Erfenis: voorkom ruzie in de familie

 • door Petra Delhez
 • 23 mrt, 2017

De zeven meest voorkomende problemen bij erfenissen op een rij, plus oplossingen en preventietips.

 1. De omstreden executeur
 2. Probleem:
  De erflater heeft per testament een executeur benoemd met wie de erfgenamen grote problemen hebben

  Oplossing:
  Stap naar de kantonrechter en vraag om een andere executeur. Dit heeft goede kans van slagen als de executeur duidelijk steken laat vallen. Bijvoorbeeld als hij te weinig verantwoording aflegt tegenover de erfgenamen en te weinig met hen communiceert.

  Preventie:
  Geef erfgenamen de keuze tussen drie executeurs. Wie de meeste stemmen krijgt, wint.

  Nog steeds ruzie, vanwege één dwarsligger? Probeer eens een MfN mediator. Kijk op de site van het   Mediatorsfederatie Nederland  of neem direct   contact   op met Sabobo Mediation & Coaching (06 51 76 63 31).

  Bij een familiebedrijf: stel een familiereglement of -protocol op en leg hierin vast hoe de besluitvorming over de executeur verloopt en hoe hij de erfenis afwikkelt.

 3. Grootmoeders staartklok
 4. Probleem:
  De erfgenamen zijn het oneens over de waarde van spullen uit de boedel

  Oplossing:
  Schakel drie taxateurs in en laat ze het gemiddelde van hun afzonderlijke taxaties bepalen. U kunt terecht bij de makelaar, een taxatiebureau of (in geval van antiek) bij een antiquair. Overleg vooraf over het honorarium, meestal een vast percentage van de taxatiewaarde. Tip als ruzie aanhoudt: de kantonrechter kan bij ruzie ook een taxateur aanwijzen.

  Ga naar een MfN mediator en bepaal in onderling overleg de waarde van de boedel. De mediator inventariseert ieders wensen en alle partijen moeten zich committeren aan de uitkomst. De erfgenamen geven op wat ze willen hebben. De een wil per se de antieke kasten, de ander veel liever contant geld. Tevreden erfgenamen vinden het minder belangrijk dat alle erfdelen exact dezelfde waarde hebben. Dat scheelt verrekeningen onderling over een paar honderd euro.

  Preventie:
  Kies geen erfgenaam als executeur. Geef de executeur vergaande bevoegdheden, zoals verkoop van de boedel. Leg dit vast in uw testament.

  Voorziet u slepende ruzies tussen de kinderen over de erfenis, benoem slechts één kind tot erfgenaam. Het andere kind wordt schuldeiser en houdt recht op zijn deel van de erfenis, maar wel in contanten. De erfgenaam moet regelen dat broer of zus diens deel krijgt.

  Neem als erflater alle erfgenamen mee naar de notaris. Hij zet alle argumenten voor of tegen een bepaalde verdeling op een rij. Voor uw dood vindt u gemakkelijker een oplossing die erfgenamen accepteren dan erna.

  Bij een familiebedrijf: beleg een familie-overleg en stel een familiestatuut op. Daarin legt u spelregels vast hoe familie en bedrijf zich tot elkaar moeten verhouden. U kunt een specialist inhuren van de   Vereniging Familiebedrijven Nederland   (FBNed), die altijd zelf bestuurder is van een familiebedrijf. De notaris of accountant kan ook helpen bij het opstellen van een familieprotocol.

 5. Discussie over de boedel
 6. Probleem:
  Wat zit in de erfenis en wat niet? Daarover ruziën de erfgenamen. Bijvoorbeeld omdat de erflater bij leven al geld of goederen schonk aan enkele erfgenamen

  Oplossing:
  De executeur nodigt zo snel mogelijk alle erfgenamen uit voor bezichtiging van de boedel. Of hij maakt zelf een inventarisatie. Een andere neutrale partij, zoals de notaris, kan ook een bijeenkomst beleggen met de erfgenamen om de opties te bespreken.

  Bij aanhoudende onenigheid : laat de notaris een loting organiseren. De erfgenamen mogen om beurten één stuk uit de boedel kiezen. De een krijgt zo de zilveren lepel set die hij graag wilde, de ander de antieke kast. Loten stemt erfgenamen vaak redelijk tevreden.

  Bij een grote familie : laat de ruziënde partijen allen een woordvoerder kiezen die hen vertegenwoordigt. Zij inventariseren en verdelen. Dat lukt meestal. Conflicten worden overzichtelijker en dus hanteerbaarder.

  Haal een MfN mediator erbij. De bemiddelaar bepaalt de agenda, afhankelijk van de wensen van de erfgenamen.

  Laatste redmiddel : organiseer een openbare verkoop van de boedel. Erfgenamen moeten hiervoor toestemming via een advocaat vragen aan de rechter. Nadeel: dat duurt minimaal enkele maanden. Voordelen: erfgenamen kunnen zelf ook kopen op de veiling en openbare verkoop levert vaak een aardige cent op.

  Ander laatste redmiddel: laat de rechter beslissen. Hij kan zelf de boedel verdelen, maar u kunt hem ook laten kiezen tussen eigen voorstellen voor verdeling van de nalatenschap. Voordeel: er komt hoe dan ook een oplossing, vetorecht is uitgesloten.

  Preventie:

  Maak als erflater een overzicht van uw bezittingen, effecten, (levens)verzekeringen en contanten, plus hun locatie. Vergeet de adressen van accountant en notaris niet. Niet doen: stickertjes plakken op bezittingen met de naam erop van degene die het volgens u moet krijgen. De smaak van erfgenamen verschilt vaak van die van de erflater.

  Wijs in uw testament een executeur aan en geef hem aanvullende bevoegdheden.

 7. Partijdige notaris
 8. Probleem:
  (Enkele) erfgenamen twijfelen aan de objectiviteit of kwaliteit van de notaris. Bijvoorbeeld omdat één erfgenaam deze notaris inschakelde. Daardoor staat de afwikkeling van de nalatenschap stil

  Oplossing:
  Schakel een tweede notaris in, de zogenoemde partijnotaris, voor een second opinion. Ook een aanrader als u een familiebedrijf hebt en erfgenamen verschillende kanten op willen. Of als één erfgenaam de notaris zwaar belast en zaken laat uitzoeken, waardoor de notaris toch meer zijn kant opschuift.

  Spreek af met de notaris hoe hij met de erfgenamen communiceert, zodat er geen lange stilteperioden ontstaan. Laat hem bijvoorbeeld maandelijks of tweemaandelijks een briefje sturen over de stand van zaken. Een taxatie van onroerend goed duurt soms maanden. De zaak staat dan ogenschijnlijk stil, het voorkomt zodoende misverstanden als erfgenamen dit weten. Spreek wel meteen af hoeveel de notaris rekent voor zijn communiqués.

 9. De tweede echtgenoot
 10. Probleem:
  De erflater is voor de tweede keer getrouwd en de kinderen uit het eerste huwelijk vrezen dat ze aan de kant worden geschoven.

  Oplossing:
  Kinderen kunnen een beroep doen op hun wilsrechten. Ook als testamentair niets is vastgelegd, kunnen zij willekeurig welke spullen uit de ouderlijke boedel opeisen na de dood van de langstlevende ouder of partner van een ouder.

  Weigert een ouder of de partner van een overleden ouder spullen aan de kinderen te geven, dan kunnen de laatsten ook naar de kantonrechter stappen. Daar hoeft geen advocaat bij te pas te komen. Let op: is de waarde van de spullen die kinderen opeisen groter dan de waarde van hun kindsdeel, dan geldt als regel: bijbetalen!

  Preventie:
  Erflaters kunnen deze zaken beter voor hun dood regelen, in een testament. Zo voorkomt hij ruzie tussen zijn kinderen en zijn tweede, huidige partner. Dan kan hij voor zijn dood de kinderen formeel al eigenaar maken van zijn spullen. Hijzelf houdt het recht op vruchtgebruik – hij hoeft de spullen dus niet in te leveren. Wil hij juist dat de poppen bij zijn tweede partner blijven? Laat hem dat dan in zijn testament zetten, dat voorkomt getouwtrek.

 11. Schimmig testamentprobleem
 12. Probleem:
  De erflater zegt dat hij zijn nalatenschap goed heeft geregeld. De erfgenamen betwijfelen dit. De erflater wil zijn testament niet laten lezen of vertellen hoe hij zijn zaken heeft geregeld

  Oplossing:
  Alleen als de erfgenamen gerede twijfels hebben over de geestelijke vermogens van de erflater, maken zij een kans bij de rechter. Als de rechter hen gelijk geeft, kan hij het beheer over het vermogen van de erflater overdragen aan een bewindvoerder. De rechter benoemt zelf deze bewindvoerder.

  Voorkomen:
  Het kan zijn dat de erflater geen openheid van zaken wil geven, omdat hij zijn erfgenamen niet wil zeggen hoeveel (spaar)geld hij bezit. Dat hoeft ook niet. Het is mogelijk enige openheid te geven over de nalatenschap zonder geldbedragen te noemen. De notaris kan namens hem het woord voeren.

 13. Niet toerekeningsvatbaar
 14. Probleem:
  Volgens de erfgenamen was de erflater niet wilsbekwaam toen hij zijn testament opstelde, bijvoorbeeld door dementie. Zij vermoeden dat hij door figuren met dubieuze motieven onder druk is gezet om zijn testament in hun voordeel te wijzigen

  Oplossing:
  Stap naar de rechter als u bewijzen hebt van de handelingsonbekwaamheid van de erflater. Hoe meer feiten u kunt aandragen die de handelingsonbekwaamheid aantonen, hoe groter de kans op succes. Dagvaarding van de huisarts van de overledene kan zin hebben: als hij ook gelooft dat de erflater is misleid, wint zijn rechtvaardigheidsgevoel het soms van zijn beroepsgeheim. Voor meer informatie, neem contact op met de Alzheimerstichting (030-6596900).

  Voorkomen:
  De notaris kan een huisarts om advies vragen als hij twijfelt aan iemands handelingsbekwaamheid.

  Bron:   Rentsje de Gruyter


Andere berichten van Sabobo Mediation Zoetermeer

door Petra Delhez 20 okt, 2017

Onlangs kwam ik erachter dat mijn werkloze broer meer krijgt dan de rest. Moet ik mijn moeder hierop wijzen? 

Elk jaar mogen ouders hun kinderen een bepaald bedrag belastingvrij schenken. In 2017 is dat € 5.320.

Wordt er in een jaar meer geschonken dan belastingvrij is toegestaan, dan zal er schenkingsbelasting betaald moeten worden. Hoe hoog die is kan nagegaan worden via de "Rekenhulp schenkbelasting" op de website van de belastingdienst.

Indien uw werkloze broer een bijstandsuitkering heeft is het verstandig om uw moeder erop te wijzen dat de kans aanwezig is dat deze financiële steun gevolgen kan hebben voor de bijstandsuitkering van uw broer.

In het algemeen geldt dat een incidentele schenking geen gevolgen heeft, zolang het vermogen van uw broer maar onder de vrijstelling van
€ 5.320 van het jaar 2017 blijft.

Komt het daarboven dan wordt de uitkering tijdelijk stopgezet en moet uw broer interen op zijn spaargeld.

Geeft uw moeder regelmatig geld, bijvoorbeeld maandelijks, dan kan de gemeente dit als inkomen beschouwen - en dat wordt gekort op de uitkering van uw broer.

Gaat uw broer een bijstandsuitkering aanvragen en heeft hij meer vermogen dan de vrijstelling, dan moet er eerst ingeteerd worden op dat vermogen voordat er een recht op bijstand is.

Als vermogen tellen alle bestanddelen waarover uw broer redelijkerwijs kan beschikken.
Gemeenten mogen echter zelf hun beleid bepalen wat betreft vermogen; het is dus verstandig om eerst bij de eigen gemeente na te gaan wat daar het beleid aangaande vermogen is.

Heeft uw werkloze broer een WW-uitkering dan heeft het vermogen daar geen invloed op.

Voor elke belastingplichtige, werkloos of niet, gelden de onderstaande Voor de belastingvrije schenkingsbedragen voor het jaar 2017 voor elke belastingplichtige, werkloos of niet verwijs ik naar belastingvrij-schenken-vrijstellingen -2017


Vindt u het lastig om over een dergelijke situatie in gesprek te gaan met betrokkenen, dan kan Sabobo Mediation & Coaching wat voor u betekenen. Neem vrijblijvend contact op. 


Bron: Petra Delhez , MfN registermediator, aangesloten bij het Mediators Collectief (een landelijk samenwerkingsverband van MfN registermediators)


door Petra Delhez 27 aug, 2017

Je gaat scheiden en dat is niet de leukste periode van je leven. Daarom willen heel veel mensen ook dat deze scheidingsprocedure snel wordt afgerond. Er zijn veel juridische zaken waar je rekening mee moet houden. Een ellenlange procedure over welk recht van toepassing is op je huwelijksvermogen heb je waarschijnlijk al helemaal geen zin in.

Ander recht?
Kan er dan een ander recht dan het Nederlandse recht van toepassing zijn op het huwelijksvermogen? Ja dat kan! Als er bijvoorbeeld een Nederlandse/Marokkaanse vrouw trouwt met een Belgisch/Marokkaanse man. Dan kan het namelijk zijn dat het Marokkaans recht van toepassing is omdat de Marokkaanse nationaliteit de enige nationaliteit is die ze gemeenschappelijk hebben. Het kan heel veel verschil maken of het Marokkaans recht van toepassing is op je huwelijksvermogen in plaats van het Nederlandse recht. Dit kan namelijk betekenen dat jullie niet in gemeenschap van goederen zijn getrouwd (Nederlands recht) maar onder huwelijkse voorwaarden (Marokkaans recht).


Chelouche/Van Leer arrest
Welk recht van toepassing is hangt af van heel veel factoren. In het arrest van de Hoge Raad genaamd: ‘Chelouche/Van Leer’ wordt uiteengezet van welke factoren dat dan afhangt.

De man (Van Leer) komt oorspronkelijk uit Nederland, maar hij is geëmigreerd naar de Verenigde Staten waar hij in 1949 werd genaturaliseerd tot Amerikaan. Meneer Van Leer trouwt in 1960 met een Franse vrouw (Chelouche) in Londen. De eerste twee jaar van hun huwelijk hebben ze geen vaste woonplaats, maar daarna verhuizen ze naar Nederland en blijven ze tot het einde van hun huwelijk in Nederland wonen. Meneer Van Leer en mevrouw Chelouche willen uiteindelijk gaan scheiden. De vraag is dus nu: welk recht is van toepassing op hun huwelijksvermogen?

Nationaliteit
De Hoge Raad oordeelt dat de rechtskeuze van beide partijen allereerst bepalend is om na te gaan welk recht van toepassing is. Als meneer Van Leer en mevrouw Chelouche van tevoren hadden afgesproken welk recht van toepassing was op hun huwelijksvermogen, was deze procedure niet nodig geweest. Maar dit hebben ze niet gedaan. Daarna kijkt de rechter naar welke nationaliteit ze gemeenschappelijk hebben tijdens het huwelijk. Is er geen gemeenschappelijke nationaliteit of zijn er meerdere gemeenschappelijke nationaliteiten? Dan is het recht van toepassing van het land waar de echtgenoten als eerste samenwonen. Is dit ook niet van toepassing? Dan is het recht van toepassing van het land waarmee beiden de nauwste band hebben. In de zaak van meneer Van Leer en mevrouw Chelouche zijn de eerste 3 punten niet van toepassing.

Onaanvaardbaarheid exceptie
Er moest dus worden afgewogen met welk land zij de nauwste band hebben. Volgens de Hoge Raad was dit Nederland. Dat zou dus betekenen dat ze in gemeenschap van goederen zijn getrouwd. Maar omdat beide partijen heel erg rijk zijn wilde mevrouw Chelouche niet in gemeenschap van goederen getrouwd zijn. De Hoge Raad heeft daarom iets geïntroduceerd dat de ‘onaanvaardbaarheid exceptie’ heet. Dit betekent dat als partijen worden overvallen door een regime waar ze totaal geen rekening mee hebben gehouden, het in bijzondere gevallen onaanvaardbaar zou zijn om dat regime toe te passen. Mevrouw Chelouche had er totaal geen rekening mee gehouden dat ze in gemeenschap van goederen zouden zijn getrouwd. Daarom werd de ‘onaanvaardbaarheid exceptie’ in deze zaak toegepast.

Wat hierboven beschreven staat is van toepassing op huwelijken die voltrokken zijn vóór 1 september 1992. Is de datum waarop het huwelijk voltrokken is ná 1 september 1992, dan is het Haags Huwelijksvermogensverdrag 1978 van toepassing om te bepalen welk recht van toepassing is.

Internationaal huwelijk
Zoals je ziet is het niet zo simpel om na te gaan welk recht van toepassing is op je huwelijksvermogen als je huwelijk een internationaal tintje heeft. Daarom is het belangrijk om een rechtskeuze te maken voor of tijdens je huwelijk als je trouwt met iemand die een andere nationaliteit bezit.

Wil je gaan scheiden en heb je geen rechtskeuze gemaakt? Neem dan contact met op met Sabobo Mediation & Coaching. Wij kunnen voor je nagaan welk recht van toepassing is op je huwelijksvermogen!

Bron: Nisrine Lkoundi

door Petra Delhez 22 jun, 2017

Wilt u goed scheiden in Zoetermeer?

Iedereen die bereid is met de aankomende ex-partner te willen blijven overleggen, juist in deze moeilijke periode, kan samen met een MfN Registermediator scheiden.

Deze MfN Registermediator weet namelijk niet alleen wat volgens de wet wel en niet mogelijk is bij een scheiding, maar stelt zich ook volkomen neutraal op naar beide partners en is bovendien in staat om de gemeenschappelijke belangen zichtbaar te maken.

Wat moet er allemaal geregeld worden om goed te scheiden in Zoetermeer?   

 • Ouderschapsplan: gaan de kinderen bij pappa of mamma wonen, ouderlijk gezag, kinderalimentatie, verdeling van opvoedings- en zorgtaken
 • Waar gaan de ouders wonen
 • Partneralimentatie
 • Pensioen
 • Afwikkelen gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden


Wanneer wordt goed scheiden in Zoetermeer een succes? Wanneer u bereid bent:

 • echt te luisteren naar elkaar. De MfN Registermediator helpt u daarbij
 • openheid van zaken te geven over uw inkomen, schulden en bezittingen
 • op een goede, respectvolle manier uit elkaar te gaan
 • samen voor de kinderen te blijven zorgen 

Want ook scheiden doe je samen, hoe gek dat misschien ook klinkt. 

Door goed te scheiden in Zoetermeer wordt er langzaam maar zeker weer perspectief gezien, wordt schade bij kinderen voorkomen, weet u wat u te wachten staat, krijgt u weer hoop en wilt u weer investeren in een nieuw leven, wordt de kinderen meer stabiliteit geboden en kunt u weer de draad van het leven oppakken.

Wilt u goed scheiden in Zoetermeer? Neem dan contact op met Sabobo Mediation & Coaching .

 


door Petra Delhez 24 mrt, 2017


Vanaf 1 januari 2012 is in de wet bepaald dat voor onderlinge vergoedingsrechten de zogenaamde beleggingsleer geldt (tenzij jullie iets anders zijn overeengekomen). Voor vergoedingsrechten die na 1 januari 2012 zijn ontstaan, heb je dus niet alleen recht op teruggave van het geïnvesteerde bedrag, maar ook op de waardeontwikkeling van het goed (zie onderstaand rekenvoorbeeld). De nominale vergoeding komt hiermee te vervallen. Als je vóór 2012 eigen geld hebt geïnvesteerd in een woning en deze is ondertussen in de waarde gestegen of gedaald, is het raadzaam om te kijken wat hierover is afgesproken in jullie huwelijkse voorwaarden. Bekijk onze voorbeeld berekening vergoedingsrechten zodat je weet hoe de berekening tot stand komt.

Voorbeeld berekening vergoedingsrechten vóór 2012

Stel jullie zijn in gemeenschap van goederen getrouwd en jullie hebben in 2000 een huis gekocht voor € 500.000,-. Jij hebt uit een erfenis met uitsluitingsclausule € 100.000,- eigen geld in bezit en je investeert dit in jullie nieuwe woning. Voor het resterende bedrag van € 500.000,- minus € 100.000,- = € 400.000,- sluiten jullie samen een hypotheek af.

Bij investeringen vóór 2012 zag de berekening van de vergoedingsrechten er als volgt uit: Stel dat jullie woning op het moment van scheiden € 100.000,- in waarde is gestegen, dus nu € 500.000,- + € 100.000,- = € 600.000,- waard is.

Jij hebt dan recht op de nominale waarde van jouw investering in het huis van € 100.000,-. Aan overwaarde blijft er dan over: € 600.000,- minus € 100.000,- (jouw investering) = € 500.000,-. Na het aflossen van de hypotheek blijft er dan € 500.000 minus € 400.000,- = € 100.000,- over dat jullie nog moeten verdelen. Jij krijgt dan € 100.000 (je eigen investering) + € 50.000,- (de helft van de overwaarde) = € 150.000,-.

Jouw investering stijgt dus niet mee met de waarde van de woning.

Voorbeeld berekening vergoedingsrechten na 2012

In de nieuwe wet is geregeld dat jouw investering wél meestijgt met de waarde van de woning. Je krijgt dan niet alleen je geïnvesteerde bedrag terug, maar ook het rendement op deze investering. De berekening ziet er dan als volgt uit:
Jouw investering inclusief het rendement wordt berekend door jouw investering te delen met de aankoopprijs van de woning en vervolgens te vermenigvuldigen met de nieuwe waarde van de woning. Dus: investering/aanschafwaarde woning x nieuwe waarde van de woning. In ons voorbeeld komt dit neer op: € 100.000,- / € 500.000,- x € 600.000 = € 120.000,-.

Aan overwaarde blijft er dan over: € 600.000,- minus € 120.000,- (jouw investering) = € 480.000,-. Na het aflossen van de hypotheek blijft er dan € 480.000 minus € 400.000,- = € 80.000,- over dat jullie nog moeten verdelen. Jij krijgt dan € 120.000 (je eigen investering + rendement) + € 40.000,- (de helft van de overwaarde) = € 160.000,-.

door Petra Delhez 23 mrt, 2017

“Ik ben getrouwd met een vrouw die een minderjarig kind heeft uit een vorige relatie. Dien ik na mijn echtscheiding kinderalimentatie te betalen, terwijl ik geen gezag over het kind heb?”

Antwoord:

Nee, na een echtscheiding hoeft een stiefouder zonder gezag geen kinderalimentatie te betalen. We zullen dit toelichten.

Onderhoudsplicht stiefouder

Een stiefouder heeft naar zijn stiefkind dezelfde financiële verplichting als een eigen ouder. Wel dient dan aan een tweetal voorwaarden te zijn voldaan. Deze onderhoudsplicht geldt alleen indien de stiefvader met de moeder van het kind is getrouwd of een geregistreerd partnerschap is aangegaan.

Naast de voorwaarde dat het moet gaan om een huwelijk of geregistreerd partnerschap, dient het kind waarvoor alimentatie wordt betaald ook tot het gezin van de stiefouder en de moeder te behoren. De onderhoudsplicht van een stiefouder geldt overigens ook als de stiefouder geen gezag over het kind uitoefent.

Onderhoudsplicht na echtscheiding

De financiële verplichting van de stiefouder die geen gezag over het kind uitoefent, houdt echter op als het huwelijk of geregistreerd partnerschap eindigt. Dit geldt uitdrukkelijk niet voor partneralimentatie.

Bron:   Jurofoon.nl

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u vragen over mediation, neem dan   contact   op met Sabobo Mediation & Coaching.

door Petra Delhez 23 mrt, 2017

De keuze om te gaan scheiden is een lastige keuze die veel vervelende gevolgen met zich meebrengt. Bovendien brengt een scheiding vaak veel twijfels en onzekerheid met zich mee. Een overhaaste scheiding levert dikwijls spijt op. Beantwoord daarom onderstaande vragen om er achter te komen of u werkelijk klaar bent om te gaan scheiden.

Meest voorkomende dilemma’s bij scheidingen

U wilt scheiden, maar u bent er niet zeker van of het de juiste beslissing is.

Een scheiding zal invloed hebben op uw leefstijl, kinderen, financiën, etc.

 • U wilt niet scheiden, maar uw partner wil dat wel. In dit geval hebt u er zelf weinig invloed op en zult u zich vaak machteloos voelen.
 • U wilt alleen scheiden omdat uw huwelijk niet werkt.

Klinkt één van bovenstaande dilemma’s u bekend in de oren? Dan wordt uw wens om te gaan scheiden geleid door angstgevoelens. In het eerste voorbeeld bent u bang om een verkeerde keuze te maken, in het tweede geval bent u bang om de liefde van uw leven te verliezen en in het derde geval bent u bang om de verantwoordelijkheid op u te nemen en om knopen door te hakken.

Welke vragen moet u zichzelf stellen?

Hebt u nog gevoelens voor uw partner?

Veel mensen die zeggen te willen scheiden, hebben eigenlijk nog sterke gevoelens voor hun partner maar willen scheiden als gevolg van een voortdurende machtsstrijd. Vanwege deze machtsstrijd is er een gebrek aan intimiteit ontstaan. Indien beide partners nog gevoelens voor elkaar hebben, is het wellicht een beter idee om de scheiding uit te stellen en om te kijken of het niet te laat is om de relatie te herstellen.

Om welke reden(en) bent u getrouwd?

Bent u getrouwd omdat u en uw partner zich verbonden voel(d)en? Binnen een huwelijk is een bepaalde verbondenheid van groot belang. Zijn jullie twee volwassenen met ieder een volledig eigen leven en staan jullie los van elkaar of houden jullie genoeg rekening met elkaar? Zijn beide partners wel flexibel genoeg voor een huwelijk?

Is er sprake van emotionele chantage?

Een echtscheiding komt vaak ter sprake in de vorm van een dreiging naar de partner toe omdat men er bepaald gedrag mee wilt bereiken. Door te chanteren probeert de ene partner macht en controle over de andere partner te verwerven.

Is het een objectieve beslissing?

Indien u van plan bent te gaan scheiden, dient u er goede argumenten voor te hebben waar u volkomen achter staat. Als er sprake is van hevige emoties, dan maakt u een emotioneel geladen beslissing die de oorzaak van het probleem niet op zal lossen. Maakt u de keuze om te gaan scheiden uit woede, dan zal de woede zelfs na de scheiding aanhouden.

Wat is uw intentie om te willen scheiden?

Na verloop van tijd verdwijnt de verliefdheid in iedere relatie en het is aan u om hiermee om te leren gaan. Zou u er mogelijk achteraf spijt van kunnen krijgen?

Hebt u vrede met de beslissing om te gaan scheiden?

Voelt u zich schuldig over de eventuele scheiding? Indien u negatieve gevoelens zoals angst, verdriet, onzekerheid, woede etc. ervaart, is het verstandig om langer na te denken over uw beslissing. Op het moment waarop u de gevoelens hevig ervaart, voelt een scheiding wellicht als de juiste keuze, maar het kan zijn dat u van mening verandert wanneer u de gelegenheid heeft gehad om er over na te denken.

Kunt u omgaan met de onaangename gevolgen van de echtscheiding?

Echtscheiding brengt vaak vervelende gevolgen mee zoals teleurstellingen, eenzaamheid, gevoelens van mislukking, afwijzing, verdriet, woede, spijt etc. Heeft u ook rekening gehouden met de andere gevolgen van uw scheiding, zoals op financieel gebied?

Conclusie

De keuze om al dan niet te gaan scheiden is een keuze die grote gevolgen zal hebben. Overweeg de opties daarom zorgvuldig zodat u de juiste keuze maakt. Succes!

door Petra Delhez 23 mrt, 2017

Jaarlijks zijn er 70.000 kinderen wiens ouders gaan scheiden. SIRE is een campagne gestart om ouders bewust te maken van de consequenties van een scheiding voor hun kinderen, en om ouders te helpen om een scheiding vanuit het oogpunt van de kinderen goed te laten verlopen.

De campagne maakt indringend duidelijk hoeveel invloed de woorden van scheidende ouders kunnen hebben op hun kinderen. De geportretteerde kinderen zijn getatoeëerd door de woorden van hun ouders, letterlijk. Dit maakt duidelijk dat de conflicten in scheiding niet alleen op het moment zelf grote impact hebben, maar mogelijk een leven lang invloed zullen hebben op het kind.

Bekijk de SIRE campagne   “Kinderen in een scheiding”

door Petra Delhez 23 mrt, 2017

Van de mensen die zich ziek melden doet één derde dat wegens psychische klachten, één vierde van deze mensen meldt zich ziek wegens een arbeidsconflict. Als het ziekteverzuim in een bedrijf 6% is dan wordt 0,5% van dit verzuim dus veroorzaakt door arbeidsconflicten. Vrijwel nooit is een conflict direct een reden om het werk te staken, dat gebeurt pas nadat het conflict geëscaleerd is. Arbeidsconflicten tussen een werknemer en een leidinggevende brengen veel kosten met zich mee. Behalve de kosten van het verzuim komen daarbij kosten door verloren tijd, werkstress, verminderde productie en slechte motivatie. Daarnaast blijkt uit recent onderzoek, wordt er in bedrijven 15% van de bruto loonsom uitgeven aan arbeidsconflicten, dit zijn de kosten voor juridische bijstand en afvloeiingsregelingen. Hoewel het percentage mensen dat zich ziek meldt wegens een arbeidsconflict slechts een klein percentage is van het totale verzuim, zijn de kosten die gemaakt worden wegens conflicten vele malen hoger dan de kosten die het totale verzuim met zich mee brengt.

Petra Delhez is gespecialiseerd Arbeidsmediator .

door Petra Delhez 23 mrt, 2017

Elk jaar krijgen meer dan 60.000 kinderen te maken met een scheiding. Een derde van hen ondervindt problemen door langdurige en heftige conflicten tussen de ouders. Problemen waardoor kinderen het risico lopen sneller te stoppen met school, depressief raken of agressief worden. Ook hebben ze later twee keer zoveel kans om zelf te scheiden van hun partner.

Petra Delhez is gespecialiseerd   MTi Scheidingsmediator .

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u vragen over mediation, neem dan   contact   op met Sabobo Mediation & Coaching.

door Petra Delhez 23 mrt, 2017

Misschien stampen de kinderen van de buren niet expres op de trap.

Lees het volledige artikel over  buurtbemiddeling in Halderberge  in BN DeStem.

Meer berichten
Share by: