Familieconflicten

Familieconflicten

Familieconflicten oplossen

Familierelatie herstellen en verbeteren? Sabobo Mediation & Coaching staat graag voor jullie klaar. Familieconflicten maken meer kapot dan je lief is. Familieconflicten zijn aan de orde van de dag. Veelal blijven ze binnenshuis en zijn ze voor de buitenwacht onzichtbaar. Je kunt of wilt er met niemand over praten. Familieconflicten kunnen soms hoog oplopen. Ze veroorzaken veel verdriet en verstoren de onderlinge relaties ernstig. Dergelijke conflicten zijn zeer belastend omdat ze het ‘normale’ familieleven blokkeren. Zelfs in hechte families kunnen de spanningen hoog oplopen.

Situaties

Misschien herkent u deze familieconflicten wel: Je wordt het maar niet eens met je zus of broer over de zorg voor jullie bejaarde moeder; Je bent niet gewenst op de verjaardag van je kleinzoon of -dochter; Je hebt ruzie met je broer over de gang van zaken in het familiebedrijf; Je zoon of dochter heeft je al geruime tijd niet gesproken of gezien door een ouder-kind conflict; Er zijn perikelen rondom een erfenis die de familie uiteen dreigt te rukken.

Oplossen familieconflict

Mediation is een manier om familieconflicten onder controle te krijgen en de rust weer terug te brengen in de familie. Ook bij minder heftige conflicten kan voor mediation gekozen worden. Mediation is ook een manier om te voorkomen dat kleine meningsverschillen uitmonden in veel grotere problemen. Voorkomen van familieconflicten is beter dan genezen. Door middel van mediation kunnen vastgelopen relaties in een familie weer recht getrokken worden en kunnen gezinsleden weer op een normale manier met elkaar communiceren. De ervaring leert dat familieconflicten vaak symbool staan voor dieper liggende problemen. Alleen het conflict oplossen is niet voldoende, de oorzaak ligt vaak dieper in de familierelatie.

Sabobo Mediation & Coaching hanteert een werkwijze van conflictoplossing waarbij een onafhankelijke mediator helpt om partijen het familieconflict zelf te laten oplossen. De mediator zelf neemt geen standpunt in, bedenkt geen oplossingen en neemt ook geen beslissingen. Dat doe je zelf. De mediator begeleidt daarbij. Op die manier werken beide partijen dus actief mee en bepalen jullie de oplossing samen.

Wil je weten wat Sabobo Mediation & Coaching voor jou kan betekenen, neem dan vrijblijvend contact op.

Share by: