Online mediation

Online mediation

Wat is online mediation?

Online mediation scheelt al gauw 20 tot 40 procent op de totale mediationkosten. Wil je meer informatie over online mediation? Lees dan verder of neem vrijblijvend contact met mij op. Bij traditionele face-tot-face mediation vindt mediation plaats in een ruimte waar partijen en de mediator tegelijkertijd fysiek aanwezig zijn. Het uitgangspunt bij online mediation is dat alle communicatie online gebeurt op een beveiligde site die door de mediator wordt geregeld (in dit geval die van Juripax). Partijen en de mediator sturen via een forum op deze beveiligde Juripax site berichten naar elkaar. Er is dus geen “live” chat.

Voor wie is online mediation geschikt?

Online mediation is uitermate geschikt in de volgende situaties:

 • Grote afstanden: Online mediation biedt uitkomst als deelnemers ver uit elkaar wonen, zoals internationale ondernemingen met grensoverschrijdende geschillen of e-commercekopers en -verkopers die snel een oplossing wensen voor een geschil als gevolg van een (internationale) e-commercetransactie. Ook voor gescheiden ouders die hun huidige co-ouderschapsregeling willen herzien, is online mediation een oplossing.
 • Voorkeur voor een niet-juridische procedure : Particulieren en bedrijven die geen juridische stappen willen ondernemen om een geschil op te lossen hebben baat bij online mediation. Over het algemeen zijn dit geschillen waarbij de partijen in het verleden een goede relatie hadden, die ze graag willen voortzetten (zoals onenigheid tussen ouders en organisatie voor kinderopvang, familieleden in een familiebedrijf of arbeidsconflicten).
 • Voorkeur om de andere partij niet persoonlijk te ontmoeten : Online mediation voorkomt emotioneel geladen situaties waarbij de kans bestaat dat de zaak escaleert. Bij online processen voelen de partijen zich meer op hun gemak en kunnen ze online communiceren zonder de ‘stress’ die wordt veroorzaakt door de fysieke aanwezigheid van de andere partij. Het is niet noodzakelijk om direct te reageren, zodat de communicatie ook minder emotioneel en bedachtzamer verloopt.
 • Fysieke en economische beperkingen : Online mediation is aan te raden aan deelnemers met weinig tijd en financiële middelen die er de voorkeur aan geven op zelf te bepalen tijdstippen en locaties aan de discussie deel te nemen. Denk bijvoorbeeld aan mensen die vaak reizen, gebruikers met een drukke agenda, deelnemers die geen tijd vrij kunnen krijgen van hun werk, aan huis gekluisterde, gehandicapte of oudere deelnemers of eigenaren van een klein bedrijf.
 • Oplossing van een conflict met lage monetaire waarde : Partijen kunnen kiezen voor online mediation bij geschillen (zoals die zich kunnen voordoen in e-commerce) waarbij de waarde van het onderwerp van conflict niet hoog genoeg is om een fysieke bijeenkomst van de partijen te rechtvaardigen. Over het algemeen is de rechtsgang geen optie. Te duur, te langzaam en onpraktisch vanwege de geografische afstand tussen de partijen.
 • Betere voorbereiding voor complexe conflicten of zaken met een hoge waarde : Online mediation is van voordeel bij geschillen waarbij de complexiteit en de waarde van het onderwerp een effectieve voorbereiding voor de erna volgende procesgang rechtvaardigen en zelfs vereisen. Vaak profiteert u hierbij van aanzienlijk lagere kosten.
 • Urgente (juridische) problemen en behoefte aan recht : In veel situaties is de rechtsgang geen optie of niet uitvoerbaar. Dat maakt de weg vrij voor snelle en eerlijke online processen via online mediation. Bijvoorbeeld bij een voormalig oorlogsgebied, waar de juridische infrastructuur is verdwenen en burgers geen toegang hebben tot de rechtsgang. Of denk aan natuurrampen waarbij een snelle resolutie van (verzekerings)zaken nodig is zodat mensen hun leven weer kunnen opbouwen.

Voordelen van online mediation

Online mediation heeft zowel praktische als emotionele voordelen.

Praktische voordelen online mediation

 • Minder kosten: gemiddeld heeft de mediator 20 procent minder tijd nodig. Bij echtscheidingen en arbeidsconflicten loopt dit percentage zelfs op tot 30 of 40 procent;
 • Kortere doorlooptijd;
 • Geen reistijd;
 • Verlof opnemen of oppas regelen is niet nodig;
 • Je hoeft geen volle agenda’s op elkaar af te stemmen
 • Je bepaalt zelf op welk tijdstip je reageert: dit kan 24 uur per dag, 7 dagen in de week;

Emotionele voordelen online mediation

 • Geen pijnlijke emotionele confrontaties;
 • Je kunt in alle rust je antwoord of vragen nog eens overdenken en de tijd nemen om je emoties daarin de juiste plaats te geven;
 • Online mediation voorkomt ruzies en hooglopende emoties die kunnen ontstaan bij echte, fysieke gesprekken;
 • De ene partij wordt niet door de andere partij ondergesneeuwd, zoals weleens gebeurt in gesprekken;
 • Partijen ervaren minder of geen machtsverschil (met name bij arbeidsconflicten kan dit van belang zijn);

Hoe verloopt online mediation?

Het online bemiddelingstraject bestaat uit de volgende stappen:

 • De mediator adviseert partijen over het bemiddelingsproces en de online procedure. Er worden afspraken gemaakt over de procedure, de regels en de kosten. Dit vindt plaats tijdens een face-to-face intakegesprek maar kan ook telefonisch.
 • Partijen krijgen toegang tot de beveiligde online mediation website van Juripax via een link die je per e-mail ontvangt.
 • De mediator legt de afspraken over online mediation vast in een mediationovereenkomst en stuurt deze per e-mail naar de partijen ter acceptatie en ondertekening.
 • Na acceptatie en ondertekening legt de mediator de case aan en voert de basisinformatie over de case en de partijen in.
 • Zodra de case is aangelegd, krijgen partijen automatisch een e-mail met een uitnodiging om aan de online mediation deel te nemen.
 • De partijen vullen allereerst een vragenlijst in die jullie per e-mail hebt ontvangen.
 • Zodra de partijen de vragenlijst hebben ingevuld, krijgt de mediator bericht dat de mediation kan beginnen.
 • De mediator verstuurt een eerste bericht om zo de ‘bijeenkomst’ met de partijen op het discussieforum te starten.
 • De partijen en de mediator communiceren nu via het beveiligde discussieforum. Hier kunnen zij informatie uitwisselen, kwesties bespreken, ideeën voorleggen en (mogelijk) geschillen oplossen.

Kosten en doorlooptijd online mediation

De kosten voor online mediation bestaan uit het uurtarief van de mediator. De tijd die nodig is hangt af van de complexiteit van het probleem waarover wordt gediscussieerd en hoe snel de partijen op berichten reageren. Dus, hoe actiever en constructiever je deelneemt aan de online gesprekken, hoe sneller de geschillen opgelost kunnen worden. Bij arbeidsconflicten waarbij alleen de intake online plaatsvindt, is bij 80 procent van de gevallen na de intake nog maar één face-to-face mediationgesprek nodig om tot een oplossing te komen. Het is mogelijk dat de totale bemiddelingsperiode een tot drie weken korter is dan bij traditionele face-tot-face mediation. Denkt u dat online mediation een uitkomst is of wilt u meer weten over mediation in het algemeen? Neem dan vrijblijvend contact op met Sabobo Mediation & Coaching.

Share by: