als alimentatieplichtige weet u met een alimentatieverzekering zeker dat uw kinderen kinderalimentatie blijven ontvangen, mocht u komen te overlijden.

Premie alimentatieverzekering

Er worden vele alimentatieverzekeringen aangeboden, waarmee u zich kunt verzekeren tegen het verlies van alimentatie als gevolg van overlijden. De alimentatieverzekering is exact aan te passen aan de afgesproken te betalen alimentatie, ook wel alimentatieverplichting genoemd. Zo bent u, ook als uw ex-partner komt te overlijden, verzekerd van constante inkomsten.

Financieel advies

Uw financiële zaken goed regelen is erg belangrijk, voor nu en voor de toekomst. Zeker als u kinderen heeft, is het een geruststellende gedachte dat er altijd alimentatie voor hen beschikbaar zal zijn. Maak een afspraak met een financieel deskundige bij u in de omgeving. Hij adviseert u over de Alimentatiepolis in uw persoonlijke situatie.

  Bron:   Alimentatiewijzer.nl

door Petra Delhez 23 mrt, 2017

Wat als je ex wil verhuizen met de kinderen?   Waar we vroeger enkel verliefd werden op de buurjongen of het meisje uit het dorp, zijn deze grenzen inmiddels allang vervaagd. Een nieuwe partner is soms maar een muisklik weg. Onze mobiliteit is de laatste jaren ook toegenomen; grote afstanden zijn relatief eenvoudig te overbruggen, maar een relatie op afstand kan ook problemen met zich meebrengen.

Gescheiden & nieuwe liefde   Zo kan het nog eens flink lastig worden als ouders uit elkaar gaan en een van de ouders met de kinderen terug naar de oude woonplaats of het geboorteland wil verhuizen. Of wat dacht je van de situatie waarin een van de ouders na een scheiding een nieuwe liefde ontmoet, die elders woont en zij de wens hebben om te gaan samenwonen? Op het moment dat er kinderen bij betrokken zijn, kunnen relatief kleine afstanden al snel leiden tot grote gevolgen voor het contact van een kind met een ouder.

Verhuizen met de kinderen   Als een ouder het eenhoofdig gezag heeft, kan deze ouder zelf de verblijfplaats van de kinderen bepalen en van het ene op andere moment met kinderen verhuizen. In de meeste gevallen is na een scheiding sprake van een gezamenlijk gezag en is het aan de ouders om samen te besluiten waar de kinderen wonen. Mocht een van de ouders willen verhuizen met de kinderen, dan is daarvoor de toestemming van de ander nodig. Hoewel het logisch klinkt, zijn veel gescheiden ouders zich hier niet van bewust.

Toestemming nodig?   Wat nu als de andere partner geen toestemming geeft? In dat geval kan de rechter gevraagd worden om vervangende toestemming te verlenen. Er wordt dan gekeken naar de belangen van beide ouders en natuurlijk ook de kinderen; van de noodzaak om te verhuizen tot de extra afstand en reisduur, en van het recht op onverminderd contact met de kinderen tot het belang van de verhuizende partner en de vrijheid om zijn of haar leven opnieuw in te richten. Een dergelijke procedure is dus echt maatwerk; elke situatie is weer anders.

Vakantie naar het buitenland: opgelet!   Niet alleen voor het verhuizen dient toestemming gevraagd te worden. Wanneer sprake is van gezamenlijk gezag is voor een vakantie met de kinderen naar het buitenland eveneens toestemming nodig van de andere ouder. Zonder een ondertekend toestemmingsformulier kan het zijn dat een vakantie op Schiphol alsnog niet doorgaat. Het is dus raadzaam om met een voorgenomen verhuizing of buitenlandse vakantie in een vroeg stadium al met elkaar te overleggen zonder de kinderen ermee te belasten. Helaas is dit in de praktijk vaak wel het geval, zowel bewust als onbewust, en kan dat ten koste gaan van het verhuisplezier of de vakantiepret van de ouder en de kinderen.

Bron: SmeetsGijbels Advocaten

Is er een meningsverschil rondom de kinderen en u wilt beiden de oplossing in eigen hand houden, dan is   Sabobo Mediation & Coaching   (0645358328) wat voor u!

door info 23 mrt, 2017
Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan krijgt u automatisch gezag over uw kinderen. Bij een ouder en een niet-ouder speelt de aanwezigheid van de andere ouder een rol. U kunt bijvoorbeeld ouderlijk gezag hebben (door 1 of 2 ouders). Of gezamenlijk gezag (ouder en niet-ouder). Ook kan iemand anders het gezag over een kind hebben (voogdij).

Ouderlijk gezag bij huwelijk of geregistreerd partnerschap

Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan krijgt u automatisch ouderlijk gezag over de kinderen die u krijgt of adopteert. Als man bent u ook automatisch de wettelijke vader. U hoeft het kind niet te erkennen. Ook als u niet de biologische vader bent van het kind. Trouwt u als ouders na de geboorte uw kind? Of gaat u dan een geregistreerd partnerschap aan? Dan krijgt u ook automatisch ouderlijk gezag. Voorwaarde is wel dat u als vader of duomoeder het kind heeft erkend.

Gezamenlijk ouderlijk gezag zonder huwelijk of geregistreerd partnerschap

Bent u als ouders niet met elkaar getrouwd en heeft u ook geen geregistreerd partnerschap? Dan krijgt u niet automatisch het gezamenlijk ouderlijk gezag. Alleen de moeder heeft het gezag. Wilt u samen het gezag uitoefenen? Dan moet u een verzoek indienen bij de rechtbank. Voorwaarde hierbij is dat u als vader of duomoeder het kind heeft erkend.

Ouderlijk gezag ongehuwde moeder

Bent u niet getrouwd als moeder maar wel meerderjarig? Dan krijgt u automatisch het ouderlijk gezag. U mag dan niet onder curatele staan of een geestelijke stoornis hebben.

Ouderlijk gezag minderjarige moeder

Ben je minderjarig bij de geboorte van je kind? Dan benoemt de rechter een voogd. Word je 18 jaar? Dan kun je de rechter vragen om het ouderlijk gezag aan jou over te dragen. Ben je 16 of 17 jaar bij de geboorte van je kind? Dan kan de rechter je onder bepaalde voorwaarden meerderjarig verklaren en het ouderlijk gezag geven.

Gezamenlijk gezag 2 vrouwen over kind

Bent u als moeder getrouwd met een andere vrouw? Of heeft u een geregistreerd partnerschap met een andere vrouw? Dan krijgt u allebei automatisch ouderlijk gezag als er volgens de wet geen vader is. Dit is het geval bij een anonieme donor of een bekende donor die het kind niet erkent.

Gezamenlijk gezag 2 mannen over kind

Bent u als man getrouwd met een andere man of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan krijgt u alleen gezamenlijk gezag over een kind na een beslissing van de rechter. Bent u de biologische vader van het kind? Dan kunt u het kind erkennen en na een beslissing van de rechter ook het ouderlijk gezag krijgen. Als 2 mannen een kind adopteren krijgen zij automatisch allebei het gezag.

Ouders geen gezag: voogdij

Heeft iemand anders dan de ouders het gezag over een kind? Dan is er sprake van voogdij. Bijvoorbeeld als de ouders allebei zijn overleden. Ook een gecertificeerde instelling (een stichting jeugdbescherming bijvoorbeeld), kan de voogdij over een kind hebben.

Bron: Rijksoverheid

Sabobo Mediation & Coaching   helpt u op een zo goed mogelijke manier uit elkaar te gaan.

door Petra Delhez 23 mrt, 2017
Op 19 juni 2015 hebben D66, PvdA en VVD een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer met betrekking tot de herziening van de partneralimentatie. De initiatiefnemers van dit wetsvoorstel zijn van mening dat het tijd is voor een nadere wettelijke regeling die wordt aangepast aan de ontwikkelingen in de samenleving ten aanzien van de opvattingen over de gewenste gevolgen van het huwelijk, de rol van de ouders na een scheiding, de mate waarin beide partners in staat moeten worden geacht zelf in hun levensonderhoud te kunnen voorzien en de ruime mogelijkheden die op de arbeidsmarkt bestaan voor mannen en vrouwen om door middel van werk aan inkomen te komen.

Wat zijn de veranderingen?

 • In het wetsvoorstel wordt ervan uitgegaan dat er geen maatschappelijk draagvlak meer bestaat voor de huidige duur van de partneralimentatie van twaalf jaar als het huwelijk langer heeft geduurd dan vijf jaar. In het nieuwe voorstel wordt dan ook gekozen voor het uitgangspunt dat de alimentatietermijn gelijk is aan de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van vijf jaar. Heeft de alimentatiegerechtigde evenwel de zorg voor jonge kinderen van de ex-echtgenoten, dan eindigt de alimentatieverplichting niet eerder dan wanneer het jongste kind 12 jaar oud is. Voor huwelijken die korter hebben geduurd dan drie jaar ontstaat geen recht op partneralimentatie als de ex-echtgenoten geen gezamenlijke kinderen hebben die de leeftijd van 12 jaar nog niet hebben bereikt. Verder eindigt de alimentatieplicht in ieder geval indien de alimentatieplichtige de AOW- gerechtigde leeftijd bereikt.
 • De huidige grondslag voor partneralimentatie is de huwelijks gerelateerde behoefte van de alimentatiegerechtigde. Met het wetsvoorstel zal deze grondslag veranderen in die zin dat de grondslag voor partneralimentatie zal worden ‘compensatie voor inkomensverlies’ dat door het huwelijk bij één van de echtgenoten is ontstaan.
 • In het wetsvoorstel wordt de berekening van de hoogte van de alimentatie vereenvoudigd.
 • Een ander belangrijk onderdeel van het initiatiefwetsvoorstel is de mogelijkheid dat de partners bij huwelijkse voorwaarden (of bij geregistreerd partnerschapsovereenkomst) kunnen afwijken van de regeling inzake partneralimentatie. Contractsvrijheid is daarbij het uitgangspunt.

Tot slot

Het wetsvoorstel geldt niet voor bestaande alimentatieregelingen. Indien het wetsvoorstel wordt aangenomen dan zullen deze bestaande regelingen dus niet wijzigen. Het aanpassen van al bestaande alimentatieregelingen zou immers rechtsonzekerheid met zich brengen. Ga voor het wetsvoorstel naar   overheid.nl . Partneralimentatie laten berekenen?   Sabobo Mediation & Coaching   (0645358328) kan dat voor u doen.

door info 23 mrt, 2017

Nee. De laatste jaren hebben veel pensioenfondsen de voorziening voor een nabestaandenpensioen (ook: partnerpensioen) versoberd. Alertheid is geboden indien je pensioenfonds een nabestaandenpensioen heeft op risicobasis. Het komt er dan op neer dat je partner alleen een nabestaandenpensioen krijgt wanneer jij als werkende er premie voor betaalt. Als je ontslag neemt of krijgt, vervalt het recht op nabestaandenpensioen. Overlijd je tijdens de periode dat je een ww-uitkering krijgt, dan is je partner wel verzekerd voor het nabestaandenpensioen. Als je gaat scheiden vervalt het recht op nabestaandenpensioen ook. Je kunt dit voorkomen door bij beëindiging van je dienstverband te kiezen voor uitruil van ouderdomspensioen voor nabestaandenpensioen. Je werkgever is verplicht je deze keuzemogelijkheid aan te bieden. Het nabestaandenpensioen mag na uitruil niet hoger zijn dan 70 procent van het resterende ouderdomspensioen. Het recht op uitruil krijg je ook op het moment dat je met pensioen gaat. Als je nabestaandenpensioen hebt op opbouwbasis ligt het anders. In dat geval blijft je partner ook na ontslag recht houden op het nabestaandenpensioen dat is opgebouwd tot de datum van overlijden. Ga je scheiden, dan houdt je ex-partner het recht op nabestaandenpensioen dat is opgebouwd tot de echtscheidingsdatum. Als je van baan wisselt kun je ook kiezen voor waardeoverdracht. Je pensioenrechten van je oude werkgever gaan dan mee naar je nieuwe werkgever. Overlijd je tijdens de periode van je nieuwe baan, dan wordt het pensioen dat is overgedragen ook meegenomen bij de berekening van het nabestaandenpensioen. Zonder waardeoverdracht zou dat deel verloren zijn gegaan.

Samenwonen   Als je getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt, heeft je partner automatisch recht op een nabestaandenpensioen. Voor samenwoners is het even opletten. Veel pensioenregelingen stellen op dit punt eisen. Soms moeten samenwoners een bepaalde periode hebben samengewoond, variërend van een half jaar tot vijf jaar. Anderen eisen een samenlevingscontract. Voldoe je niet aan de eis, dan is er geen nabestaandenpensioen.

Bron: Pensioen Power

Zo goed mogelijk uit elkaar gaan?   www.sabobo-mediantion.nl

door info 23 mrt, 2017

Vanaf 1 januari 2012 heb je geen toestemming van een rechter meer nodig bij het aangaan of wijzigen van huwelijkse voorwaarden. Tevens wijzigt het moment waarop de huwelijksgemeenschap wordt ontbonden. Door het aangaan van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap (gps) ontstaat automatisch een algehele gemeenschap van goederen: alle bezittingen en schulden van beide partners worden gemeenschappelijk (de huwelijksgemeenschap). Wel is het mogelijk sommige zaken van deze gemeenschap uit te sluiten, zoals een schenking of erfenis.

Huwelijkse voorwaarden

In afwijking van de gemeenschap van goederen kunnen partners huwelijkse voorwaarden of partnerschapvoorwaarden opstellen bij een notaris. Hierin wordt het bezit en inkomen van beide partners geregeld. Huwelijkse voorwaarden kunnen tijdens het huwelijk (net als partnerschapsvoorwaarden tijdens een gps) gewijzigd worden, bijvoorbeeld omdat de omstandigheden veranderd zijn. Tot nu toe had je daar toestemming van de rechter voor nodig, maar dat wijzigt vanaf 1 januari 2012.

Dit betekent dat als je huwelijkse voorwaarden (of partnerschapsvoorwaarden) wil veranderen of alsnog huwelijkse voorwaarden wil opstellen, je slechts bij een notaris hoeft langs te gaan in plaats van een juridische procedure op te starten bij de rechter.

Let op!
Wijziging van de huwelijkse voorwaarden heeft geen gevolgen voor eventuele schuldeisers. Partners blijven namelijk wel hoofdelijk aansprakelijk voor alle schulden die aanwezig waren voor de aanpassing van de huwelijkse voorwaarden.

Ontbinding huwelijksgemeenschap

Momenteel is men definitief gescheiden op het moment dat de echtscheidingsbeschikking is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Dat betekent dat op dat moment ook de huwelijksgemeenschap wordt ontbonden. Nadeel hiervan is dat alle goederen en schulden tijdens de echtscheidingsprocedure nog vallen in de gemeenschap van goederen.

Vanaf volgend jaar geldt daarom dat het moment van ontbinding van de huwelijksgemeenschap samenvalt met het indienen van het verzoek tot echtscheiding. Gevolg hiervan zou moeten zijn dat men dan eerder een nieuwe start kan maken en eventueel een nieuwe woning kopen zonder dat de woning in de gemeenschap van goederen terecht komt.

De nieuwe wet geldt voor zowel de in gemeenschap van goederen gehuwde stellen als voor de op huwelijkse voorwaarden getrouwde stellen.
Bron:  Jurofoon


door info 23 mrt, 2017
“Mijn kinderen wonen bij hun moeder en haar nieuwe vriend. Betaal ik nu minder kinderalimentatie, omdat de nieuwe partner als stiefvader gezien wordt?”

Antwoord:

Een stiefouder heeft dezelfde financiële verplichting als een eigen ouder. Het gaat hier dus om de vraag of de nieuwe partner van de moeder als stiefvader gezien kan worden. Juridisch is hier alleen sprake van indien de moeder met de stiefvader is getrouwd of een geregistreerd partnerschap is aangegaan. Is dat niet het geval, dan heeft het samenwonen tussen moeder en stiefvader voor de kinderalimentatie geen gevolgen.

Geen gezag

Naast de voorwaarde dat het moet gaan om een huwelijk of geregistreerd partnerschap, dient het kind waar alimentatie voor wordt betaald ook tot het gezin van de stiefouder en de moeder te behoren, om als vader de kinderalimentatie te verminderen of stoppen. Dit geldt ook als de stiefouder geen gezag over het kind uitoefent. De financiële verplichting van de stiefouder die geen gezag over het kind uitoefent, houdt overigens op als het huwelijk of geregistreerd partnerschap eindigt.

Ouderwets onderscheid?

In een recente zaak stelde een vader dat de voorwaarde van huwelijk of geregistreerd partnerschap ouderwets was. Het samenwonen tussen moeder en nieuwe partner zou voldoende moeten zijn om als vader geen kinderalimentatie meer te hoeven betalen. De rechter was het daar niet mee eens, omdat het niet aan de rechter is om wetgeving te wijzigen. Dat is een taak van de overheid.

Bron: Gerechtshof Leeuwarden, 17 februari 2011, LJN BQ8148 (o.a.)

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u vragen over mediation, neem dan  contact  op met Sabobo Mediation & Coaching.

door Petra Delhez 23 mrt, 2017

Als je besluit te gaan scheiden dan is er doorgaans heel wat aan vooraf gegaan. Fases van twijfels, boosheid, verdriet, het opnieuw proberen en weer terug bij af raken wisselen elkaar af tot het moment dat er berusting en acceptatie komt. Een scheiding is dan onvermijdelijk. Hoewel geen enkele scheiding hetzelfde is en iedereen een scheidingsproces in zijn of haar eigen tempo doorloopt zijn er wel zogenaamde trends waarneembaar. Zo bleek onlangs bijvoorbeeld dat het einde van de crisis ervoor zorgt dat er meer scheidingen worden aangevraagd. Maar er zijn meer ‘piekmomenten’ waarop mensen besluiten de knoop door te hakken en uit elkaar te gaan.

1. Einde crisis, begin scheiding

Het is maar goed dat er geen sprake is van een doorlopende economische crisis want behalve dat dit slecht is voor onze economie is het ook slecht voor het huwelijk en langdurige relaties. Wanneer het einde van een crisis in zicht is stijgen de echtscheidingscijfers fors. Uit onderzoek en cijfers van het CBS blijkt dat het aantal scheidingen in 2014 met 5% is toegenomen ten opzichte van het jaar ervoor. De verklaring hiervoor wordt gevonden in de opleving in de woningmarkt.  “Een scheiding was onbetaalbaar als je een koophuis had. Als je je huis niet kunt verkopen, of alleen met schuld, blijf je wel even bij elkaar .” Aldus Jan Latten, hoofddemograaf Centraal Bureau voor de Statistiek Een tweede verklaring is het gegeven dat een scheiding doorgaans nogal wat geld kost. Kan je er samen goed uitkomen, dan scheelt dat beslist in je portemonnee. Lukt dat niet en ben je aangewezen op een eigen advocaat, dan loopt het al aardig in de papieren. Toch ben je, ook in het beste scenario, een paar duizend euro kwijt. En die hou je in tijden van crisis liever op zak.

2. Kort na de zomervakantie

Een ander piekmoment waarop stellen besluiten om uit elkaar te gaan ligt net na de zomervakantie. Wanneer er al geruime tijd spanningen zijn in de relatie blijkt de gezamenlijke zomervakantie veel koppels de kop te kosten. Uit cijfers blijkt dat eind augustus en begin september meer mensen willen scheiden. In die periode worden er maar liefst 20 tot 30 procent meer echtscheidingsverzoeken ingediend. Zelfs wanneer de meivakantie twee in plaats van een week duurt is er sprake van een toename in het aantal scheidingen. De reden hiervoor is dat in tegenstelling tot het leven en ritme van alledag mensen ineens op elkaars lip zitten tijdens de vakantie en de problemen sneller aan het licht komen. In plaats van te kunnen genieten en te ontspannen van een welverdiende vakantie, wordt het een nare aangelegenheid. De stress en wrijvingen die dan naar bovenkomt uit zich nadien vaak in een scheidingsverzoek.

3. Na de feestdagen uit elkaar

Nog een moment in het jaar waarop het aantal echtscheidingsaanvragen piekt is net na de feestdagen van december. Veel mensen die al een tijdje overwegen om uit elkaar te gaan proberen de boel nog blij elkaar te houden tijden de feestdagen. Voor zichzelf, de familie maar ook voor de kinderen. Voor het oog lijkt er dan niets aan de hand en begin januari barst ineens de bom: ze gaan scheiden! Het samenzijn tijdens de feestdagen is dus lang niet altijd zaligmakend. Het begin van een nieuw jaar werkt ook psychologisch door. Een verse start, nieuwe ronde, nieuwe kansen voor jezelf creëren kan hier een rol spelen.

4. Einde oefening na een jaar of vier

Een algemenere tendens qua scheidingspiek ligt er ook na een huwelijksduur van vier jaar. Na deze termijn worden er meer scheidingen aangevraagd dan in de eerst paar jaar van het huwelijk of in de jaren erna. Dit komt waarschijnlijk omdat er sprak is van verschillende fases waar koppels in een huwelijk doorheen gaan. In het begin natuurlijk dolverliefd en de eerste jaren is het nog een soort verlengde van de wittebroodsweken, maar na een paar jaar sluipen oude gewoontes er weer in. Er treedt een sleur op en als je die niet kunt doorbreken dan zien velen de oplossing in een scheiding.

5. Zilveren scheidingsgolf

Een vrij nieuw fenomeen is het hoge aantal scheidingen van stellen die al 25, 30 of zelfs 40 jaar met elkaar getrouwd zijn. Iedereen denkt dat wanneer je al zolang bij elkaar bent je ook wel bij elkaar zult blijven, maar deze tijd laat zien dat dit niet meer opgaat. Ook al zijn de grijze haren in ruime mate aanwezig en is het pensioen bij wijze van spreken al in zich, dan nog nemen steeds meer stellen op leeftijd het besluit te gaan scheiden. Oorzaak van deze scheidingspiek lijkt te liggen in het feit dat deze stellen lang blij elkaar zijn gebleven omdat het ‘zo hoort’ of vanwege economische redenen. Mede door de emancipatie van de vrouw en een andere maatschappelijke tendens durven stellen vandaag de dag ook na een heel lang huwelijk te gaan scheiden als ze zich ongelukkig voelen.

Bron: Singlessite

Wilt u op een zo goed mogelijke manier uit elkaar gaan? Dan kan  Sabobo Mediation & Coaching  iets voor u betekenen 


door Petra Delhez 23 mrt, 2017
  M, gescheiden van V, woont in de onverdeelde voormalige echtelijke woning. Partijen zijn bij vaststellingsovereenkomst overeengekomen de woning te verkopen. Overeengekomen is dat X als verkoopmakelaar wordt ingeschakeld, dat een reële vraagprijs uitgangspunt zal zijn en dat partijen na advies van X de vraagprijs nader overeenkomen. De woning staat al anderhalf jaar te koop voor € 149.000. V wil de vraagprijs verlagen naar € 134.000, maar M weigert toegang aan X en kopers. V vordert toegang tot de woning, bepaling door X van de definitieve koopprijs, veroordeling van M tot medewerking aan het passeren van het transport en dat dit vonnis zo nodig in de plaats zal treden van de leveringsakte. De voorzieningenrechter overweegt dat de ontstane impasse dient te worden doorbroken. Van V hoeft niet te worden gevergd dat zij in een onverdeelde boedel blijft. De waarde van de woning loopt intussen terug. Nu de verhouding tussen M en V wordt beheerst door de redelijkheid en billijkheid dient M mee te werken aan (redelijke maatregelen) tot opheffing van de verkoopbelemmeringen en dient hij X en kijkers toegang tot de woning te verschaffen. De rechter wijst de vordering tot medewerking door M aan de toegang tot de woning door kijkers en X toe en oordeelt dat het – gezien de omstandigheden – redelijk is dat de vraagprijs verlaagd wordt tot € 134.000. Verder zijn er geen redenen om nu reeds over te gaan tot toewijzing van de overige vorderingen. Voorzieningenrechter Rechtbank Oost-Nederland, 8 maart 2013, LJN BZ4040 (MvM) Bron:   http://www.scherpinfamilierecht.nl/
Share by: