Werkwijze

Werkwijze

Als je contact opneemt met Sabobo Mediation & Coaching, word je geïnformeerd over mijn werkwijze en wat je daarvan mag verwachten. Dit kan zowel telefonisch als per email. Daarna krijg je schriftelijk (per post of via email) alle informatie toegestuurd, zodat je alles nog eens rustig op je gemak kunt nalezen.

De eerste bijeenkomst

Tijdens de eerste bijeenkomst bespreekt Sabobo Mediation & Coaching de procedure met jou en de andere partij(en). Vervolgens ondertekenen alle partijen een mediationovereenkomst waarin zowel taken en verplichtingen van alle betrokkenen staan.

Mediationduur

Het hangt van de situatie af hoeveel gesprekken je voert en over welke periode. Veel mediations worden binnen een drietal maanden afgerond en nemen niet meer dan zeven gespreksuren in beslag. Bestuurszaken, belastingzaken en kantonzaken duren meestal korter en gecompliceerde zaken langer.

Aantal mediators

In principe is bij een mediation één mediator betrokken. Bij complexe (commerciële) zaken of bij de betrokkenheid van veel partijen bij een zaak, kan voor mediation onder begeleiding van twee (of meer) mediators worden gekozen.

Indien gerechtelijke procedure is opgestart

Indien reeds een gerechtelijke procedure is opgestart wordt deze stilgelegd als je voor mediation kiest. Zodra jij, de andere partij of Sabobo Mediation & Coaching aangeeft met mediation te willen stoppen of als je er toch niet samen uitkomt, wordt de zaak terugverwezen naar de rechter. Hij zet dan de gerechtelijke procedure voort. Als je wel tot overeenstemming komt, wordt de gerechtelijke procedure definitief gestopt. De praktijk leert dat veel van de zaken die via de rechter onderwerp van mediation worden, een geheel of gedeeltelijk goede afloop krijgen.

Vertrouwelijkheid

Mediation werkt volgens de regels van vertrouwelijkheid. Dit betekent dat je in alle openheid informatie en voorstellen kunt bespreken. Nieuwe informatie die tijdens de mediation boven tafel komt, is in principe vertrouwelijk. Sabobo Mediation & Coaching, jijzelf of de andere partij mag deze informatie niet zonder instemming van de anderen aan de rechter of derden verstrekken.

Persoonlijk gesprek

In principe zijn alle partijen bij alle besprekingen aanwezig. Een enkele keer kan Sabobo Mediation & Coaching besluiten jou en de andere partij(en) elk voor een afzonderlijk persoonlijk gesprek uit te nodigen.

Gedragsregels

Sabobo Mediation & Coaching houdt zich aan het regelement van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN). Hierin staat onder andere dat Sabobo Mediation & Coaching een geheimhoudingsplicht heeft en onafhankelijk, neutraal en voortvarend moet optreden. Als je voor mediation kiest, krijg je dit regelement toegezonden.

Vaststellingsovereenkomst

Als het conflict (gedeeltelijk) wordt opgelost, worden de gemaakte afspraken schriftelijk vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Voortijdige beëindiging mediation

Als je eenmaal voor mediation hebt gekozen, kun je niet zo maar wegblijven bij een bespreking. Je kunt een mediation alleen in gezamenlijk overleg, dus tijdens een bespreking beëindigen.

Gesprekslocatie

De mediationgesprekken kunnen op kantoor bij Sabobo Mediation & Coaching gehouden worden, een rustige en neutrale omgeving, of op een door partijen zelf te bepalen locatie.

Reiskosten

Online mediation Sabobo Mediation & Coaching biedt ook de mogelijkheid om mediation online af te handelen. Online mediation is praktisch, efficiënt en voordelig. Ideaal als je weinig tijd heeft of niet ver wilt of kunt reizen. Wil je meer weten over de werkwijze bij mediation van Sabobo Mediation & Coaching, neem dan vrijblijvend contact op.

Share by: