Conflict patiënt – zorgverlener

Conflict patiënt – zorgverlener

Conflict tussen patiënt en zorgverlener

Bij een conflict tussen patiënt en zorgverlener gaat het er soms heftig aan toe. Emoties beïnvloeden daarbij communicatie tussen partijen op een ernstige manier. Sabobo Mediation & Coaching helpt je op een deskundige manier binnen korte tijd tot aanvaardbare oplossingen te komen. Heb je een klacht over een zorgverlener? Neem contact op met Sabobo Mediation & Coaching.

Soorten conflicten

In grote lijnen ontstaan conflicten bij:

 • Problemen met een arts, bij letselschade, arbeidsongeschiktheid of met een zorgverzekeraar.
 • Klachten over behandeling of verblijf in een ziekenhuis.
 • Klachten over geleverde woonzorg

Er zijn diverse instanties waar je terecht kunt als je een conflict met een zorgverlenende instantie hebt. Denk hierbij aan:

Klachten ten aanzien van van je zorgverleners

Ben je niet tevreden over een behandeling door je arts? Ben je slachtoffer van een medische fout? Als patiënt heb je het recht om te klagen over jouw zorgverlener of zorginstelling. Het is al vervelend genoeg dat je een probleem met zorgverleners ervaart. Daarbij is het belangrijk om emoties zoveel mogelijk te vermijden. Dat is namelijk een slechte raadgever. Let er tevens op dat je de juiste procedure volgt. Hiervoor heb je de volgende mogelijkheden:

 • Klacht bespreken : Zorg ervoor dat je altijd eerst zelf de klacht met de zorgverlener bespreekt.
 • Klachtbrief zorginstelling : Kom je er niet uit? Dien dan een officiële klachtbrief in bij de zorginstelling.
 • Klachtencommissie / Geschillencommissie : Leg u klacht of geschil neer bij een klachten- of geschillencommissie. Elke zorgverlener of koepelorganisatie is aangesloten bij een klachtencommissie. In de zorgsector zijn er diverse geschillencommissies.
 • Civiele procedure: Deze procedure kan gestart worden in geval van letselschade veroorzaakt door een ‘medische misser’.
 • Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg: Bewaken van de kwaliteit van de beroepsbeoefening in de gezondheidszorg.
 • Inspectie voor de gezondheidszorg : Deze instantie wordt ingeschakeld bij zeer zwaarwichtige problemen.

Mediation als oplossing

Steeds vaker wordt een conflict tussen patiënt en zorgverlener door mediation opgelost. Mediation heeft een aantal voordelen. Zo is het een veel snellere oplossing dan conflictbemiddeling via officiële instanties, waarbij er wordt gestreefd naar een bevredigende oplossing voor beide partijen. Hoe eerder je met de zorgverlener in onderling overleg tot een oplossing kunt komen, hoe beter het is.

Binnen korte tijd aanvaardbare oplossingen

Een MfN Registermediator is een neutrale bemiddelaar die de twee partijen helpt tot een oplossing te komen waarmee ze beide tevreden zijn. De MfN Registermediator brengt de communicatie weer op gang. Door de emotionele en zakelijke inhoud van elkaar te scheiden, worden de daadwerkelijke wensen en belangen duidelijk. Zo wordt er binnen korte tijd een aanvaardbare oplossing voor alle partijen gevonden.

Voordelen van mediation in de gezondheidszorg

Conflictbemiddeling via mediation in de gezondheidszorg heeft verschillende voordelen. Zo is het een snellere en voordelige oplossing vergeleken bij het starten van een juridische procedure. Sabobo Mediation & Coaching maakt vooraf duidelijke afspraken over zaken zoals de duur van het traject, spelregels, kostenverdeling en de rol van derde partijen (zoals advocaten). Tijdens het traject houden beide partijen de oplossing van het conflict in eigen hand. Andere voordelen van mediation zijn:

 • Vertrouwelijkheid : In tegenstelling tot een juridische procedure blijft bij mediation alles wat er gezegd wordt binnenshuis.
 • Informeel karakter : Beide partijen werken gezamenlijk aan een oplossing, waarbij ruimte is voor creativiteit.
 • Behoud en verbetering relaties : Er wordt geen verdere, onnodige schade berokkend. Mediation kan de communicatie en onderlinge verhoudingen zelfs sterk verbeteren.

Meer informatie over mediation als conflictbemiddeling in de gezondheidszorg? Neem dan geheel vrijblijvend contact op.

Share by: