Conflict met de overheid

Conflict met de overheid

Conflict met de overheid: Besluit overheid aanvechten

Ben je het niet eens met een besluit of beschikking van de overheid over de bestemming van onroerend goed? Word je aanvraag voor een vergunning niet gehonoreerd? Vaak ontstaat een conflict met de overheid over de uitvoering van wet en regelgeving of bestemmingsplannen. Indien jij een conflict met de overheid of de Belastingdienst hebt, kun je baat hebben bij mediation. Neem vrijblijvend contact op met Sabobo Mediation & Coaching voor meer informatie over de mogelijkheden. De overheid heeft veel belang bij een open en klantvriendelijke relatie met de burger. Besturen gaat immers veel efficiënter en wordt veel effectiever als de burger ‘meewerkt”. Door gebruik te maken van Registermediators van de Mediatorsfederatie Nederland, kan de overheid doelgerichter communiceren en zich naar de burger veel klantgerichter opstellen. Op die manier kunnen klachten beter en sneller afgehandeld worden en voorkom je een vaak langdurige bureaucratische procedure van de klacht en daarmee een (langdurig) conflict met de overheid. De overheid hecht ook belang aan het goed oplossen van interne geschillen. Net als in het bedrijfsleven ontstaan er conflicten met medewerkers. Deze ambtenarengeschillen worden steeds vaker en met steeds meer succes via (pre)mediationtechnieken opgelost. Dit leidt tot een grotere medewerkerstevredenheid en minder procedures.

Hoe werkt mediation bij conflicten met de overheid?

Bij mediation worden conflicten niet via de juridische weg opgelost, maar bemiddelt een MfN Registermediator tussen de partijen die in conflict zijn. De mediator helpt met het vinden van een oplossing voor de betrokken partijen die voor elke partij aanvaardbaar is. De partijen komen daarbij zelf met een oplossing voor het geschil: De mediator is neutraal en fungeert meer als facilitator van het proces. Daarbij zorgt de mediator ervoor dat de communicatie tussen de partijen wordt bevorderd en de wederzijdse belangen van beiden zichtbaar worden gemaakt. Het doel van de mediation is dat de partijen vanuit deze werkelijke belangen tot een gezamenlijke oplossing komen waarmee beide partijen tevreden kunnen zijn.

Werkwijze Sabobo Mediation & Coaching

Sabobo Mediation & Coaching gebruikt een vastomlijnde en beproefde werkwijze. Deze is gebaseerd op de door het MfN vastgestelde procedures. Omdat ik mij voortdurend bijschool, bent u ervan verzekerd dat ik op de hoogte ben van de laatste ontwikkelingen.

Voordelen van gebruik mediation bij de overheid

De volgende getallen geven aan dat mediation werkt als je een geschil hebt met de overheid:

  • 50 procent van de burgers ziet af van een verdere formele bezwarenprocedure.
  • Verbetering van de klanttevredenheid met 20 procent.
  • Verbetering van de arbeidstevredenheid van ambtenaren met 20 procent.
  • Vermindering van de administratieve lasten voor burgers met 23 procent.
  • Vermindering van de kosten voor de overheid met 27 procent.

Heb je een conflict met de overheid en wil je meer weten over de conflictbemiddeling van Sabobo Mediation & Coaching? Neem dan contact met mij op.

Share by: