Wat is mediation?

Wat is mediation?

Mediation is een manier om conflicten op te lossen. Bij mediation lossen partijen zelf gezamenlijk hun conflict(en) op via bemiddeling door een onafhankelijke derde. Bij mediation is dit de mediator. Alle personen, instanties of organisaties die partij zijn in een conflict of procedure kunnen deelnemen aan mediation. De partijen zorgen zelf voor de inhoud van het gesprek door het uitspreken van verlangens, wensen, emoties, feiten, argumenten, voorstellen en tegenvoorstellen.

Met je mediator bespreek je samen alle aspecten en achtergronden van het conflict en praat je over de wederzijdse voorstellen om tot een oplossing te komen. Je kunt in allerlei soorten conflicten voor mediation kiezen. Alleen in strafzaken kan dat niet. Lees meer over de verschillende soorten conflicten waarvoor je bij mij terecht kunt.

De mediator

De mediator is een deskundige bemiddelaar die deelnemers helpt vastgelopen conflicten weer in beweging te krijgen en onderhandelingen kan begeleiden. De mediator spreekt geen oordeel uit en geeft geen inhoudelijke bijdrage.

Hij of zij zorgt er wel voor dat de oplossingen op uitvoerbaarheid worden getoetst. Mediators met wie het gerecht je in contact brengt, voldoen aan strenge kwaliteitscriteria. Lees hier wanneer mediation een goede keuze is of neem contact op met Sabobo Mediation & Coaching.

wat-is-mediation
Share by: