Conflicten gezondheidszorg

Conflicten gezondheidszorg

Conflicten gezondheidszorg en conflictbemiddeling Conflicten gezondheidszorg komen vaker voor dan je wellicht denkt. Niet zo verwonderlijk ook, want de gezondheidszorg is één van de grootste werkgevers in Nederland. Heb je te maken met een conflict in de gezondheidszorg? Dan staat Sabobo Mediation & Coaching voor je klaar om binnen korte tijd aanvaardbare oplossingen aan te dragen.

Cijfers en statistieken

Enkele aantallen op een rij:

  • In totaal zijn er meer dan 1,3 miljoen mensen werkzaam in de zorg
  • Er zijn bijna 60.000 geregistreerde artsen, onderverdeeld in huisarten, specialisten, tandartsen, dierenartsen, apothekers, enzovoorts.

Al deze mensen werken in organisaties, ziekenhuizen, maatschappen en andere vormen van samenwerking. Die samenwerking loopt lang niet altijd even soepel. Door verschillen in uitgangspunten, opvattingen, doelstellingen, economische posities, toekomstverwachtingen en dergelijke kunnen er wrijvingen ontstaan. Dit ondanks alle goede bedoelingen die partijen hebben. In ongeveer de helft van de Nederlandse ziekenhuizen hebben medisch specialisten conflicten met elkaar. In bijna 40 procent van de ziekenhuizen spelen conflicten tussen medisch specialisten en de Raad van Bestuur. Verkeer je in een situatie of conflict dat je wilt oplossen of voorkomen, neem dan vrijblijvend contact op met Sabobo Mediation & Coaching.

Conflicten ontstaan

Wrijvingen belemmeren de samenwerking en de voortgang van waar het in de gezondheidszorg om gaat: zorgverlening. De wrijvingen kunnen ook uitmonden in het innemen van standpunten. Daaruit groeit een patstelling die leidt tot een conflict. Conflicten in de gezondheidszorg leggen niet zelden samenwerkingsverbanden lam. Er ontstaat een juridisch steekspel dat eventueel uitmondt in het oordeel van een arbitragecommissie of rechter. Dan is van buitenaf een oplossing opgelegd, maar niemand is daar echt beter van geworden en de samenwerking is gefrustreerd of verloren gegaan. Daarnaast komt het nogal eens voor dat ziekteverzuim het gevolg is van onvrede of een conflict op de werkvloer of in de relatie werkgever-werknemer. Onderzoek toont aan dat ongeveer 70.000 tot 100.000 ziekmeldingen per jaar voortkomen uit een conflict op het werk. De werknemer wordt letterlijk ziek van het probleem en de werkgever voelt zich machteloos bij het vinden en aanbieden van een goede oplossing. Vaak lopen omstandigheden en gevoelens op een verwarrende manier door elkaar en is het moeilijk geworden om er samen over te praten of tot keuzes te komen.

Voorkom schade bij conflicten gezondheidszorg

Ook dan is er sprake van een conflict dat hoog kan oplopen. Met gevolg emotionele schade voor beide partijen, een negatieve uitstraling op de werkvloer en zelfs imagoschade voor de werkgever. Conflicten in de gezondheidszorg moeten dus worden opgelost. Die oplossing kan binnen of buiten de huidige werksituatie liggen. In ieder geval is aan te raden voor het bereiken van een oplossing in dit soort processen, hulp in te roepen van een neutrale mediator in plaats van het conflict te laten doormodderen. Met mediation kan bij conflicten in de gezondheidszorg, snel een duurzame oplossing worden gevonden.

Binnen korte tijd aanvaardbare oplossingen

Een MfN Registermediator is een neutrale bemiddelaar die de twee partijen helpt tot een oplossing te komen waarmee ze beide tevreden zijn. De MfN Registermediator brengt de communicatie weer op gang. Door de emotionele en zakelijke inhoud van elkaar te scheiden, worden de daadwerkelijke wensen en belangen duidelijk. Zo wordt er binnen korte tijd een aanvaardbare oplossing voor alle partijen gevonden.

Voordelen van mediation in de gezondheidszorg

Mediation bij conflicten gezondheidszorg heeft verschillende voordelen:

  • Het is de snelste route : Mediation is sneller én goedkoper dan een juridische procedure.
  • Duidelijke afspraken : Met een MfN Registermediator worden op voorhand afspraken gemaakt over zaken als de duur van het traject, spelregels, kostenverdeling en de rol van derde partijen (zoals advocaten).
  • Controlebehoud : Beide partijen houden de oplossing van het conflict in eigen hand.
  • Vertrouwelijkheid : In tegenstelling tot een juridische procedure blijft bij mediation alles wat er gezegd wordt binnenskamers.
  • Informeel karakter : Beide partijen werken gezamenlijk aan een oplossing, waarbij ruimte is voor creativiteit.
  • Behoud en verbetering relaties : Er wordt geen verdere, onnodige schade berokkend. Mediation kan de communicatie en onderlinge verhoudingen zelfs sterk verbeteren.

Wil je weten wat Sabobo Mediation & Coaching bij conflicten in de gezondheidszorg voor jou kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact op. Ik sta je graag te woord.

Share by: