Nieuwe regels huwelijkse voorwaarden en echtscheiding

 • door info
 • 23 mrt, 2017

Huwelijkse voorwaarden

Vanaf 1 januari 2012 heb je geen toestemming van een rechter meer nodig bij het aangaan of wijzigen van huwelijkse voorwaarden. Tevens wijzigt het moment waarop de huwelijksgemeenschap wordt ontbonden. Door het aangaan van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap (gps) ontstaat automatisch een algehele gemeenschap van goederen: alle bezittingen en schulden van beide partners worden gemeenschappelijk (de huwelijksgemeenschap). Wel is het mogelijk sommige zaken van deze gemeenschap uit te sluiten, zoals een schenking of erfenis.

Huwelijkse voorwaarden

In afwijking van de gemeenschap van goederen kunnen partners huwelijkse voorwaarden of partnerschapvoorwaarden opstellen bij een notaris. Hierin wordt het bezit en inkomen van beide partners geregeld. Huwelijkse voorwaarden kunnen tijdens het huwelijk (net als partnerschapsvoorwaarden tijdens een gps) gewijzigd worden, bijvoorbeeld omdat de omstandigheden veranderd zijn. Tot nu toe had je daar toestemming van de rechter voor nodig, maar dat wijzigt vanaf 1 januari 2012.

Dit betekent dat als je huwelijkse voorwaarden (of partnerschapsvoorwaarden) wil veranderen of alsnog huwelijkse voorwaarden wil opstellen, je slechts bij een notaris hoeft langs te gaan in plaats van een juridische procedure op te starten bij de rechter.

Let op!
Wijziging van de huwelijkse voorwaarden heeft geen gevolgen voor eventuele schuldeisers. Partners blijven namelijk wel hoofdelijk aansprakelijk voor alle schulden die aanwezig waren voor de aanpassing van de huwelijkse voorwaarden.

Ontbinding huwelijksgemeenschap

Momenteel is men definitief gescheiden op het moment dat de echtscheidingsbeschikking is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Dat betekent dat op dat moment ook de huwelijksgemeenschap wordt ontbonden. Nadeel hiervan is dat alle goederen en schulden tijdens de echtscheidingsprocedure nog vallen in de gemeenschap van goederen.

Vanaf volgend jaar geldt daarom dat het moment van ontbinding van de huwelijksgemeenschap samenvalt met het indienen van het verzoek tot echtscheiding. Gevolg hiervan zou moeten zijn dat men dan eerder een nieuwe start kan maken en eventueel een nieuwe woning kopen zonder dat de woning in de gemeenschap van goederen terecht komt.

De nieuwe wet geldt voor zowel de in gemeenschap van goederen gehuwde stellen als voor de op huwelijkse voorwaarden getrouwde stellen.
Bron:  JurofoonAndere berichten van Sabobo Mediation Zoetermeer

door Petra Delhez (MfN-registermediator, partner bij het Mediators Collectief (een landelijk samenwerkingsverband van MfN-registermediators)) 14 jan, 2018

Het maximum voor de transitievergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd. Op 1 januari 2018 gaat het bedrag van € 77.000 naar € 79.000.  Dit staat in de Regeling indexering transitievergoeding  die in de Staatscourant is geplaatst.

Werknemers die minstens 2 jaar in dienst waren, hebben sinds 1 juli 2015 bij ontslag recht op een transitievergoeding. Dit recht geldt ook als een tijdelijk contract niet verlengd wordt.

Op grond van artikel 7:673, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek (BW) wordt de hoogte van het bedrag jaarlijks met ingang van 1 januari gewijzigd overeenkomstig de ontwikkeling van de contractlonen volgens de Macro-Economische Verkenningen (MEV). Het bedrag wordt daarbij afgerond op het naaste veelvoud van € 1.000.

De ontwikkeling van de contractlonen wordt volgens de MEV geraamd op 2,2 procent. In 2017 is het bedrag € 77.000. Bij verhoging met 2,2 procent resulteert dit in een bedrag van € 78.694. Dit bedrag wordt afgerond op € 79.000.

Met ingang van 1 januari 2018 gaat de maximale transitievergoeding dus € 79.000 bruto bedragen. Als het jaarsalaris hoger is dan € 77.000, is de vergoeding maximaal 1 bruto jaarsalaris.  

Het nieuwe maximum geldt voor elke arbeidsovereenkomst waarvan de einddatum 1 januari 2018 of later is, en waarvoor bij beëindiging een transitievergoeding verschuldigd is.

Bron: Salarisnet

Overweegt u een exit-mediation, met of zonder de advocaten van partijen, neem dan vrijblijvend contact op met Petra Delhez van Sabobo Mediation en Coaching . Zij heeft ruime ervaring met arbeids- en exit-mediations . Bij exit-mediations heeft de ervaring inmiddels geleerd dat deelname van de advocaten van partijen aan de mediation, de snelheid om tot een voor alle partijen bevredigend resultaat te komen in positieve zin beïnvloedt.

door Petra Delhez (MfN-registermediator, partner bij het Mediators Collectief (een landelijk samenwerkingsverband van MfN-registermediators)) 20 dec, 2017

Ex-medewerker dit jaar grote winnaar in rechtszaal

Werkgever pineut in ontslagprocedures

Rotterdam - Werkgevers hebben alle reden om te hopen dat Rutte III met nieuwe, soepelere ontslagregels op de proppen komt. Het afgelopen jaar verloren ze de ene rechtszaak na de andere, blikt arbeidsrechtadvocaat Maarten van Gelderen terug.

„Veel werkgevers durven in ontslagprocedures al niet meer naar de rechter te gaan, en kiezen ervoor om met de ex-medewerker te onderhandelen”, zegt de jurist. „In sommige gevallen levert dat werknemers het dubbele of zelfs drievoudige op van de normale transitievergoeding.”

Opvallend

Zoals elk jaar heeft Van Gelderen de decembermaand aangegrepen om een overzicht te maken van de meest opvallende rechtszaken tussen werkgevers en werknemers. Ook in dat lijstje valt op – in extreme vorm weliswaar – hoe streng rechters voor werkgevers zijn geweest.

De lijn van 2015 en 2016 werd dit jaar doorgetrokken: werkgevers die het papierwerk van het ontslagdossier niet op orde hebben, krijgen in de rechtszaal het deksel op de neus.

Zo werd een kok die volgens vier vrouwelijke collega’s wel erg handtastelijk was – hij raakte zelfs hun billen en borsten aan – ten onrechte op staande voet ontslagen, oordeelde het gerechtshof in Den Haag in april. In het bedrijf waar hij werkte was immers sprake van een knuffelcultuur, en de kok was nooit eerder op zijn gedrag aangesproken.

Beschonken

Ook jenevermaker Hooghoudt stootte de neus toen een vertegenwoordiger van het bedrijf in zwaar beschonken toestand zijn lease-auto total loss reed.

Hooghoudt stopte met het uitbetalen van loon – de vertegenwoordiger was zijn rijbewijs kwijt en kon zijn werk dus niet meer doen – maar de rechtbank in Groningen dacht daar toch anders over. De vertegenwoordiger leed immers aan een alcoholverslaving. Dat is een ziekte en bij ziekte moet het loon worden doorbetaald.

Hoge Raad

Werkgevers hebben meer reden om 2017 tot een juridisch rampjaar te bestempelen. Bovenop de toch al strenge regels van het ontslagrecht en de strikte uitleg daarvan kwam aan het begin van de zomer een vernietigende uitspraak van de Hoge Raad: als een werkgever tijdens een ontslagprocedure zijn boekje te buiten is gegaan, kan een werknemer bovenop de gebruikelijke ontslagvergoeding aanspraak maken op een extra ontslagvergoeding, de zogenaamde billijke vergoeding.

Volgens de Hoge Raad mag bij het vaststellen van deze vergoeding rekening gehouden worden met álle schade die de werknemer door het ontslag geleden heeft. Dat kan dus flink in de papieren lopen.

Bordeel

Dat een onterecht ontslag voor een werkgever duur kan uitpakken, blijkt ook wel uit een eerdere uitspraak van het gerechtshof in Arnhem. Die kende een werknemer die onder werktijd meermalen een Duits bordeel had bezocht een ontslagvergoeding toe van €350.000.

De reden: zijn werkgever had een peilbaken op de auto van de werknemer geplaatst om achter het bordeelbezoek te komen. Een veel te grote inbreuk op de privacy, aldus het Arnhemse hof.

Goedkoper

Na al die grote nederlagen in ontslagzaken blijven voor werkgevers nog maar een paar kleine overwinningen over, constateert Van Gelderen. „Als de transitievergoeding wél wordt toegekend, is die in de regel lager dan de oude kantonrechtersformule. Zelfs als de rechter 50% extra vergoeding toekent, is de werkgever vaak nog goedkoper uit.”

Daarnaast mogen bedrijven tevreden zijn over het feit dat rechters steeds meer met hun tijd meegaan. Van Gelderen: „Het opzeggen van een tijdelijk contract via LinkedIn blijkt gewoon te kunnen, net als trouwens het ziekmelden via WhatsApp.”

Bron:  Martijn Klerks

Arbeidsconflict? Neem gerust contact op met  Petra Delhez van Sabobo Mediation & Coaching om te kijken of mediation kan leiden tot een oplossing van de ontstane situatie.

Petra Delhez: MfN registermediator, Geaccrediteerd Familiemediator, gespecialiseerd in Arbeidsmediations, aangesloten bij het Mediators Collectief (een landelijke organisatie van MfN registermediators).


door Petra Delhez (MfN-registermediator, partner bij het Mediators Collectief (een landelijk samenwerkingsverband van MfN-registermediators)) 20 okt, 2017

Onlangs kwam ik erachter dat mijn werkloze broer meer krijgt dan de rest. Moet ik mijn moeder hierop wijzen? 

Elk jaar mogen ouders hun kinderen een bepaald bedrag belastingvrij schenken. In 2017 is dat € 5.320.

Wordt er in een jaar meer geschonken dan belastingvrij is toegestaan, dan zal er schenkingsbelasting betaald moeten worden. Hoe hoog die is kan nagegaan worden via de "Rekenhulp schenkbelasting" op de website van de belastingdienst.

Indien uw werkloze broer een bijstandsuitkering heeft is het verstandig om uw moeder erop te wijzen dat de kans aanwezig is dat deze financiële steun gevolgen kan hebben voor de bijstandsuitkering van uw broer.

In het algemeen geldt dat een incidentele schenking geen gevolgen heeft, zolang het vermogen van uw broer maar onder de vrijstelling van
€ 5.320 van het jaar 2017 blijft.

Komt het daarboven dan wordt de uitkering tijdelijk stopgezet en moet uw broer interen op zijn spaargeld.

Geeft uw moeder regelmatig geld, bijvoorbeeld maandelijks, dan kan de gemeente dit als inkomen beschouwen - en dat wordt gekort op de uitkering van uw broer.

Gaat uw broer een bijstandsuitkering aanvragen en heeft hij meer vermogen dan de vrijstelling, dan moet er eerst ingeteerd worden op dat vermogen voordat er een recht op bijstand is.

Als vermogen tellen alle bestanddelen waarover uw broer redelijkerwijs kan beschikken.
Gemeenten mogen echter zelf hun beleid bepalen wat betreft vermogen; het is dus verstandig om eerst bij de eigen gemeente na te gaan wat daar het beleid aangaande vermogen is.

Heeft uw werkloze broer een WW-uitkering dan heeft het vermogen daar geen invloed op.

Voor elke belastingplichtige, werkloos of niet, gelden de onderstaande Voor de belastingvrije schenkingsbedragen voor het jaar 2017 voor elke belastingplichtige, werkloos of niet verwijs ik naar belastingvrij-schenken-vrijstellingen -2017


Vindt u het lastig om over een dergelijke situatie in gesprek te gaan met betrokkenen, dan kan Sabobo Mediation & Coaching wat voor u betekenen. Neem vrijblijvend contact op. 


Bron: Petra Delhez , MfN registermediator, aangesloten bij het Mediators Collectief (een landelijk samenwerkingsverband van MfN registermediators)


door Petra Delhez (MfN-registermediator, partner bij het Mediators Collectief (een landelijk samenwerkingsverband van MfN-registermediators)) 27 aug, 2017

Je gaat scheiden en dat is niet de leukste periode van je leven. Daarom willen heel veel mensen ook dat deze scheidingsprocedure snel wordt afgerond. Er zijn veel juridische zaken waar je rekening mee moet houden. Een ellenlange procedure over welk recht van toepassing is op je huwelijksvermogen heb je waarschijnlijk al helemaal geen zin in.

Ander recht?
Kan er dan een ander recht dan het Nederlandse recht van toepassing zijn op het huwelijksvermogen? Ja dat kan! Als er bijvoorbeeld een Nederlandse/Marokkaanse vrouw trouwt met een Belgisch/Marokkaanse man. Dan kan het namelijk zijn dat het Marokkaans recht van toepassing is omdat de Marokkaanse nationaliteit de enige nationaliteit is die ze gemeenschappelijk hebben. Het kan heel veel verschil maken of het Marokkaans recht van toepassing is op je huwelijksvermogen in plaats van het Nederlandse recht. Dit kan namelijk betekenen dat jullie niet in gemeenschap van goederen zijn getrouwd (Nederlands recht) maar onder huwelijkse voorwaarden (Marokkaans recht).


Chelouche/Van Leer arrest
Welk recht van toepassing is hangt af van heel veel factoren. In het arrest van de Hoge Raad genaamd: ‘Chelouche/Van Leer’ wordt uiteengezet van welke factoren dat dan afhangt.

De man (Van Leer) komt oorspronkelijk uit Nederland, maar hij is geëmigreerd naar de Verenigde Staten waar hij in 1949 werd genaturaliseerd tot Amerikaan. Meneer Van Leer trouwt in 1960 met een Franse vrouw (Chelouche) in Londen. De eerste twee jaar van hun huwelijk hebben ze geen vaste woonplaats, maar daarna verhuizen ze naar Nederland en blijven ze tot het einde van hun huwelijk in Nederland wonen. Meneer Van Leer en mevrouw Chelouche willen uiteindelijk gaan scheiden. De vraag is dus nu: welk recht is van toepassing op hun huwelijksvermogen?

Nationaliteit
De Hoge Raad oordeelt dat de rechtskeuze van beide partijen allereerst bepalend is om na te gaan welk recht van toepassing is. Als meneer Van Leer en mevrouw Chelouche van tevoren hadden afgesproken welk recht van toepassing was op hun huwelijksvermogen, was deze procedure niet nodig geweest. Maar dit hebben ze niet gedaan. Daarna kijkt de rechter naar welke nationaliteit ze gemeenschappelijk hebben tijdens het huwelijk. Is er geen gemeenschappelijke nationaliteit of zijn er meerdere gemeenschappelijke nationaliteiten? Dan is het recht van toepassing van het land waar de echtgenoten als eerste samenwonen. Is dit ook niet van toepassing? Dan is het recht van toepassing van het land waarmee beiden de nauwste band hebben. In de zaak van meneer Van Leer en mevrouw Chelouche zijn de eerste 3 punten niet van toepassing.

Onaanvaardbaarheid exceptie
Er moest dus worden afgewogen met welk land zij de nauwste band hebben. Volgens de Hoge Raad was dit Nederland. Dat zou dus betekenen dat ze in gemeenschap van goederen zijn getrouwd. Maar omdat beide partijen heel erg rijk zijn wilde mevrouw Chelouche niet in gemeenschap van goederen getrouwd zijn. De Hoge Raad heeft daarom iets geïntroduceerd dat de ‘onaanvaardbaarheid exceptie’ heet. Dit betekent dat als partijen worden overvallen door een regime waar ze totaal geen rekening mee hebben gehouden, het in bijzondere gevallen onaanvaardbaar zou zijn om dat regime toe te passen. Mevrouw Chelouche had er totaal geen rekening mee gehouden dat ze in gemeenschap van goederen zouden zijn getrouwd. Daarom werd de ‘onaanvaardbaarheid exceptie’ in deze zaak toegepast.

Wat hierboven beschreven staat is van toepassing op huwelijken die voltrokken zijn vóór 1 september 1992. Is de datum waarop het huwelijk voltrokken is ná 1 september 1992, dan is het Haags Huwelijksvermogensverdrag 1978 van toepassing om te bepalen welk recht van toepassing is.

Internationaal huwelijk
Zoals je ziet is het niet zo simpel om na te gaan welk recht van toepassing is op je huwelijksvermogen als je huwelijk een internationaal tintje heeft. Daarom is het belangrijk om een rechtskeuze te maken voor of tijdens je huwelijk als je trouwt met iemand die een andere nationaliteit bezit.

Wil je gaan scheiden en heb je geen rechtskeuze gemaakt? Neem dan contact met op met Sabobo Mediation & Coaching. Wij kunnen voor je nagaan welk recht van toepassing is op je huwelijksvermogen!

Bron: Nisrine Lkoundi

door Petra Delhez (MfN-registermediator, partner bij het Mediators Collectief (een landelijk samenwerkingsverband van MfN-registermediators)) 22 jun, 2017

Wilt u goed scheiden in Zoetermeer?

Iedereen die bereid is met de aankomende ex-partner te willen blijven overleggen, juist in deze moeilijke periode, kan samen met een MfN Registermediator scheiden.

Deze MfN Registermediator weet namelijk niet alleen wat volgens de wet wel en niet mogelijk is bij een scheiding, maar stelt zich ook volkomen neutraal op naar beide partners en is bovendien in staat om de gemeenschappelijke belangen zichtbaar te maken.

Wat moet er allemaal geregeld worden om goed te scheiden in Zoetermeer?   

 • Ouderschapsplan: gaan de kinderen bij pappa of mamma wonen, ouderlijk gezag, kinderalimentatie, verdeling van opvoedings- en zorgtaken
 • Waar gaan de ouders wonen
 • Partneralimentatie
 • Pensioen
 • Afwikkelen gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden


Wanneer wordt goed scheiden in Zoetermeer een succes? Wanneer u bereid bent:

 • echt te luisteren naar elkaar. De MfN Registermediator helpt u daarbij
 • openheid van zaken te geven over uw inkomen, schulden en bezittingen
 • op een goede, respectvolle manier uit elkaar te gaan
 • samen voor de kinderen te blijven zorgen 

Want ook scheiden doe je samen, hoe gek dat misschien ook klinkt. 

Door goed te scheiden in Zoetermeer wordt er langzaam maar zeker weer perspectief gezien, wordt schade bij kinderen voorkomen, weet u wat u te wachten staat, krijgt u weer hoop en wilt u weer investeren in een nieuw leven, wordt de kinderen meer stabiliteit geboden en kunt u weer de draad van het leven oppakken.

Wilt u goed scheiden in Zoetermeer? Neem dan contact op met Petra Delhez van Sabobo Mediation & Coaching .

 


door Petra Delhez (MfN-registermediator, partner bij het Mediators Collectief (een landelijk samenwerkingsverband van MfN-registermediators)) 24 mrt, 2017


Vanaf 1 januari 2012 is in de wet bepaald dat voor onderlinge vergoedingsrechten de zogenaamde beleggingsleer geldt (tenzij jullie iets anders zijn overeengekomen). Voor vergoedingsrechten die na 1 januari 2012 zijn ontstaan, heb je dus niet alleen recht op teruggave van het geïnvesteerde bedrag, maar ook op de waardeontwikkeling van het goed (zie onderstaand rekenvoorbeeld). De nominale vergoeding komt hiermee te vervallen. Als je vóór 2012 eigen geld hebt geïnvesteerd in een woning en deze is ondertussen in de waarde gestegen of gedaald, is het raadzaam om te kijken wat hierover is afgesproken in jullie huwelijkse voorwaarden. Bekijk onze voorbeeld berekening vergoedingsrechten zodat je weet hoe de berekening tot stand komt.

Voorbeeld berekening vergoedingsrechten vóór 2012

Stel jullie zijn in gemeenschap van goederen getrouwd en jullie hebben in 2000 een huis gekocht voor € 500.000,-. Jij hebt uit een erfenis met uitsluitingsclausule € 100.000,- eigen geld in bezit en je investeert dit in jullie nieuwe woning. Voor het resterende bedrag van € 500.000,- minus € 100.000,- = € 400.000,- sluiten jullie samen een hypotheek af.

Bij investeringen vóór 2012 zag de berekening van de vergoedingsrechten er als volgt uit: Stel dat jullie woning op het moment van scheiden € 100.000,- in waarde is gestegen, dus nu € 500.000,- + € 100.000,- = € 600.000,- waard is.

Jij hebt dan recht op de nominale waarde van jouw investering in het huis van € 100.000,-. Aan overwaarde blijft er dan over: € 600.000,- minus € 100.000,- (jouw investering) = € 500.000,-. Na het aflossen van de hypotheek blijft er dan € 500.000 minus € 400.000,- = € 100.000,- over dat jullie nog moeten verdelen. Jij krijgt dan € 100.000 (je eigen investering) + € 50.000,- (de helft van de overwaarde) = € 150.000,-.

Jouw investering stijgt dus niet mee met de waarde van de woning.

Voorbeeld berekening vergoedingsrechten na 2012

In de nieuwe wet is geregeld dat jouw investering wél meestijgt met de waarde van de woning. Je krijgt dan niet alleen je geïnvesteerde bedrag terug, maar ook het rendement op deze investering. De berekening ziet er dan als volgt uit:
Jouw investering inclusief het rendement wordt berekend door jouw investering te delen met de aankoopprijs van de woning en vervolgens te vermenigvuldigen met de nieuwe waarde van de woning. Dus: investering/aanschafwaarde woning x nieuwe waarde van de woning. In ons voorbeeld komt dit neer op: € 100.000,- / € 500.000,- x € 600.000 = € 120.000,-.

Aan overwaarde blijft er dan over: € 600.000,- minus € 120.000,- (jouw investering) = € 480.000,-. Na het aflossen van de hypotheek blijft er dan € 480.000 minus € 400.000,- = € 80.000,- over dat jullie nog moeten verdelen. Jij krijgt dan € 120.000 (je eigen investering + rendement) + € 40.000,- (de helft van de overwaarde) = € 160.000,-.

door Petra Delhez (MfN-registermediator, partner bij het Mediators Collectief (een landelijk samenwerkingsverband van MfN-registermediators)) 23 mrt, 2017

“Ik ben getrouwd met een vrouw die een minderjarig kind heeft uit een vorige relatie. Dien ik na mijn echtscheiding kinderalimentatie te betalen, terwijl ik geen gezag over het kind heb?”

Antwoord:

Nee, na een echtscheiding hoeft een stiefouder zonder gezag geen kinderalimentatie te betalen. We zullen dit toelichten.

Onderhoudsplicht stiefouder

Een stiefouder heeft naar zijn stiefkind dezelfde financiële verplichting als een eigen ouder. Wel dient dan aan een tweetal voorwaarden te zijn voldaan. Deze onderhoudsplicht geldt alleen indien de stiefvader met de moeder van het kind is getrouwd of een geregistreerd partnerschap is aangegaan.

Naast de voorwaarde dat het moet gaan om een huwelijk of geregistreerd partnerschap, dient het kind waarvoor alimentatie wordt betaald ook tot het gezin van de stiefouder en de moeder te behoren. De onderhoudsplicht van een stiefouder geldt overigens ook als de stiefouder geen gezag over het kind uitoefent.

Onderhoudsplicht na echtscheiding

De financiële verplichting van de stiefouder die geen gezag over het kind uitoefent, houdt echter op als het huwelijk of geregistreerd partnerschap eindigt. Dit geldt uitdrukkelijk niet voor partneralimentatie.

Bron:   Jurofoon.nl

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u vragen over mediation, neem dan   contact   op met Sabobo Mediation & Coaching.

door Petra Delhez (MfN-registermediator, partner bij het Mediators Collectief (een landelijk samenwerkingsverband van MfN-registermediators)) 23 mrt, 2017

De keuze om te gaan scheiden is een lastige keuze die veel vervelende gevolgen met zich meebrengt. Bovendien brengt een scheiding vaak veel twijfels en onzekerheid met zich mee. Een overhaaste scheiding levert dikwijls spijt op. Beantwoord daarom onderstaande vragen om er achter te komen of u werkelijk klaar bent om te gaan scheiden.

Meest voorkomende dilemma’s bij scheidingen

U wilt scheiden, maar u bent er niet zeker van of het de juiste beslissing is.

Een scheiding zal invloed hebben op uw leefstijl, kinderen, financiën, etc.

 • U wilt niet scheiden, maar uw partner wil dat wel. In dit geval hebt u er zelf weinig invloed op en zult u zich vaak machteloos voelen.
 • U wilt alleen scheiden omdat uw huwelijk niet werkt.

Klinkt één van bovenstaande dilemma’s u bekend in de oren? Dan wordt uw wens om te gaan scheiden geleid door angstgevoelens. In het eerste voorbeeld bent u bang om een verkeerde keuze te maken, in het tweede geval bent u bang om de liefde van uw leven te verliezen en in het derde geval bent u bang om de verantwoordelijkheid op u te nemen en om knopen door te hakken.

Welke vragen moet u zichzelf stellen?

Hebt u nog gevoelens voor uw partner?

Veel mensen die zeggen te willen scheiden, hebben eigenlijk nog sterke gevoelens voor hun partner maar willen scheiden als gevolg van een voortdurende machtsstrijd. Vanwege deze machtsstrijd is er een gebrek aan intimiteit ontstaan. Indien beide partners nog gevoelens voor elkaar hebben, is het wellicht een beter idee om de scheiding uit te stellen en om te kijken of het niet te laat is om de relatie te herstellen.

Om welke reden(en) bent u getrouwd?

Bent u getrouwd omdat u en uw partner zich verbonden voel(d)en? Binnen een huwelijk is een bepaalde verbondenheid van groot belang. Zijn jullie twee volwassenen met ieder een volledig eigen leven en staan jullie los van elkaar of houden jullie genoeg rekening met elkaar? Zijn beide partners wel flexibel genoeg voor een huwelijk?

Is er sprake van emotionele chantage?

Een echtscheiding komt vaak ter sprake in de vorm van een dreiging naar de partner toe omdat men er bepaald gedrag mee wilt bereiken. Door te chanteren probeert de ene partner macht en controle over de andere partner te verwerven.

Is het een objectieve beslissing?

Indien u van plan bent te gaan scheiden, dient u er goede argumenten voor te hebben waar u volkomen achter staat. Als er sprake is van hevige emoties, dan maakt u een emotioneel geladen beslissing die de oorzaak van het probleem niet op zal lossen. Maakt u de keuze om te gaan scheiden uit woede, dan zal de woede zelfs na de scheiding aanhouden.

Wat is uw intentie om te willen scheiden?

Na verloop van tijd verdwijnt de verliefdheid in iedere relatie en het is aan u om hiermee om te leren gaan. Zou u er mogelijk achteraf spijt van kunnen krijgen?

Hebt u vrede met de beslissing om te gaan scheiden?

Voelt u zich schuldig over de eventuele scheiding? Indien u negatieve gevoelens zoals angst, verdriet, onzekerheid, woede etc. ervaart, is het verstandig om langer na te denken over uw beslissing. Op het moment waarop u de gevoelens hevig ervaart, voelt een scheiding wellicht als de juiste keuze, maar het kan zijn dat u van mening verandert wanneer u de gelegenheid heeft gehad om er over na te denken.

Kunt u omgaan met de onaangename gevolgen van de echtscheiding?

Echtscheiding brengt vaak vervelende gevolgen mee zoals teleurstellingen, eenzaamheid, gevoelens van mislukking, afwijzing, verdriet, woede, spijt etc. Heeft u ook rekening gehouden met de andere gevolgen van uw scheiding, zoals op financieel gebied?

Conclusie

De keuze om al dan niet te gaan scheiden is een keuze die grote gevolgen zal hebben. Overweeg de opties daarom zorgvuldig zodat u de juiste keuze maakt. Succes!


Mocht er toch besloten worden om te gaan scheiden en wilt u daarbij op een vakkundige, constructieve en gestructureerde manier geholpen worden, neem dan contact op met Petra Delhez van Sabobo Mediation & Coaching .

door Petra Delhez 23 mrt, 2017

Jaarlijks zijn er 70.000 kinderen wiens ouders gaan scheiden. SIRE is een campagne gestart om ouders bewust te maken van de consequenties van een scheiding voor hun kinderen, en om ouders te helpen om een scheiding vanuit het oogpunt van de kinderen goed te laten verlopen.

De campagne maakt indringend duidelijk hoeveel invloed de woorden van scheidende ouders kunnen hebben op hun kinderen. De geportretteerde kinderen zijn getatoeëerd door de woorden van hun ouders, letterlijk. Dit maakt duidelijk dat de conflicten in scheiding niet alleen op het moment zelf grote impact hebben, maar mogelijk een leven lang invloed zullen hebben op het kind.

Bekijk de SIRE campagne   “Kinderen in een scheiding”

door Petra Delhez 23 mrt, 2017

Van de mensen die zich ziek melden doet één derde dat wegens psychische klachten, één vierde van deze mensen meldt zich ziek wegens een arbeidsconflict. Als het ziekteverzuim in een bedrijf 6% is dan wordt 0,5% van dit verzuim dus veroorzaakt door arbeidsconflicten. Vrijwel nooit is een conflict direct een reden om het werk te staken, dat gebeurt pas nadat het conflict geëscaleerd is. Arbeidsconflicten tussen een werknemer en een leidinggevende brengen veel kosten met zich mee. Behalve de kosten van het verzuim komen daarbij kosten door verloren tijd, werkstress, verminderde productie en slechte motivatie. Daarnaast blijkt uit recent onderzoek, wordt er in bedrijven 15% van de bruto loonsom uitgeven aan arbeidsconflicten, dit zijn de kosten voor juridische bijstand en afvloeiingsregelingen. Hoewel het percentage mensen dat zich ziek meldt wegens een arbeidsconflict slechts een klein percentage is van het totale verzuim, zijn de kosten die gemaakt worden wegens conflicten vele malen hoger dan de kosten die het totale verzuim met zich mee brengt.

Petra Delhez is gespecialiseerd Arbeidsmediator .

Meer berichten
Share by: