Zelftest mediation

Zelftest mediation

Beantwoord de volgende vraag voor jezelf. Denk niet aan wat de ander zou denken of willen, maar maak de afweging helemaal vanuit je eigen gezichtspunt.

Mediation ja of nee?

Mediation is een traject waarin met vertrouwen tussen partijen en de mediator gewerkt wordt. Wil je weten of jouw situatie geschikt is voor mediation, vul dan de zelftest in. Ontdek of mediation een manier is om jouw conflict op te lossen.

Zelftest mediation

Ben je bereid mee te werken aan een oplossing die in onderling overleg tot stand komt?

Ja, want …

 • ik zie wel mogelijkheden voor een redelijke oplossing.
 • ik heb belang bij een snelle oplossing.
 • ik heb nog vaker met de andere partij(en) te maken.
 • ik wil graag een oplossing op maat waar ik zelf invloed op heb.
 • want het gaat ook om communicatiestoringen.
 • want ik denk dat in mediation ook andere conflicten die ik met de andere partij(en) heb, kunnen worden opgelost.
 • want het kan wellicht aanzienlijke (proces)kosten besparen.

Nee, want…

 • ik vind het erg belangrijk dat de rechter zich over deze zaak uitspreekt.
 • een eerdere mediationpoging is mislukt en ik wil het niet nog eens proberen.
 • ik zie geen enkele mogelijkheid tot onderhandelen, omdat…

Ik twijfel, want ik…

 • weet niet precies waaraan wij beginnen.
 • weet niet hoeveel ruimte er is om te onderhandelen.
 • vind het moeilijk om met de andere partij(en) om de tafel te zitten.
 • weet niet of de andere partij(en) wel wil(len) meewerken.
 • zie weinig mogelijkheden.
Laat beide partijen de zelftest doen om te weten te komen, of ze mee willen werken aan mediation.

Als je bij “ja” een of meerdere argumenten herkent, als je twijfelt of als je meer informatie wilt, neem dan ook contact op met Sabobo Mediation & Coaching.

Share by: