Wanneer mediation?

Wanneer mediation?

Wanneer is mediation een goede keuze?

In principe lenen alle grote en kleine conflicten zich voor mediation. Het maakt niet uit of het gaat om conflicten tussen kleine of grote ondernemingen, arbeidsgeschillen, familiezaken, burenruzies, consumentenzaken of om conflicten met de overheid.

Redenen voor mediation

Uit onderzoek blijkt dat niet alleen het conflict zelf, maar ook andere factoren het succes van mediation sterk bepalen. Die factoren hebben te maken met de motieven waarom mensen voor mediation kiezen:

  • Snelle oplossing: Mediation-trajecten worden gemiddeld binnen enkele maanden afgerond, soms zelfs binnen enkele weken of door een enkel gesprek van een paar uur.
  • Alles in eigen hand houden: Bij mediation bepaal je zelf, samen met de wederpartij, wat je afspreekt en wat je in een overeenkomst zet.
  • Maatwerk: Een gerechtelijke procedure richt zich op de juridische aspecten van een conflict. Tijdens een mediation zoek je gezamenlijk naar een oplossing voor alle aspecten die met het conflict te maken hebben.
  • De relatie behouden: Tijdens mediation krijgt iedereen de gelegenheid om gedachtes, frustraties en/of gevoelens uit te spreken om op die manier geschillen uit te praten. Daarna kun je samen naar oplossingen zoeken. Op deze manier kun je de persoonlijke en/of zakelijke relatie behouden of op een goede manier afsluiten.

Mediation moet je willen

Wil mediation kunnen slagen, dan moeten partijen de bereidheid hebben om met elkaar te onderhandelen. Vaak denkt de één dat de ander niet wil onderhandelen. Dit misverstand is te vermijden als beide partijen een zelftest invullen. Op basis daarvan beslissen beide partijen vanuit hun eigen standpunt wat zij willen. Vaak kiezen de partijen, los van elkaar, voor mediation.

Ruimte voor onderhandeling

In een succesvolle mediation is ruimte voor onderhandeling. Is die ruimte er niet, dan heeft mediation geen zin. Mensen denken vaak dat er geen ruimte voor onderhandeling is, bijvoorbeeld als een van de partijen een instantie is. Regels zijn immers regels, en daar mag je niet van afwijken. Toch blijkt mediation ook in conflicten tussen een burger en een (overheids)instantie vaak de weg tot een gezamenlijke oplossing. In veel gevallen gaat een conflict namelijk niet om regels, maar om misverstanden, miscommunicatie of verkeerde bejegening. Door hier aandacht aan te besteden tijdens mediation, liggen oplossingen vaak binnen bereik. Ook door uitleg over regelgeving en achtergronden komt een regeling dikwijls tot stand. Ook is het vaak mogelijk oplossingen te vinden die gelden als eenmalige uitzondering zonder dat deze de (beperkte) onderhandelingsruimte te buiten gaat.

Praktische redenen om te kiezen voor mediation

Er zijn ook praktische redenen om te kiezen voor mediation. Zo kunnen in één mediation verschillende zaken die met elkaar samenhangen, waarbij meerdere partijen zijn betrokken tegelijk worden behandeld. Bovendien pakt mediation vaak financiel voordeliger uit dan het voortzetten van de procedure voor de rechter. Wil je weten wat Sabobo Mediation & Coaching voor jou kan betekenen, neem dan vrijblijvend contact op. Je wordt er zeker wijzer van!

Wanneer kies je niet voor mediation?

Als je vóór de gerechtelijke procedure al hebt geprobeerd het conflict door mediation op te lossen (zonder succes), dan heeft het meestal weinig zin om het nog eens te proberen. Ook als je een principiële en openbare uitspraak wenst over een juridisch punt – bijvoorbeeld over de geldigheid van algemene voorwaarden – dan is mediation geen oplossing.

Share by: